Madelijn Strick over het ontstaan van humor

Waarom hebben mensen humor? Madelijn Strick, psycholoog en lid van de Utrecht Young Academy, legt de verschillende functies van het lachen uit in het Algemeen Dagblad.

Dr. Madelijn Strick

Groepsvorming

"De wetenschappelijke consensus is dat humor voortkomt uit speelgedrag," legt Strick uit. "Als apen waren we voortdurend aan het stoeien en renden we achter elkaar aan. Bij al dat gerollebol kwam een hoop gehijg kijken en daaruit is het lachen ontstaan." Humor en lachen werden gaandeweg manieren om een saamhorigheidsgevoel binnen groepen te creëren. 

Man en vrouw

Volgens Strick gebruiken mannen en vrouwen humor op een andere manier: "Mannenhumor is sarcastisch, waarbij ze elkaar plagen en vliegen afvangen. Bij vrouwen wordt humor gebruikt om verbinding te krijgen met anderen. Ze zijn dan ook meer geneigd tot zelfspot.Als mannen en vrouwen samenkomen, zijn het vaak de mannen die grappen vertellen en de vrouwen die lachen. Volgens Strick is dat een cultureel aangeleerd patroon.