Dr. Madelijn Strick

Dr. Madelijn Strick.

Madelijn Strick is universitair docent bij Sociale, Gezondheid, en Organisatiepsychologie. Zij promoveerde cum laude in Nijmegen op de vraag in hoeverre humoristische advertenties effect hebben. Centraal in haar onderzoek staat het meten van emoties in het consumentengedrag.

Kan komedie de mening van het publiek veranderen?
Hersen-icoontje voor Sociale Wetenschappen.
Psycholoog

Madelijn Strick is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2017.