LERU Summer School voor PhD-studenten over 'de universiteit van de toekomst'

Dit jaar bestaat de League of European Research Universities (LERU) 20 jaar. In dit lustrumjaar heeft de Universiteit Utrecht de eer om de jaarlijks roulerende doctoral summer school te hosten. Van zondag 3 juli tot en met vrijdag 8 juli organiseert de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht een Summer School met als thema ‘de universiteit van de toekomst, een heroverweging van de rol van universiteiten wereldwijd in het licht van de uitdagingen van de 21ste eeuw’. De LERU Summer School biedt promovendi unieke professionele en persoonlijke ontwikkelingskansen.

Zestig promovendi

Deelnemers aan de LERU Summer School zijn promovendi van de Universiteit Utrecht en de andere LERU-leden. Tevens is er plek voor PhD-studenten van een aantal UU-partnerinstellingen. Kandidaten zijn vergevorderd in hun promotieproject en sterk gemotiveerd om de rol van universiteiten in hun regionale setting, maar ook nationaal en internationaal, te heroverwegen. De aanmelding van de UU kandidaten verloopt via de Graduate Schools die zelf een voorselectie verrichten. Tot 1 maart kunnen belangstellenden zich daar aanmelden.

Eind maart is bekend welke kandidaten toegelaten worden tot de LERU Summer School. Er zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden aan de LERU Summer School.

Manifest

De deelnemers zullen in juli een week lang samenkomen in Utrecht. Zij gaan in gesprek met inspirerende sprekers en werken aan een manifest. Er wordt veel tijd gereserveerd voor de deelnemers om te overleggen en te brainstormen, en om gezamenlijk aan het manifest te werken. Geert Buelens, hoogleraar Nederlandse letterkunde, zal de deelnemers begeleiden bij het schrijven hiervan. Aan het einde van de week wordt het manifest voorgelegd aan een panel van stakeholders.

Sprekers die hun medewerking al toegezegd hebben zijn onder anderen José van Dijck, Maarten Hajer en Michael Kwakkelstein.

Door het creëren van een internationale, interculturele en interdisciplinaire setting zorgt de LERU Summer School voor een stimulerende, waardevolle ervaring.

Meer informatie en aanmeldingsprocedure

Geïnteresseerde promovendi kunnen over de aanmeldingsprocedure contact opnemen met hun graduate school. Inhoudelijke informatie over de LERU Summer School is verkrijgbaar bij Jeroen Oomen.