Lancering Kennispunt Mecenaatstudies

Wetenschappelijk onderzoek over geven en ontvangen in de kunsten nu op een centrale plek verzameld

Illustratief beeld: fotocollage over mecenaat, samengesteld uit verschillende kunstvormen.
Beeld: Didi van Zoeren

Aan Nederlandse universiteiten wordt volop onderzoek gedaan naar het mecenaat: het geven en ontvangen in de kunsten. Het onderzoek dat Nederlandse wetenschappers doen naar dit mecenaat is voor het eerst op een overzichtelijke en toegankelijke manier verzameld op één online plek: het Kennispunt Mecenaatstudies, dat 21 juni wordt gelanceerd.

Geven en ontvangen in de kunsten

Makers en organisaties wenden zich tot donateurs, ‘vrienden’ en weldoeners. Die uitwisseling met gevers levert hen veel op. Niet alleen geld en andere middelen, maar ook morele steun, draagvlak, legitimering en inspiratie.

Het kennispunt is bedoeld voor onderzoekers, makers, culturele instellingen, beleidsmakers, journalisten, studenten en andere geïnteresseerden in het geven aan kunst en cultuur. De website biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te nemen van actueel wetenschappelijk onderzoek naar alle aspecten van mecenaat. Een van de onderdelen van het Kennispunt is de 'kennisbank', waar publicaties rondom het mecenaat worden verzameld.

prof. dr. Helleke van den Braber
Prof. dr. Helleke van den Braber, fotograaf: Emil Cobussen

Initiatiefnemer is de leerstoel Mecenaatstudies, gevestigd aan de Universiteit Utrecht. Hoogleraar Helleke van den Braber: “De wetenschappelijke kennis die we hebben verzameld geeft houvast aan iedereen die geïnteresseerd is in de bijdrage die cultuurliefhebbers kunnen leveren aan de bloei van de kunsten.

Meer inzicht in hoe mecenaat werkt, betekent meer begrip voor de ups en downs in de relatie tussen kunst en samenleving. Op die manier draagt het Kennispunt bij aan een weerbaardere cultuursector en een weloverwogener cultuurbeleid”.

Momenteel staan er al 133 onderzoeken op het Kennispunt, waarvan 107 rechtstreeks open access raadpleegbaar. De onderzoeken belichten relaties tussen vragers en gevers over de hele breedte van het culturele veld: van mecenaat rond poëzie in de zeventiende eeuw tot geefrelaties in de hedendaagse popmuziek en musea voor moderne kunst.

Een inclusieve wetenschap

Het Kennispunt wordt continu aangevuld met de nieuwste publicaties. Over deze publicaties  verschijnen bovendien geregeld blogs. Zo wordt actuele wetenschappelijke kennis over het mecenaat voor alle belangstellenden inzichtelijk. De website biedt ook een podium aan relevante masterscripties die over het thema zijn geschreven aan Nederlandse universiteiten. Dit draagt bij aan een inclusieve wetenschap, waarin ook het werk van studenten en junior-onderzoekers volop meetelt.

Resultaat van samenwerking met partners

De leerstoel Mecenaatstudies is een initiatief van Stichting Geef om Cultuur in samenwerking met de Universiteit Utrecht. De financiering ervan is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de VriendenLoterij en de VandenEnde Foundation. Ook heeft Voordekunst zich aangesloten als kennispartner van het Kennispunt.