Katadreuffe-prijs 2022 voor Rana Kuseyri

Rana Kuseyri en Elbert de Jong
Rana Kuseyri en Elbert de Jong.

Rana Kuseyri is de winnaar van de Katadreuffe-prijs 2022, de prijs voor de meest opmerkelijke rechtenstudent van het jaar, aan de Universiteit Utrecht. Tijdens de opening van het academisch jaar van het departement Rechtsgeleerheid overhandigde juryvoorzitter Elbert de Jong haar de prijs. De jury prees onder meer Rana’s inzet voor meer gelijkheid, diversiteit en inclusie aan de universiteit.

De jury zei over Rana onder meer: Ze maakt zich hard voor steun aan eerste-generatiestudenten. Daarover verscheen een interview met haar in de Volkskracht en ze was betrokken bij de ontwikkeling van het project ‘Not Rich at LUC’, van de Universiteit Leiden. Nu ze aan de Legal Research Master van de Universiteit Utrecht studeert, zet ze zich met name in op het gebied van equality, diversity & inclusion (EDI). Ze is student-lid van de EDI Rechten klankbordgroep en student-assistent bij het strategisch onderzoeksprogramma Institutions for open societies, waar ze zich richt op (on)gelijkheid. 

Daarnaast is Rana betrokken bij het ‘public interest litigation project’: een project van het Nederlandse Juristen Comité voor Mensenrechten dat de mogelijkheden tot strategisch procederen in relatie tot mensenrechten onderzoekt. Ze werkt ook bij het bestuur van de studievereniging Aletheia en organiseert verschillende activiteiten voor haar medestudenten. 

Ze weet persoonlijke tegenslagen om te zetten in positieve energie en anderen te helpen die óók met tegenslagen zitten.

De jury refereerde in de toespraak aan de delicate gezondheid van het personage Katadreuffe in het boek Karakter. Ze zei te zijn geïnspireerd door het vermogen van de winnaar om zich kwetsbaar op te stellen, en persoonlijke tegenslagen om te zetten in positieve energie. Dat heeft geleid tot waardevolle blijvende activiteiten voor medestudenten die óók met tegenslagen geconfronteerd worden. Bovendien is de winnaar een bijzonder bescheiden persoon. Dat alles toont van een uitzonderlijk karakter.

De andere genomineerden:

William Fortin

Hij werd door de jury geprezen om de passie en intrinsieke liefde voor de thema’s waarmee hij zich bezighoudt. William volgt zijn hart. En dat is een groot hart. Hij studeerde in het buitenland en werkt vrijwillig als op part-time basis, voor Lawyers Without Borders. Die organisatie zet zich op pro bono basis in voor wereldwijde initiatieven die bijdragen aan de bescherming van mensenrechten van de (zeer) kwetsbaren. Eenmaal in Utrecht beland, in de master Public International Law, zette hij zich in voor zijn Utrechtse medestudenten. Zo organiseerde hij een leesgroep over dekolonisatie. Dat was  niet zomaar een leesgroep. Er werd een curriculum ontwikkeld met bijbehorende studiematerialen: de leesgroep kreeg de vorm van een vak. Ook ondersteunde hij op structurele basis medestudenten bij het schrijven van hun scriptie.

Amira Fretz

Over Amira zei de jury onder meer: Ze heeft oog voor haar medestudent, de uitdagingen waar die voor staat en ze moedigt mensen open te staan voor andere ideeën.  Amira heeft die boodschap ook in de praktijk gebracht. Samen met een medestudent startte ze een leesgroep over ‘feminist and queer approaches to international law’. Niet alleen draaide die leesgroep om het bestuderen van artikelen over deze thematiek, maar ook om het creëren van bewustzijn onder medestudenten over inclusiviteit en diversiteit.

Genomineerde Amira Fretz heeft oog voor de persoon achter de student en was een mentor voor eerstejaars. In coronatijd van onschatbare waarde.

Ook in haar eerdere studie, Research Master Gender Studies aan de Universiteit Utrecht, heeft ze oog gehad voor de persoon achter de student, onder meer door een mentorrol voor eerstejaarsstudenten van die studie op zich te nemen. In coronatijd moet deze ondersteuning van onschatbare waarde zijn geweest. Uit het gesprek dat wij met haar hadden, bleek bovendien dat academisch en kritisch denken ontzettend belangrijk voor haar is. We zijn dan ook blij dat ze in de academie blijft werken als docent. Helaas wel aan de Erasmus University.


Procedure

De jury heeft op basis van gesprekken drie studenten genomineerd voor de prijs. Uit die drie studenten hebben we een winnaar gekozen. Het overkoepelende thema in die gesprekken was het teruggeven aan de maatschappij en de Universiteit Utrecht. Wie mag je een opmerkelijke rechtenstudent noemen? Dat is volgens de jury iemand met karakter, dat blijkt onder meer uit bijzondere studieprestatie en uit een waardevolle, duurzame bijdrage aan bijvoorbeeld de maatschappij en de stad. Maar dan wel een bijdrage die direct of indirect in verband staat met de studie Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.

Jury 2022

Petra klein Gunnewiek: advocaat/partner Van Benthem & Keulen
Thijs Friedrichs: masterstudent, namens het Molengraaff Dispuut
Sarah Vlootman: bachelorstudent, namens de JSVU
Hanneke van Eijken: universitair docent Europees recht
Elbert de Jong: hoogleraar Privaatrecht, juryvoorzitter.

De prijs

In 2012 was professor Ivo Giesen docent van het jaar. Het prijzengeld dat hij daarmee won, heeft hij teruggegeven aan de student. Op zijn initiatief wordt ieder jaar de Katadreuffe-prijs uitgereikt (vernoemd naar de hoofdpersoon Jacob Willem Katadreuffe uit de roman Karakter van Ferdinand Bordewijk uit 1938) aan de meest opmerkelijke rechtenstudent van het afgelopen academische jaar.

Het doel van deze prijs is niet alleen om één student in het bijzonder in het zonnetje te zetten, maar ook om jullie, net aangetreden studenten en de juristen van morgen, te inspireren om het beste uit jezelf en uit je studietijd te halen, en zich in te zetten voor de Universiteit en maatschappij in brede zin. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500,-- alsmede een door professor Giesen gesigneerd exemplaar van Bordewijks roman Karakter.