Katadreuffe-prijs 2020 voor Emilie Bartels

Rechtenstudent Emilie Bartels wint Katadreuffeprijs 2020

De Katadreuffe-prijs 2020 is gewonnen door student Emilie Bartels. In het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht ontving ze de prijs uit handen van de juryvoorzitter en vice-decaan Onderwijs van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, professor Elaine Mak. 

Emilie Bartels is volgens de jury van de prijs een vrouw die inspireert door een inhoudelijke drive voor de rechtenstudie en een energieke inzet voor de opleiding en medestudenten met daarnaast een lovenswaardige maatschappelijke betrokkenheid. Ze heeft niet alleen in de studie oog voor de wisselwerking tussen het recht en maatschappelijke vraagstukken, maar draagt zelf een belangrijk steentje bij door belangeloos hulp te geven aan kwetsbare personen in onze samenleving. Zo draaide ze als vrijwilliger nachtdiensten in een tehuis voor ouderen in Tilburg, waarbij ze hen bijvoorbeeld kon helpen met videobellen, een boodschap gaan halen of een hulpverlener erbij vragen.

"Mijn tip voor studenten: ga uit je comfortzone, daar leer je het meest. "

Tijdens de coronamaatregelen werd dit extra gewaardeerd. Eén van Emilie's tips voor studenten (meer hieronder in haar video) is dan ook: "Ga uit je comfortzone, daar leer je het meest. Ga op pad, durf mensen aan te spreken. Ook in deze periode, ondanks corona, kan je jezelf nog ontwikkelen." Emilie deed diverse nevenactiviteiten voor de studie en studievereniging en behaalde uitmuntende studieresultaten. Haar bruisende enthousiasme in het gesprek heeft de jury overtuigd, om haar te kiezen als winnaar van de Katadreuffe-prijs 2020.

Elaine Mak, vice-decaan, spreekt de drie genomineerden toe en reikt de prijs uit:

De jury bestond dit jaar uit Petra klein Gunnewiek (advocaat/partner Van Benthem & Keulen), Elbert de Jong (universitair hoofddocent Privaatrecht), Pien Obbes (student bachelor Rechtsgeleerdheid), Neil Hengeveld (student master Rechtsgeleerdheid) en Elaine Mak (hoogleraar Encyclopedie en Rechtstheorie) als voorzitter.

De jury heeft een selectie gemaakt uit alle voordrachten voor de prijs en met de geselecteerde studenten zijn vervolgens gesprekken gevoerd. Op basis van deze gesprekken zijn uiteindelijk drie genomineerden voor de Katadreuffe-prijs 2020 door de jury vastgesteld. Van deze drie studenten zijn dit jaar ook video's gemaakt: 

Stan Nijenhuis, student uit het Utrecht Law College

Stan behaalt daar mooie studieresultaten en is actief geweest in diverse commissies, onder andere als oprichter van de goede-doelencommissie Caritas. Na een tussenjaar hoopt hij in september 2021 een master Onderneming en Recht te volgen. Stan geeft naast zijn studie al blijk van een zeer ondernemende geest, in het bijzonder door zijn betrokkenheid bij HopeXXL.

Het streven van deze stichting is een wereld te creëren waarin iedereen zijn leven met een acht waardeert. Stan is sinds 2016 bij HopeXXL betrokken en heeft meegewerkt aan het omzetten van doelen naar 100 projecten, waarvoor een overheidssubsidie van 1,5 miljoen is verkregen. Stan heeft bovendien een samenwerking gestart met de oprichter van de Triodos Bank, Bart Jan Krouwel, en hij schrijft momenteel een jongerenmanifest om handtekeningen te verzamelen voor een bank die enkel duurzame projecten ondersteunt. Tot slot was Stan betrokken bij een kunstproject bedoeld om discriminatie tegen te gaan.

Mert Kumru, bachelorstudent Rechtsgeleerdheid

Mert is sinds dit jaar een van de twee Nederlandse jongerenvertegenwoordigers bij de Verenigde Naties. Zijn focus ligt bij mensenrechten en veiligheid en daarnaast bij meer specifiek op jongeren toegespitste onderwerpen zoals betaalbare huisvesting. Over het laatste onderwerp mocht hij in New York spreken en lobbyen. Onderdeel van zijn rol is ook het verzorgen van gastlessen aan jongeren op mbo en hbo. Mert’s insteek is om met jongeren te praten in plaats van over hen. Hij gebruikt zijn academische visie om zijn standpunten bij de VN te verduidelijken en hij neemt daarbij contact op met onderzoekers bij ons departement om meer inzicht te krijgen in bepaalde vraagstukken. 

Als student is Mert een graag geziene persoon bij diverse sociale activiteiten met medestudenten. Hij combineert zijn studie verder met werkzaamheden als peer educator bij Diversion en als voorlezer bij de VoorleesExpress in Utrecht.

Emilie Bartels, student uit de master Law & Economics

Emilie studeerde in de afgelopen zes jaar rechten en economie in Rotterdam, Wenen en Tilburg en behaalde overal bijzonder hoge cijfers. De inhoudelijke kwaliteit van het Utrechtse masterprogramma was reden om in de Domstad te komen studeren. Emilie heeft zich meteen opgeworpen als een zeer actieve voorzitter van de Law & Economics Society (een masterdispuut van de JSVU) en zij vervult daarnaast diverse andere functies ten behoeve van het departement en haar medestudenten, onder andere als mentor, ambassadeur, lid onderwijscommissie en student-assistent.

Wat haar extra opmerkelijk maakt is het vrijwilligerswerk dat zij al jaren verricht voor kwetsbaren in onze samenleving. Momenteel maakt Emilie deel uit van het nachtteam in een Tilburgs huis voor ouderen die niet meer volledig zelfstandig kunnen wonen. In de coronatijd zette zij zich nog meer voor hen in door bijvoorbeeld te helpen met boodschappen en videobellen.

Over de Katadreuffe-prijs

In 2012 werd professor Ivo Giesen uitgeroepen tot UU-docent van het jaar. Het prijzengeld dat hij daarmee won, heeft hij teruggegeven aan de student. Op zijn initiatief wordt ieder jaar de Katadreuffe-prijs uitgereikt (vernoemd naar de hoofdpersoon Jacob Willem Katadreuffe uit de roman Karakter van Ferdinand Bordewijk uit 1938) aan de meest opmerkelijke rechtenstudent van het afgelopen academische jaar. Wie is dat, de meest opmerkelijke rechtenstudent? Dat is iemand met karakter, bijvoorbeeld blijkend uit bijzondere studieprestaties, uit een waardevolle, duurzame bijdrage aan bijvoorbeeld Universiteit, Faculteit, Departement, maatschappij, stad, sport, of cultuur, maar dan wel steeds voor zover die bijdrage direct of indirect in verband staat met de studie aan het Departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500,-- alsmede een door professor Giesen gesigneerd exemplaar van Bordewijks roman Karakter.