En de Katadreuffe-prijs 2021 is gewonnen door...?

Fabian Lips krijgt Katadreuffe-prijs 2021 overhandigd

Fabian Lips is de winnaar van de Katadreuffe-prijs 2021. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest opmerkelijke rechtenstudent van het jaar. Dat is een karaktervolle student, blijkend bijvoorbeeld uit bijzondere studieprestaties en het leveren van een uitzonderlijke bijdrage aan de maatschappij, direct of indirect verbonden aan een studie aan het Departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. Tijdens de opening van het academisch jaar overhandigde universitair docent Europees recht en juryvoorzitter Hanneke van Eijken de prijs.

Het weten te combineren van de inzet voor universiteit en maatschappij met een enorm studietempo toont een uitzonderlijk karakter, aldus de jury.

Procedure

Fabian was een van de drie genomineerden die na een grondige voorselectie van een groot aantal voordrachten door de jury waren geselecteerd. Dit jaar bestond de jury uit Petra klein Gunnewiek (advocaat/partner Van Benthem & Keulen), Hans Wiggenraad (Fiscus van het Molengraaff Dispuut, Hilde Boogaard (h.t. Vice-Praeses der JSVU) en Hanneke van Eijken (universitair docent Europees recht) als juryvoorzitter.

De jury was geïnspireerd door de inzendingen dit jaar. Op basis van interviews met de drie genomineerde studenten hebben zij één winnaar gekozen. De jury was onder de indruk van de tomeloze inzet van de genomineerden om op hun eigen manier een duurzame bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Naast winnaar Fabian Lips waren Rijkje Plantinga en Wayne Miller ook genomineerd.

De winnaar

Fabian Lips poseert in kunstwerk
Fabian Lips

Fabian Lips’ bijdrage aan een sterker diversiteits- en inclusiebeleid gaven voor de jury de doorslag. Als voorzitter van Erasmus Pride, dat mede dankzij zijn inzet inmiddels ruim 100 leden telt, draagt de winnaar van de Katadreuffe-prijs 2021 bij aan het vormen van een platform voor nieuwe LHBTIQ+ studenten binnen de universitaire gemeenschap. Niet alleen geeft Erasmus Pride deze groep een duidelijke stem in de universitaire gemeenschap, maar ook binnen de maatschappij in het geheel.

Gedrevenheid kenmerkt Fabian’ Lips ook als student en student-assistent. Fabian wist verschillende bachelorstudies af te ronden (Rechtsgeleerdheid, Economie & Bedrijfseconomie en Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en hij heeft aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ook een master in Financial Economics afgerond. Onlangs studeerde hij cum laude af bij het LLM Law & Economics masterprogramma. Naast deze studie is hij de student-assistent van de Economisch Publiek Recht sectie (IER afdeling) en de student-assistent van het Jean Monnet Network on EU Law Enforcement (JMN EULEN).

Alle dingen in het leven, de goede, maar ook zeker de slechte, zijn een leermoment. Ik wil andere studenten graag meegeven om af en toe even stil te staan bij de dingen die om je heen gebeuren, deze een plekje te geven en vooral in te zien wat deze gebeurtenissen je kunnen leren over jou als persoon om er zo sterker uit te komen. - Fabian Lips

De overige genomineerden

Rijkje Plantinga in bos
Rijkje Plantinga

Rijkje Plantinga is iemand die de jury inspireerde door op talloze vlakken maatschappelijk betrokken te zijn. Zij zet zich graag in voor haar medemens die een extra duwtje in de rug nodig heeft. Zo gaf Rijkje les aan middelbare scholieren en aan kinderen die tijdens de coronapandemie extra begeleiding behoefden, was ze Nederlandse Taalbuddy van een Iraanse vrouw in haar middelbareschooltijd, en heeft zij geholpen bij het organiseren van de ‘Night of Light’.

Ook op de universiteit heeft Rijkje nogal wat prestaties op haar naam staan. Momenteel volgt ze de Master Privaatrecht op de Universiteit Utrecht, met als specifieke track commercieel vermogensrecht. Ook loopt ze stage bij De Brauw Blackstone Westbroek. Eerder heeft zij een bachelorsdiploma cum laude in ontvangst genomen. Tijdens de afrondingsfase van de bachelor reageerde en anticipeerde Rijkje als bestuurslid van het XIIIe bestuur van het Molengraaff Dispuut succesvol op de Corona-maatregelen. En, als student deed zij mee aan ‘The Delegation’, het programma van United Netherlands, waarin studenten getraind worden in diplomatieke vaardigheden.

Ik wil graag aan nieuwe studenten meegeven dat ik hoop dat er ruimte is om volop te genieten van het studentenleven, dat als je zelf bevoorrecht bent je kan delen van wat je hebt, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen, en als je een steuntje in de rug nodig hebt, dat die je gegeven zal worden! – Rijkje Plantinga

Wayne Miller voor gebouw
Wayne Miller

Ondanks dat Wayne Miller nieuwkomer is in Nederland, maakt hij tijd om anderen te helpen. Dat vond de jury heel bijzonder. Wayne is gevlucht vanuit Jamaica, waar hij vrienden en familie achterliet, omdat hij zich daar niet veilig voelde. Vanuit zijn woonplaats Delft zet hij zich als vrijwilliger in bij verschillende projecten. Zo werkte Wayne mee aan een plan om racisme en discriminatie in Delft tegen te gaan. Ook drinkt hij koffie met mensen die psychologische problemen hebben in verschillende wijken in Delft.

Wayne studeert aan de Universiteit Utrecht de master International Law en liep stage bij het International Criminal Court. Zijn grote passie is internationaal strafrecht. Na zijn studie zou hij graag een PhD dissertatie schrijven. In de toekomst wil Wayne bijdragen aan de situatie in Jamaica om de rechten van LHBTIQ+ beter te waarborgen.

Universiteit is een reis! Het begint of eindigt niet in het klaslokaal, het begint bij Jou. Het zijn de boeken die Jij leest, de opdrachten die Jij inlevert, de examens die Jij aflegt en de betekenisvolle vriendschappen die Jij onderweg sluit. Het is niet de bedoeling dat het Jou breekt, laat het Jou alleen vormen. Goede reis! – Wayne Miller

Uitreiking Katadreuffe-prijs 2021

De Katadreuffe-prijs

In 2012 was professor Ivo Giesen docent van het jaar. Het prijzengeld dat hij daarmee won, heeft hij teruggegeven aan de student. Op zijn initiatief wordt ieder jaar de Katadreuffe-prijs uitgereikt (vernoemd naar de hoofdpersoon Jacob Willem Katadreuffe uit de roman Karakter van Ferdinand Bordewijk uit 1938) aan de meest opmerkelijke rechtenstudent van het afgelopen academische jaar. Wie is dat, de meest opmerkelijke rechtenstudent? Dat is iemand met karakter, bijvoorbeeld blijkend uit bijzondere studieprestaties, uit een waardevolle, duurzame bijdrage aan bijvoorbeeld Universiteit, Faculteit, Departement, maatschappij, stad, sport, of cultuur, maar dan wel steeds voor zover die bijdrage direct of indirect in verband staat met de studie aan het Departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.

Het doel van deze prijs is niet alleen om één student in het bijzonder in het zonnetje te zetten, maar ook om net aangetreden studenten en de juristen van morgen, te inspireren om het beste uit jezelf en uit je studietijd te halen. Het Departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht hoopt dat deze prijs nieuwe studenten inspireert om niet alleen hard te studeren, maar ook om iets terug te geven aan Universiteit en maatschappij. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500,-- alsmede een door professor Giesen gesigneerd exemplaar van Bordewijks roman Karakter.