Kabinet verkent haalbaarheid nieuwe rechtsvorm sociale ondernemingen

De ministerraad heeft besloten om de regelgeving en het speelveld voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen actief te gaan verbeteren. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat start daarom, in lijn met aanbevelingen uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, met een nader onderzoek naar de wenselijkheid van de introductie van een nieuwe rechtsvorm voor deze bedrijven.

Sociale ondernemingen zijn van belang voor de maatschappij, omdat zij een rol spelen bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken op het terrein van bijvoorbeeld energie en klimaat, zorg, onderwijs en veiligheid in binnen- en buitenland. Het kabinet ziet het belang en de mogelijkheden van sociale ondernemingen en wil sociaal ondernemerschap verder stimuleren, onder meer door passende regels op te stellen voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen.

Verkennen van bv-m

Om hier invulling aan te geven, gaf Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat eind 2018 aan het Social Entrepreneurship Initiative van de Universiteit Utrecht opdracht om onderzoek te doen naar (juridische) instrumenten om sociaal ondernemerschap te stimuleren. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het verkennen van een bv-m, een ‘lichte’ variant op de bestaande bv, een relevante optie is voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap als maatschappelijke variant op de bestaande bv. Een belangrijke meerwaarde van de bv-m is, aldus het onderzoek, dat beter gewaarborgd kan worden dat de maatschappelijke doelstelling van de onderneming bij wisseling van bestuurders en aandeelhouders behouden blijft. Daarnaast draagt de invoering van de bv-m bij aan het stimuleren van erkenning en herkenning van sociaal ondernemerschap in de samenleving.

Aanvullend onderzoek

Op grond van het onderzoek van de Universiteit Utrecht, en het recent verschenen OESO-rapport ‘Boosting Social Entrepreneurship and Social Enterprises Development in the Netherlands, ziet het kabinet het belang van het verder stimuleren en faciliteren van de activiteiten van sociale ondernemingen. Het kabinet gaat de introductie van mogelijk nieuwe varianten, zoals een bv-m, verkennen. Het invoeren van een nieuwe (variant van een) rechtsvorm is een juridisch ingrijpende maatregel, waarvan alle implicaties op dit moment nog onvoldoende kunnen worden overzien waardoor eerst aanvullend onderzoek nodig is. Het rapport van de Universiteit Utrecht signaleerde deze noodzaak ook en benadrukt het belang van het te verwachten gebruik van een bv-m, mede afhankelijk van de achterliggende criteria die gehanteerd gaan worden.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderzoekers en de politiek vinden allemaal een verdere verkenning van de behoeften van sociale ondernemers en de mogelijkheden voor betere (h)erkenning van deze bedrijven  noodzakelijk. Daarom gaat het kabinet actief aan de slag met dit vraagstuk, omdat dit van belang is voor zowel onze maatschappij als onze economie.”

Zie ook: