Jonge Denkers, Gedeelde Dromen: ToekomstDenkTank geeft jongeren een stem

“De wereld vindt jongeren niet kind genoeg om rekening mee te houden, maar ook niet volwassen genoeg om echt naar te luisteren,” zo betoogt Laura Flesch (17) vanaf het podium in TivoliVredenburg. Sinds zij onderdeel is van de ToekomstDenktank van de Dynamics of Youth community ‘Becoming Adults in a Changing World’, kan zij wél van zich laten horen. Laura is één van de sprekers tijdens het evenement Level Up, waar jongeren, onderzoekers en jeugdprofessionals praktijkkennis en expertise bundelen.

Taalbarrière

Ook Jobbe van Helsdingen is lid van de ToekomstDenkTank: “De barrière tussen volwassenen en jongeren is groot, omdat we letterlijk een andere taal spreken.” Daar wordt volgens hem weinig rekening mee gehouden. Niet in de de krant, niet in beleidsdocumenten, niet in Kamerdebatten. Terwijl je pas als jongere kunt meepraten als je de inhoud begrijpt. “Het taalgebruik van politici is heel ontoegankelijk. Logisch dat de jeugd dan afhaakt.”

Over de ToekomstDenkTank

De community Becoming Adults in a Changing World brengt onderzoekers van verschillende faculteiten en sociale partners samen in het onderzoek over opgroeiende jongeren van 12 – 24 jaar. Om in dit onderzoek over jongeren ook het perspectief van jongeren zelf te betrekken is de is community een ToekomstDenkTank gestart. Het doel? De stem van jongeren betrekken in het onderzoek en vraagstukken die hen aangaan. Niet alleen onderzoek doen over jongeren en jongvolwassenen, maar hen ook actief aan het woord laten bij het ontwerpen en uitvoeren van dat onderzoek. Vragen wat hen bezighoudt en de connectie houden met de doelgroep waar het onderzoek over gaat. De DenkTank organiseert ongeveer zeven keer per jaar een bijeenkomst.Onderzoekers schuiven aan om zo de interactie tussen jongeren en onderzoekers te bevorderen.

Stemrecht verlagen

Interviewer, Jobbe en Laura
Interviewer met Jobbe van Helsdingen en Laura Flesch

Tijdens één van de denktanksessies bespraken de jongeren over een column in de Volkskrant waarin het idee werd geopperd om het stemrecht te verlagen naar 16 jaar. Inhoudelijk zijn de jongeren het daarmee eens. De discussie gaat zelfs nog een stap verder. Laura: “Kan er niet beter ook een maximale leeftijd op stemmen komen? Als je een hogere leeftijd bereikt, beslis je niet meer over je eigen toekomst, maar vooral over die van jongeren. Vanuit de politiek wordt er vaak geen rekening met ons gehouden. Dat vind ik frustrerend”. Jobbe deelt die opvatting “De gemiddelde leeftijd in de Tweede Kamer is rond de 44 jaar. Dat is bijna drie keer zo oud als wij zijn.”

Binnen onze community vinden we het belangrijk om onderzoek te doen met jongeren en van hen zelf te horen wat hen bezighoudt en welke thema’s belangrijk zijn.

Marije van Braak, community-voorzitter van Becoming Adults in a Changing World zegt: “Vaak wordt gedacht dat jongeren niet volwassen genoeg zijn om mee te denken over belangrijke beslissingen in de maatschappij. Maar ze zijn er wel onderdeel van. Ook voor jongerenparticipatie geldt deze vraag. We merken in contact met onderzoekers dat ze het lastig vinden om jongerenparticipatie vorm te geven, omdat ze niet goed weten wat dat is, of het spannend vinden om de besliskracht te delen. Binnen onze community vinden we het belangrijk om onderzoek te doen met jongeren en van hen zelf te horen wat hen bezighoudt en welke thema’s belangrijk zijn. Daar kunnen we in het onderzoek dan rekening mee houden. Zo leggen we bijvoorbeeld onderzoeksvragen aan hen voor en toetsen of die voldoende aansluiten bij de taal van jongeren."

Keuzestress

Een ander onderwerp dat verschillende jongeren op het Level Up-event  aanstippen is keuzestress. Zo vertellen Luuk Disseldorp en Dean Giethoorn, beide 17 jaar, over hun profielwerkstuk en podcast waarin ze onderzoeken hoe je een goede studiekeuze maakt. Voor deze podcast interviewden ze verschillende onderzoekers met wie ze in contact kwamen via de UU-community Becoming Adults in a Changing Worls. Hoe weet je dat je straks nog werk hebt en niet opzij wordt geschoven door kunstmatige intelligentie? Wat blijft? En wat gaat weg? Zelf hebben de jongens veel moeite met het maken van deze beslissing en zagen dat andere jongeren met dezelfde vragen worstelen. Daarom hebben ze over hun profielwerkstuk een podcast gemaakt: Aan Z: ‘Kansen of Game Over?’ De podcast is bedoeld om andere jongeren in hun zoektocht te helpen.”

Ook de ToekomstDenkTank houdt zich bezig met de overload aan keuzes die jongeren vandaag de dag moeten maken. Zie hielden er een DenkTanksessie over, waar twee onderzoekers vertelden over hun eigen keuzeproces en het onderzoek naar de interesses en studiekeuzes van jongeren. Jobbe: “Ik wilde Bouwkunde studeren, maar als ik dat zou kiezen, kon ik heel veel andere dingen niet meer doen. Daarom heb ik nu voor Biologie gekozen, dan houd ik meer opties open. Dat besef voelt heel bevrijdend.” Laura vult aan: “Ik denk dat bij ons op school de focus is dat als je vwo hebt gedaan, je doorstroomt naar de universiteit. Terwijl een HBO-opleiding ook goede baankansen biedt. Die lineaire weg hoeft niet per se de route te zijn die bij je past.

Je bent jong, je hebt genoeg tijd. Laat de toekomst een beetje los, je komt wel op je pootjes terecht.

De ToekomstDenkTank heeft de jongeren veel gebracht. Wat geven zij graag mee aan andere jongeren? Laura: “Zorg dat je jezelf blijft en je interesses zoekt in iets wat je leuk vindt. Blijf op je intuïtie afgaan, wat voelt op dit moment goed?” Jobbe: “Heb vertrouwen en realiseer je dat je altijd van keuze kunt veranderen. Je bent jong, je hebt genoeg tijd. Laat de toekomst een beetje los, je komt wel op je pootjes terecht.”