11 maart 2019

Irmgard Fuchs ontvangt onderzoeksbeurs van de Nederlandse Taalunie

Irmgard Fuchs
                         Irmgard Fuchs   

Irmgard Fuchs (promovenda Middeleeuwse Cultuur en Duits) heeft voor de tweede keer een onderzoeksbeurs van de Nederlandse Taalunie toegekend gekregen. Daarmee verblijft ze begin volgend jaar gedurende zes maanden aan de Universiteit Utrecht om haar proefschrift over de Duitse en Nederlandse middeleeuwse dierenepiek af te ronden.

Fuchs bestudeert in haar promotieonderzoek hoe de hoofse begrippen trouw en eer in Duitse en Nederlandse dierenverhalen als Reinhart Fuchs, Van den vos Reynaerde en Reinaerts Historie op narratief en semantisch niveau worden gebruikt en aan het publiek worden gepresenteerd. Anders dan de meeste van haar voorgangers doet zij dit vanuit een Europees perspectief.

vergelijking verschillende middeleeuwse Reynaert-verhalen

Fuchs: "In het onderzoek naar de Reynaert heeft men zich vaak alleen op één vossenverhaal gericht. Maar als je de teksten uit verschillende talen naast elkaar legt en ze vergelijkt, dan zie je opeens dingen die je daarvoor simpelweg niet hebt kunnen zien." Zo toont zij aan dat in de Duitse en Nederlandse middeleeuwse dierenverhalen steeds het conflict tussen vos (de leenman) en koning (de leenheer) centraal staat: "De manier waarop dat conflict wordt opgelost, is in elk verhaal fundamenteel verschillend. Dit is interessant voor het onderzoek naar concepten van trouw en eer." Naast het doel om meer inzicht te verkrijgen in twee centrale begrippen uit de hoofse cultuur zal het interdisciplinaire, vergelijkende onderzoek aldus ook leiden tot een wederzijdse inspiratie van twee verwante, maar onafhankelijk functionerende mediëvistische deelgebieden.

Als je de teksten uit verschillende talen naast elkaar legt en ze vergelijkt, dan zie je opeens dingen die je daarvoor simpelweg niet hebt kunnen zien
Irmgard Fuchs MA

Steunen van het Nederlands in het buitenland

De Nederlandse Taalunie verleent jaarlijks onderzoeksbeurzen voor wetenschappers aan universiteiten buiten het Nederlandse taalgebied. Daardoor wil de Taalunie de ontwikkeling van jonge wetenschappers stimuleren. De beurs wordt in het gehele onderzoekstraject maximaal twee keer verstrekt waarbij de tweede keer uitsluitend bestemd is voor de afronding van het onderzoek. Fuchs heeft Duits, Nederlands en Musicologie gestudeerd aan de Universität Zürich en werkt nu in het kader van een joint doctorate tussen de Universität Zürich en de Universiteit Utrecht aan haar promotieonderzoek. Vorig jaar in november mocht Fuchs al het Walter Haug-Stipendium 2018 in ontvangst nemen, een Zwitserse onderscheiding voor promotieonderzoek op het gebied van de Duitstalige middeleeuwse cultuur.