Institutions for Open Societies deelt kennis met Europese Commissie

Europese Commissie © iStockphoto.com/olrat
Europese Commissie © iStockphoto.com/olrat

Het strategische thema Institutions for Open Societies (IOS) was op 19 november uitgenodigd door de Europese Commissie in Brussel om haar expertise te delen. 

Het doel van dit bezoek was om het belang van de integratie van de Sociale Wetenschappen en de Geesteswetenschappen in andere academische disciplines te onderstrepen. De onderzoekers streven naar een sectoroverschrijdende onderzoeksbenadering, zoals de Europese Commissie voor ogen heeft. Dit bezoek heeft de zichtbaarheid van de Universiteit Utrecht in het algemeen, en in het bijzonder de zichtbaarheid van het strategische thema IOS, versterkt.

Meer informatie over dit bezoek is beschikbaar in het Engels