“Ik ben altijd op zoek naar manieren om meer te leren.”

Portretfoto Hanneke Schroten

In 2017 begon Hanneke Schroten (23) aan de dubbele bachelor Natuur- en Wiskunde aan de Universiteit Utrecht. Sinds november 2020 is ze de nieuwe coördinator van het Platform Onbeperkt Studeren. Dit is een platform voor en door studenten met een functiebeperking. Hanneke: “Als je mensen tijd en ruimte geeft om te wennen en kijkt wat ze nodig hebben, dan kun je ook een heleboel terugkrijgen.”

Je bent de nieuwe coördinator voor Platform Onbeperkt Studeren, hoe is dat zo gekomen?

“Nadat ik als eerstejaars een beetje de kat uit de boom had gekeken, ben ik mij gaan inzetten voor mijn medestudenten. Ik ben begonnen bij de opleidings-adviescommissie van Natuurkunde, dat vond ik heel leuk. Daarna ben ik overgestapt naar het studentenoverleg van de opleiding Wiskunde. Vanuit die functie was ik ook de afgezant naar de opleidingscommissie van de Bètafaculteit. Doordat ik zelf recht heb op de extra tentamentijd ben ik in aanraking gekomen met het Platform Onbeperkt Studeren. Ik heb de extra tentamentijdvoorziening omdat ik liever tentamen doe in een zaal met minder mensen, want dan krijg ik minder prikkels binnen. Eerst werd ik lid van het Platform. Toen ik van de coördinator Richard Horenberg hoorde dat hij een opvolger zocht, heb ik stapsgewijs die taak van hem overgenomen.”

Heb jij als coördinator een persoonlijke missie?

“Ja. Waar ik mij extra voor wil inzetten is de informatievoorziening, want de informatie over studeren met een beperking is soms gesprokkeld en moeilijk te vinden. Zeker nu je niet fysiek langs kan gaan bij de universiteit, is het belangrijk dat je online kunt vinden wat je zoekt. Ik ben zelf heel assertief; mail overal achteraan en trek iedereen aan zijn jas, maar ik merk dat niet iedereen zo is. Ook mensen zonder functiebeperking kunnen moeite hebben met assertiviteit, maar ik merk dat de studenten met een functiebeperking echt behoefte hebben aan meer weten wat er mogelijk is. 

De voorziening voor extra tentamentijd is bijvoorbeeld redelijk bekend, maar niet alle studenten weten dat je voor ondersteuning naar de studieadviseur van je opleiding kunt gaan. Het is belangrijk dat je samen met de studieadviseur kunt gaan inschatten wat nodig is qua voorzieningen en dat de studieadviseur ook weet wat mogelijk is. We willen als platform ook verder werken aan onze zichtbaarheid. We merken al wel dat studenten ons steeds beter weten te vinden doordat we al een aantal jaar op open dagen aanwezig zijn.

Het coördineren van het Platform vind ik persoonlijk uitdagend en leerzaam. Ik voer best veel één op één gesprekken met studenten, waarbij ik dan probeer in te schatten wat ze nodig hebben. Zo leer ik ook meer over gespreksvoering. Eigenlijk ben ik altijd op zoek naar manieren om meer te leren en binnen deze functie kan dat goed.”

Hoe is het voor jou om te studeren met een functiebeperking?

“Wat ik heel fijn vind aan studeren bij de Universiteit Utrecht is dat je de mogelijkheid krijgt om zelf te kiezen wanneer je welke vakken volgt. Dat kan niet overal. Er zijn natuurlijk verplichte vakken aan de Faculteit Bètawetenschappen, maar het staat niet precies vast welke je vakken je binnen een jaar moet volgen. Je kunt er voor kiezen om het iets rustiger aan te doen. Ik heb bijvoorbeeld mijn studievakken verspreid over 4 jaar. Daarnaast heb ik persoonlijk heel veel aan de begeleiding die ik krijg van mijn studieadviseur, Marian Brands.” 

Binnen het Equality, Diversity & Inclusion Office gebruiken we wel eens de term ‘neurodiversiteit’. Hiermee wordt bedoeld dat er diversiteit is tussen mensen; ook neurologisch gezien, maar dat dit juist verrijkend kan zijn. Hoe sta jij tegenover de term ‘neurodiversiteit’?

“Wij gebruiken bij het Platform altijd de benaming ‘functiebeperking’, in overeenstemming met de teksten van de Universiteit Utrecht over voorzieningen. Wij van Platform Onbeperkt Studeren hanteren wel een iets bredere definitie van ‘functiebeperking’ dan de Universiteit Utrecht. Binnen de definitie van de Universiteit Utrecht wordt er gesproken over een ‘chronische aandoening’. Het Platform verwelkomt echter ook studenten die bijvoorbeeld tijdelijk psychische problemen hebben. 

Ik merk dat het hebben van een functiebeperking soms lastig kan zijn, maar het zorgt ervoor dat je soms anders werkt en dat kan ook juist leiden tot nieuwe inzichten of talenten. Ik ben zelf bijvoorbeeld goed in analytisch denken. Ik denk sterk in patronen en ik probeer dingen vaak wat abstracter te maken. Soms heb ik wat tijd en aanpassingen nodig om goed tot mijn recht te komen. Op de middelbare school had ik bijvoorbeeld een aangepast rooster met minder uren. Ik leerde wel snel, maar een vol rooster koste mij te veel energie. Ik heb geluk gehad dat ik de juiste mensen om mij heen had die dat opmerkten. Als mensen aan het begin in mij investeren en een uitzondering durven te maken, dan geeft dit ook resultaat, want ik slaagde cum laude van de middelbare school. Nu ik studeer aan de universiteit merk ik ook dat begeleiding helpt en dat ik naast mijn studie nog van alles kan oppakken.”

Door inclusiecorrespondent Myra-Lot Perrenet

Maart in het teken van Equality, Diversity & Inclusion

Dit interview is onderdeel van de Equality, Diversity & Inclusion maand. Het programma Equality, Diversity & Inclusion organiseert in maart diverse (online) activiteiten, zoals lezingen en (creatieve) workshops voor studenten, medewerkers, alumni en andere geïnteresseerdenLees meer over deze activiteiten.