Hugo de Boer aan de slag bij Delta Climate Center

Verdere intensivering samenwerking

Portret Hugo de Boer

Milieukundige Hugo de Boer (Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht) wordt scientific lead namens de faculteit Geowetenschapen en de Universiteit Utrecht bij het Delta Climate Center in Vlissingen. Daarmee wordt de samenwerking tussen beide instituten verder geïntensiveerd. Bij het Delta Climate Center wil hij zich in het bijzonder richten op het ontwikkelen van innovatief onderwijs en onderzoek waarbij de rol van ecosysteemdiensten in de transitie naar duurzame en klimaatbestendige delta’s centraal staat. “De samenwerking met Zeeuwse kennisinstellingen op locatie in de Zeeuwse delta biedt daarbij unieke kansen om nieuwe ideeën, oplossingen en toepassingen uit te proberen en daarvan te leren.”

Hugo de Boer is sinds 2008 verbonden aan de Universiteit Utrecht, nadat hij daar eerder al zijn studie had afgerond. In 2012 behaalde hij zijn doctorstitel. Binnen zijn vakgebied, mondiale ecohydrologie en duurzaamheid, richt hij zich vooral op de dynamische rol van planten en ecosystemen als onderdeel van wereldwijde veranderingen in klimaat en landgebruik. Daarnaast participeert hij aan de universiteit in het onderwijs binnen het masterprogramma Sustainable Development en de Earth & Environment track bij het University College Utrecht.

Duurzame oplossingen voor delta’s

‘Het is geweldig om te zien hoeveel expertise het Delta Climate Center bij elkaar brengt en met hoeveel enthousiasme de betrokken partijen aan de slag gaan met het gezamenlijke doel om kennis te ontwikkelen dat bijdraagt aan een duurzame en klimaatbestendige delta,’ vertelt De Boer. De samenwerking met Zeeuwse partijen biedt daarbij de mogelijkheid om innovatieve en duurzame oplossingen te ontwikkelen die zijn toegespitst op deze unieke regio maar tevens relevant zijn voor andere delta’s wereldwijd. ‘Het is mijn ambitie om zowel in onderwijs als onderzoek de rol van ecosysteemdiensten in deze oplossingen te benadrukken. Hierbij kunnen we veel leren van hoe natuurlijke processen en menselijke invloeden in het verleden de regio hebben vormgegeven en gebruikmaken van nieuwe ontwikkelingen in meettechnologie. In mijn ogen is deze kennis cruciaal om op regionale schaal en in praktische zin invulling te geven aan de mondiale duurzaamheidsdoelen.’

Het is geweldig om te zien hoeveel expertise het Delta Climate Center bij elkaar brengt

Belangrijke opgave

Het Delta Climate Center, opgericht in 2023, onderzoekt hoe we duurzame, klimaatbestendige en welvarende delta’s kunnen creëren. Dat is een belangrijke opgave aangezien er wereldwijd meer dan 500 miljoen mensen in delta’s wonen, en hun leefbaarheid onder druk staat door onder meer zeespiegelstijging en aantasting van ecosystemen.

Krachtenbundeling

In het Delta Climate Center bundelen zes onderwijs- en kennisinstellingen hun krachten. Naast de Universiteit Utrecht zijn dat : de school voor middelbaar beroepsonderwijs Scalda, de Hogeschool Zeeland, University College Roosevelt, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee NIOZ en Wageningen University and Research. Met de toetreding van De Boer krijgt de participatie van de Universiteit Utrecht in het Delta Climate Center nog meer inhoudelijk vorm. Eerder al werd Herman Kasper Gilissen vanuit de Universiteit Utrecht bij het Delta Climate Center aangesteld om de samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek vorm te geven.