Hoe bewaren of vormen mondiale instellingen herinneringen aan de Holocaust?

Lorena De Vita ontvangt onderzoeksbeurs van de Alfred Landecker Foundation

A snapshot of UNGA Resolution 60/7 of 1 November 2005 (the resolution of the United Nations’ General Assembly regarding Holocaust remembrance). Source: undocs.org/en/A/RES/60/7
A snapshot of UNGA Resolution 60/7 of 1 November 2005 (the resolution of the United Nations’ General Assembly regarding Holocaust remembrance). Source: undocs.org/en/A/RES/60/7

Hoe bewaren of vormen mondiale instellingen herinneringen aan het verleden – en in het bijzonder herinneringen aan de Holocaust? Wat is de impact van beleidsmakers op memorisering van de Holocaust op lokaal, nationaal en internationaal niveau? En in hoeverre is het nalatenschap van de Holocaust aanwezig in de werking van belangrijke mondiale bestuursinstellingen? Dit zijn een aantal van de vragen waarop antwoord gegeven zal worden in het recent gestarte onderzoeksproject getiteld "Holocaust Diplomacy: The Global Politics of Memory and Forgetting", geleidt door dr. Lorena de Vita. De Vita is een van de vier Landecker Lecturers en ontvangt 500.000 euro van de Alfred Landecker Foundation om haar onderzoek voor de komende vijf jaar te financieren. 

In een tijd van toenemende Holocaustverdraaing en -ontkenning, antisemitische aanvallen in en buiten Europa en in een tijdperk van rijzend nationalisme en populisme, zal Lorena De Vita de internationale geschiedenis en politiek van Holocaust-herinneringen onderzoeken, om zowel de noodzaak als de kwetsbaarheid van internationale instituties aan te kaarten. Het onderzoek is dus zowel voor de wetenschap als voor de samenleving van belang.

Ik ben ontzettend enthousiast om aan dit project te werken. Ik ben in het bijzonder gretig om me te verdiepen in een moeilijk en gevoelig onderwerp, namelijk dat van Holocaust-herinnering, dat maatschappelijk relevant is op zowel nationaal als internationaal niveau.

Dr. Lorena De Vita. Foto: Ed van Rijswijk
Dr. Lorena De Vita. Foto: Ed van Rijswijk

Toegepaste historische lens

Holocaust Diplomacy: The Global Politics of Memory and Forgetting zal internationaal historisch onderzoek combineren met onderwijs en voorlichtingsactiviteiten. Het onderzoek bouwt voort op een toegepaste historische lens en tracht huidige beleidsmakers en herinnerings-makers te bereiken. De reden hiervoor is volgens De Vita, “zodat onze open samenleving in de toekomst kan groeien, en om de toenemende polarisatie van hedendaags publiek debat tegen te gaan. Het analyseren van de herinnering aan het verleden door de kloof tussen wetenschap en de burgermaatschappij te overbruggen is van cruciaal belang”.

Alfred Landecker Foundation

De Alfred Landecker Foundation wijdt zich toe aan het veiligstellen van de toekomst van democratische en open samenlevingen. Het Sprekersprogramma, dat vorig jaar is gelanceerd, heeft de intentie om Holocaust-onderzoekers uit de onderzoeksvelden geschiedenis, politicologie en sociale wetenschappen te ondersteunen. Het begrijpen en confronteren van het destructieve geweld dat leidt tot de wreedheden die we in het verleden hebben meegemaakt kan ons, volgens de Alfred Landecker Foundation, helpen om een vrije toekomst te beschermen. De Vita is gekozen als één van de vier Landecker-sprekers en ontvangt 500.000,- euro om haar onderzoek voor de komende vijf jaar te financieren. Ook ontvangt zij begeleiding en training van de Alfred Landecker Foundation.

The glass booth in which Adolf Eichmann sat during his trial in Jerusalem, featured in the exhibition “Facing the Glass Booth” at the Ghetto Fighters’ House / Beit Lohamei HaGhetaot in Israel (https://www.gfh.org.il/eng). Photo: Lorena De Vita
The glass booth in which Adolf Eichmann sat during his trial in Jerusalem, featured in the exhibition “Facing the Glass Booth” at the Ghetto Fighters’ House / Beit Lohamei HaGhetaot in Israel (https://www.gfh.org.il/eng). Photo: Lorena De Vita