Hielke Vriesendorp in het radioprogramma De Nacht van BNNVARA

Illustratie met regenboog en lhbtqia+ gemeenschap © iStockphoto.com/miakievy
© iStockphoto.com/miakievy

Waarom wordt in sommige groepen meer Engels gebruikt dan in andere groepen? In een programma over hokjesdenken en vooroordelen werd docent Engelse taalkunde Hielke Vriesendorp geïnterviewd over regenboogtaalkunde. Regenboogtaalkunde beschrijft hoe lhbtqia+’ers taal gebruiken om zichzelf een plek te geven in het sociale landschap.

Vriesendorp ontdekte dat een bepaalde groep​ homojongeren zich afzette tegen heteronormativiteit door op een creatieve en speelse manier uitgebreid naar het Engels te switchen in verder Nederlandstalige chatgesprekken. Zijn verklaring voor het gebruik van het Engels is dat mensen graag net zo praten als mensen bij wie ze willen horen. Dat is een bekend fenomeen in de taalkunde. Voor de jonge queer-community waren personen met wie ze zich konden identificeren op Youtube, of personen als RuPaul en Lady Gaga, – en zij spraken Engels.

Vriesendorp vindt onderzoek naar taalvariatie belangrijk, omdat het laat zien welke rol een bepaalde manier van communiceren heeft. Taalvariantie biedt het hebben van een eigen cultuur, en is dus helemaal niet slecht. Hij zou graag willen onderzoeken of het klopt dat dit op ook op grotere schaal gebeurt, en ook bij andere queer groepen dan jonge homo's.