Het ontrafelen van de mysteries van de Oost-Aziatische zomermoesson: 21.000 jaar temperatuurgegevens achterhaald

In een baanbrekende samenwerking hebben onderzoekers uit Nederland, België en China een uitgebreide temperatuurregistratie van 21.000 jaar in Noord-China gereconstrueerd. Dat biedt ongekende inzichten in het klimatologische verleden van de Oost-Aziatische zomermoesson. Dit moessonsysteem, dat van vitaal belang is voor de zoetwatervoorziening van meer dan een vijfde van de wereldbevolking, intrigeert wetenschappers al lange tijd en het recente onderzoek heeft als doel de hiaten in ons begrip te vullen.

Het merendeel van onze kennis over klimaatveranderingen in het verleden is afgeleid van mariene gegevens, waardoor temperatuurgegevens afkomstig van het land nog relatief onontgonnen gebied zijn. De schaarste van deze gegevens hangt samen met het ontbreken van geschikte klimaatarchieven op het land en van analyse-instrumenten waarmee absolute temperaturen kunnen worden gereconstrueerd.

Loess-paleosol sequence and snails therein
Löss-paleosolsequentie met slakken

Innovatieve paleothermometers

Om deze uitdagingen aan te gaan, pasten de onderzoekers twee onafhankelijke paleothermometers - samengeklonterde isotopen van slakkenhuizen en bacteriële bodemmembraanlipiden (brGDGT's) - toe op een löss-paleosolsequentie uit Noord-China. Deze innovatieve aanpak maakte de reconstructie mogelijk van een temperatuurregistratie met hoge resolutie over de afgelopen 21.000 jaar, met een gemiddelde resolutie van ongeveer 180 jaar.

Lees meer… (in het Engels).