17 april 2018

Hans Schouwenburg wint UM Valorisatieprijs 2017

© iStockphoto.com/lukbar
© iStockphoto.com

In 2017 promoveerde dr. Hans Schouwenburg (Politieke geschiedenis) aan de Universiteit Maastricht (UM). Van zijn alma mater kreeg hij voor het valorisatiehoofdstuk in zijn proefschrift de Valorisatieprijs 2017 toegekend.

Dr. Hans Schouwenburg
Dr. Hans Schouwenburg

Proefschrift over duurzaamheid

In zijn proefschrift 'Strategies to Save the Earth: Nature Conservation Experts and Sustainable Development, 1980-2000' onderzocht Schouwenberg de geschiedenis van het begrip duurzaamheid. Hij laat zien dat duurzaamheid door de tijd heen steeds opnieuw is gedefinieerd. Door al die verschillende en vaak tegenstrijdige opvattingen is het begrip vaag, trekt het soms hypocrisie aan, en leidt het in de praktijk vaak tot onenigheden.

Tegelijk maakt duurzaamheid, doordat het zo vaag is, coalitievorming mogelijk onder een brede vlag in het internationale debat over milieuproblematiek en ontwikkelingssamenwerking. Juist in dat laatste schuilt de kracht van het begrip.

Een lichtend voorbeeld van het sociale belang dat inherent is aan de geesteswetenschappen.
De jury

Populaire publicatie

Momenteel werkt Schouwenburg aan een populaire publicatie over duurzaamheid, afgeleid van zijn dissertatie. Hij wil nu de aandacht die hij kreeg voor zijn werk vasthouden met een voortgezette studie naar de relatie tussen duurzaamheid en landbouw, met name in de veranderende dynamiek tussen milieubeschermers en boeren door de tijd heen.