4 juli 2017

Groot onderzoek naar kwaliteit kinderopvang toegekend aan Universiteit Utrecht

Samen met Sardes, onderzoeks- en adviesbureau in de educatieve sector, gaat de Universiteit Utrecht de komende tien jaar de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland meten. Dat doet dit consortium onder de naam Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK), en in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Utrechtse pedagoge Pauline Slot is verheugd met deze toewijzing: “Natuurlijk zijn we hier ontzettend blij mee. En het werkveld blijkt ook tevreden: ik heb al diverse gelukwensen ontvangen van kinderopvangorganisaties.”

Is dit een geheel nieuw onderzoek naar kinderdagopvang?
Slot: “Ja en nee. Nee, want we nemen met LKK het stokje over van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO). Ja, want we gaan het anders doen: er zal een en ander veranderen in het onderzoek naar de kwaliteit van de kinderopvang.”

Zoals?
“Wij gaan jaarlijks de kwaliteit monitoren, met andere instrumenten. En we nemen in ons onderzoek álle vormen van kinderopvang mee. Dus niet alleen het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang, maar ook, en dat is voor het eerst, het gastouderschap. In totaal bezoeken we in ons eerste jaar 176 kinderopvanglocaties.”

We gaan ook te rade bij de kinderen zelf: hoe ervaren zij de kwaliteit?

Waar bestaat het onderzoek uit?
“Om goed zicht te krijgen op de kwaliteit van deze locaties maken we gebruik van wetenschappelijk gevalideerde observatie-instrumenten, vragenlijsten, interviewleidraden en videomateriaal. Daarbij brengen we niet alleen de professionalisering van de kinderopvang in kaart, we gaan ook te rade bij kinderen zelf: hoe ervaren zij zelf de kwaliteit? Uiteindelijk kunnen we onze resultaten internationaal vergelijken, dankzij het observatie-instrument CLASS. Onze bevindingen rapporteren we aan het ministerie van SZW en aan het werkveld.”

Voor de onderzoeksopdracht is voor de eerste vier jaar 1.5 miljoen euro toegekend. Met het vervolg tot 2027 zal nog eens bijna 2.5 miljoen euro gemoeid zijn.