Future of Work Video: onethisch gedrag in bedrijven

Bedrijven en leidinggevenden die in opspraak komen door grensoverschrijdend gedrag en integriteitsschendingen hebben vaak signalen gemist vanaf de werkvloer. Hoe krijg je een meer sociaal veilige werkomgeving en organisatiecultuur? Onderzoekers Elianne van Steenbergen en Kim Loyens delen hun inzichten in deze Future of Work video van de Universiteit Utrecht.

Prof. dr. Elianne van Steenbergen is hoogleraar Psychologie van Toezicht aan de Universiteit Utrecht en senior toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het expertiseteam gedrag & cultuur.

Dr. Kim Loyens is Kim Loyens is universitair hoofddocent aan het departement Bestuur- en Organisatiewetenschap van de Universiteit van Utrecht. Zij doet onderzoek naar de implementatie van integriteitsbeleid, (morele) besluitvorming binnen handhavingsorganisaties en klokkenluiden.

Volg het Future of Work onderzoek op uu.nl/fow