8 november 2018

Erik Stam onderzoekt de toekomst van werk als lid van nieuwe landelijke commissie

Erik Stam
Prof. dr. Erik Stam

De arbeidsmarkt heeft de komende jaren te maken met fundamentele veranderingen, zoals robotisering en het werken via online platforms: het aanbieden van diensten als bijvoorbeeld chauffeur of schoonmaker. De overheid wil tijdig nadenken over de regels, wetten en belastingen die bij alle veranderingen komen kijken. Voor dat doel is de Commissie Regulering van werk opgericht en Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap is benoemd als één van de leden. Stam is ook hoofd van de Utrecht University School of Economics. 

Stam maakt deel uit van de Future of Work-hub van de Universiteit Utrecht, waarin onderzoekers uit verschillende disciplines onderzoek doen naar de veranderende aard van werk en de effecten van innovatie, digitalisering en globalisering van werk en de impact ervan op het leven van mensen. Daarnaast is Erik Stam hoofd van de Universiteit van Utrecht University of Economics.

Fundamentele veranderingen 

Hoogleraren uit het hele land en experts op gebieden als arbeidsrecht, economie en belastingrecht zijn door de ministerraad benoemd. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Er gaat veel goed op de Nederlandse arbeidsmarkt. Veel mensen hebben werk en we hebben een hoge arbeidsproductiviteit. Dit kabinet neemt ook de nodige maatregelen om wat goed is, ook goed te houden. Maar op lange termijn hebben we misschien fundamentelere aanpassingen nodig om klaar te zijn voor de toekomst. Daarom heb ik de commissie gevraagd die aanpassingen vast te verkennen, zodat we daar op tijd klaar voor zijn.”

De toekomst van werk: zzp, tijdelijk werk, vast werk

De commissie onderzoekt hoe werk er in de toekomst uit gaat zien en hoe het beleid van de overheid daar het beste bij kan aansluiten. Ze onderzoekt of er aanpassingen nodig zijn in wetten en regelgeving, en zo ja, waar. Zo kijkt de commissie naar de juridische regels rondom arbeidscontracten, maar ook naar eventuele aanpassingen in onder andere de regels rond vast en tijdelijk werk, rond arbeidsongeschiktheid, belastingen en zzp (zelfstandigen zonder personeel). 

Benoemd tot lid van de Commissie Regulering van werk zijn:

  • drs. Hans Borstlap (voorzitter), voormalig lid van de Raad van State
  • mr. dr. Hanneke Bennaars, universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden
  • prof. mr. Femke Laagland, hoogleraar arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  • dr. Frank Kalshoven, mede-oprichter en directeur van de Argumentenfabriek
  • prof. mr. Saskia Klosse, hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit van Maastricht
  • mr. Ton Mertens, docent belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden
  • prof. dr. Erik Stam, hoogleraar strategie, organisatie en ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht
  • prof. dr. Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam
  • prof. dr. Bas ter Weel, directeur van SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam
  • mr. dr. Johan Zwemmer, advocaat bij Stibbe en universitair docent arbeidsrecht bij de Universiteit van Amsterdam

De commissie rapporteert uiterlijk 1 november 2019 haar advies.