ERC Advanced Grant voor onderzoek naar infrastructureel imperialisme

Rebecca Bryant, hoogleraar Culturele Antropologie aan de Universiteit Utrecht, heeft een ERC Advanced Grant ontvangen. Met deze prestigieuze Europese subsidie van 2,5 miljoen euro gaat Bryant de komende vijf jaar onderzoek doen naar infrastructureel imperialisme. In haar onderzoek richt ze zich op infrastructurele investeringen die Turkije doet in landen op de Balkan, de Kaukasus en in Centraal-Azië.

Landen als China, Rusland, India en Turkije hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de infrastructuur van verschillende gebieden en landen. Met dergelijke investeringen willen deze landen zogenoemde soft power-imperia creëren: met zachte hand macht verwerven in de staten waarin geïnvesteerd is. Bryant gaat zich in haar onderzoek richten op Turkije en de infrastructurele investeringen die dit land heeft gedaan in landen op de Balkan, de Kaukasus en in Centraal-Azië. Bryant: “In zes landen gaan we door Turkije gesponsorde megaprojecten bestuderen. We willen bijvoorbeeld weten hoe de ontvangers tegen hun investeerders aankijken. En we onderzoeken in hoeverre de investeringen invloed hebben op de politiek van de ontvangende landen.”

Ik wil dat we het hebben over hoe opkomende machten de wereld opnieuw opbouwen.

Multipolaire wereld

Met haar onderzoek wil Bryant achterhalen wat voor soort macht er ten grondslag ligt aan een multipolaire wereld, een wereld waarin meerdere landen ongeveer even sterk zijn of evenveel invloed hebben. “De leiders van Turkije en China spreken aldoor over een multipolaire wereld. Maar wat betekent dat precies? Naast het formuleren van een antwoord op die vraag wil ik met mijn onderzoeksproject de relatie tussen infrastructuur en imperium theoretiseren, en concepten aanreiken om de nieuwe machtsverhoudingen die vandaag ontstaan te begrijpen. Ik wil dat we het hebben over hoe opkomende machten de wereld opnieuw opbouwen, en waarom we ons daarover zorgen moeten maken.”

Veldwerk

De Utrechtse cultureel antropoloog kan dankzij de Europese subsidie twee promovendi en drie postdoctorale onderzoekers aanstellen. “Met dit team kunnen we een jaar veldwerk doen in Turkije en de zes andere landen die deel uitmaken van de studie. Het stelt ons ook in staat een netwerk op te zetten van wetenschappers die werken aan Chinese en Russische of Sovjet-infrastructuurinvesteringen in deze zelfde gebieden.”