9 juni 2015

Elektrische auto als zonne-energieopslag

De opbrengst van zonnepanelen heeft pieken en dalen, en komt niet overeen met de pieken en dalen in het elektriciteitsgebruik van een huishouden. Door speciale oplaadpalen voor de deur kan een elektrische auto dat probleem opvangen, zeggen zonne-energie-onderzoekers van de Universiteit Utrecht. De resultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Applied Energy, en op 9 juni werden in de Utrechtse wijk Lombok de eerste nieuwe laadpalen geplaatst.

’s Nachts, en in de winter ook ’s avonds, leveren zonnepanelen niets op. Terwijl overdag, als er niemand thuis is, de zon volop schijnt en de zonnepanelen een heleboel energie kunnen leveren. In een elektrische auto zit een enorme accu die de zonne-energie kan opslaan, maar dit moet slim geregeld worden, want de auto is er niet altijd en de accu mag niet leeg zijn als je met de auto wilt wegrijden.

Mart van der Kam van de Universiteit Utrecht, inmiddels promovendus, onderzocht voor zijn masterscriptie of er manieren waren om de elektriciteit van en naar de zonnepanelen, elektrische auto en de rest van het huishouden efficiënt te reguleren. Hij deed dit samen met zonne-energie-expert Wilfried van Sark.

Microgrid

Van der Kam gebruikte voor zijn onderzoek data uit een zogenoemd microgrid, een gecontroleerde stroomkring met alle elementen die het landelijke stroomnetwerk ook heeft, maar dan in het klein. Het microgrid bevat onder andere enkele huishoudens, een kantoorpand, zonnepanelen en laadpunten voor elektrische deelauto’s, en bevindt zich in de Utrechtse wijk Lombok.

Opslaan is beter

Halverwege de middag leveren zonnepanelen de meeste energie, blijkt uit de data van Van der Kam, maar het hele huishouden aan het werk of naar school is, heeft die energie weinig nut. Op zo’n moment kan de zonne-energie terug worden geleverd aan het landelijke elektriciteitsnet, maar die voordeelregeling komt over een paar jaar mogelijk in de knel. Het is dus beter om de energie op te kunnen slaan, bijvoorbeeld in de accu van een elektrische auto.

Elektrische auto als batterij

De elektrische auto’s die voor de deur staan in het microgrid, zijn deelauto’s. Dat betekent dat de auto’s niet elke dag weg zijn. Een groot voordeel volgens Van der Kam. Met alle gegevens die hij uit het microgrid verkreeg, simuleerde hij verschillende scenario’s, en concludeerde dat het slimme elektriciteitssysteem enerzijds de pieklast van de zonnepanelen kon verdelen, en anderzijds de elektrische auto’s genoeg kon opladen voor gebruik.

Twee kanten op

De huidige oplaadpalen voor elektrische auto’s kunnen wel stroom leveren aan de auto’s, maar niet onttrekken. Op 9 juni werden in Lombok de eerste oplaadpalen geplaatst waarin de stroom beide kanten op kan. Samen met de resultaten van het onderzoek van Van Sark en Van der Kam kan deze innovatie op korte termijn al heel veel geld en milieuschade besparen.

Universiteit Utrecht en duurzaamheid

Sustainability, een van de vier strategische thema’s van Universiteit Utrecht speelt een belangrijke rol binnen onderzoek, onderwijs, valorisatie en bedrijfsvoering. De universiteit neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in ecologisch, economisch en sociaal opzicht een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Ook ziet de Universiteit Utrecht het als onderdeel van haar maatschappelijke taak om studenten en medewerkers bewust te maken van de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, en middels onderzoek bij te dragen aan oplossingen voor deze uitdagingen.

Meer informatie over Sustainability
Meer informatie over de Duurzame UU