1 juli 2016

Eerste lichting Humanities Honours studenten ontvangt certificaat

Uitreiking certificaten Humanities Honours Programme, 29 juni 2016

Drie jaar geleden is de Universiteit Utrecht gestart met het Honoursprogramma, een extra uitdagend programma naast het studieprogramma van eerstejaarsstudenten waarin verdieping in de eigen discipline, verbreding en samenwerking met andere disciplines en verbinding aan maatschappelijke thema’s centraal staan. Binnen Geesteswetenschappen nam op 29 juni de eerste lichting honoursstudenten - gestart in 2014 - het certificaat in ontvangst. De slotpresentaties van de studenten gaven, zoals Honours Director prof. dr. Ido de Haan samenvatte, een mooi overzicht van de creativiteit en unieke inzichten van de studenten.

Het Humanities Honours Programme geeft studenten gelegenheid om hun ambities en eigen initiatieven vorm te geven, zich optimaal te ontwikkelen tot excellente academici en zich beter te presenteren op de arbeidsmarkt.

Toepasbaarheid van de geesteswetenschappen

Veertien van de ruim 20 honoursstudenten presenteerden op 29 juni hun eindthesis. De andere studenten zijn nog wat vertraagd door projecten, stages of buitenlandreizen. De 14 presentaties maakten duidelijk dat de studenten iets extra’s willen maar ook echt iets extra’s kunnen, aldus Ido de Haan. De thematiek van de presentaties liet goed zien hoe ruim de toepasbaarheid van de geesteswetenschappen is. De studenten gaven blijk van maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, het vermogen om conceptueel te denken, betrokkenheid bij publieke debatten en bewustzijn van de rol van beeldvorming.

De presentaties

De presentaties waren ingedeeld in vier thema’s en ze werden becommentarieerd door vakdocenten.

Kunst en literatuur

 • Stan Braam: Is er symboliek van vrijmetselarij terug te vinden in Cheswick House gardens in London? Over het iconografische concept van tuinaanleg in de 19e eeuw.
 • Tessel Janse: Hoe Europese kunst ingezet kan worden om neokolonialisme tegen te gaan. Over kunstenaars Renzo Martens, Jonas Staal en Hubert Sauper.
 • Jolien Streng: Hoe komt shansui, oude Chinese landschapsschilderkunst, terug in hedendaagse kunst? Over het begrip culturele hybridisatie.
 • Sophie de Ruiter: Third space in China Men en The woman warrior. Over de voorouders en het herschrijven van herinnering in deze autobiografische werken door Maxine Hong Kingston.

Commentaar: dr. Victor Schmidt

Filosofie en wetenschap

 • Boy Bultsma: Philosophy of Mind Meets Philosophy of Science. Over mentale veroorzaking: bepalen fysische processen in ons brein of onze wil ons handelen?
 • Solange Manche: How did the work of ‘Atlas shrugged’ become such an influence on world politics and economics? Over utopie en distopie in de Ayn Rand roman uit 1957.
 • Wouter van Leeuwen: Over cameralisme en het nastreven van een gelukkige staat.

Commentaar: dr. Menno Lievers

Conflict

 • Lotte Geboers: Over het staatsvormingsproces in Congo als onderdeel van westerse keuzes.
 • Eva Zeilstra: Wat is de rol van religie in het Noord-Iers conflict? Over de betekenis van de hongerstaking van Bobby Sands in 1981; een politiekhistorische en godsdienstsociologische analyse.
 • Luca Schmidt: 9/11 en de gevolgen. Over de relaties tussen VS en Zuid-Oost Azië en de rol van de ‘global war on terror’ hierin.

Commentaar: dr. Jolle Demmers

Onderwijs en media

 • Maja van Eijndthoven: De Sesamstraatcrisis. Over publiek en historisch discourse tijdens de Sesamstraatcrisis van november 2015.
 • Demi de Quay: Manga in literatuuronderwijs. Over het inzetten van mangastriptechniek om beter aansluiting bij de belevingswereld van scholieren te vinden. Onderzoek ahv Macbeth in mangastijl.
 • Gizem Sözen: Onderzoek naar de Nederlandse lexicale variëteit bij 2e en 3e generatie Turken.
 • Annemarijn Damstra: Hoe bepalen historische wandplaten in het geschiedenisonderwijs de nationale identiteit? Over een analyse van handleidingen bij wandplaten en hoe bepalend geloofsovertuigingen hierin zijn.

Commentaar: prof. dr. Arnoud Visser