Een terugblik op de UU Onderwijsparade 2020: Wat is de bedoeling van universitair onderwijs?

In teaching, like gardening, it is what you do but also what you not do has visible, lasting consequences

Prof. dr. Giselinde Kuipers

Wat is de bedoeling van universitair onderwijs? Tijdens de UU Onderwijsparade op 5 maart 2020 gingen studenten, docenten en ondersteunende medewerkers hierover in dialoog. De ruim 260 deelnemers, negen workshops en diverse pitches en sprekers en een prikkelende afsluiting, zorgden voor een afwisselend en inspirerend programma.

 

Rector Magnificus Henk Kummeling met docent van het jaar Gerda Andringa (links) en docenttalent Lorena de Vita (rechts)
Rector Magnificus Henk Kummeling met Docent van het Jaar Gerda Andringa (links) en Docenttalent Lorena de Vita (rechts)

Winnaars Docentprijzen bekend

Voor het academisch jaar 2019/2020 hadden studenten 33 docenten voorgedragen voor de Docentprijzen. Hieruit werden vier kandidaten voor de Docentprijs en vier kandidaten voor de Docenttalentprijs geselecteerd. Juryvoorzitter prof. dr. Ruud Schotting stelde de kandidaten voor. De winnaars werden bekend gemaakt met het tonen van filmpjes waarin de acht genomineerden kort werden voorgesteld. Docent van het jaar is Gerda Andringa (Liberal Arts & Sciences - University College Roosevelt) en Docenttalent  is Lorena De Vita (History – Faculty of Humanities). Zij zullen de prijzen in ontvangst nemen tijdens de Dies Natalis.

 

Giselinde Kuipers spreekt tijdens de Onderwijsparade 2020
Keynote Giselinde Kuipers

Keynotes vanuit maatschappelijk en filosofisch perspectief

De twee keynotesprekers deelden hun visie op de bedoeling van het universitair onderwijs. Prof. dr. Giselinde Kuipers vanuit maatschappelijk perspectief, prof. dr. René ten Bos vanuit filosofisch perspectief. Giselinde Kuipers ging onder meer in op de verantwoordelijkheid van de universiteit om goede burgers te produceren die zich bewust zijn van de problemen van de maatschappij en actief betrokken zijn bij het oplossen ervan (link naar presentatie). René ten Bos schetste de perceptie op de hedendaagse universiteit tegenover een ideaalbeeld van de universiteit, ofwel het idee van de universiteit (link naar presentatie).

 

Studentassessoren Suzanne Akkerhuis en Merel Dekker
Studentassessoren Suzanne Akkerhuis en Merel Dekker

Studentassessoren Suzanne Akkerhuis (Geowetenschappen) en Merel Dekker (Geneeskunde) gaven een korte reactie op de inhoud van de keynotes. Zij onderschreven dat studenten een verplichting hebben om betrokken te blijven bij de realiteit van de maatschappij en soms uit de universitaire luchtbel moeten stappen, en daarnaast benadrukten zij dat studenten zich eerst breed en algemeen zouden moeten ontwikkelen, voordat zij zich gaan specialiseren in een bepaalde discipline.

 

Subsessie Onderwijsparade 2020 met Michael Burke
Honours dean Michael Burke

Inspirerende subsessies

Een van de negen workshops ging over de academie van de toekomst en werd georganiseerd door de Special Interest Group Oker en de redactie van het tijdschrift Verbeelding van de Academische Gemeenschap . Aan de muren van de ruimte hingen prikkelende stellingen, zoals “De gedeelde normen en waarden van de academische gemeenschap liggen voornamelijk op het gebied van wetenschappelijke integriteit: ‘feiten zijn heilig’”. Bevindingen van deze sessie zijn op te vragen via Marij Swinkels. Ook schreven Marij Swinkels, Pieter Huistra, Siebren Teule hier een terugblik over op DUB.
Tijdens de sessie Value of the Humanities, werd er onder leiding van honours dean Michael Burke gediscussieerd naar aanleiding van deze korte documentaire.
Onder leiding van de twee studentassessoren Suzanne Akkerhuis en Merel Dekker werd de bedoeling van de academie volgens studenten besproken. Wat vinden studenten dat de universiteit goed doet en wat missen ze in hun academische vorming? Zie hier hun presentatie.
In de sessie Terug naar de basis mét de nieuwste technologie, ging men onder leiding van Richta IJntema in op de vraag hoe we de impact en ‘fun’ van ons onderwijs kunnen vergroten. Zie hier haar presentatie.

 

Theatermakers van Flunknarf tijdens de Onderwijsparade 2020
Theatermakers Flunknarf

Uitwisselen en ontmoeten

Tijdens de lunch was er alle ruimte om elkaar informeel te ontmoeten en bij te praten. Medewerkers van de partners van het Centre for Academic Teaching liepen rond als vraagbaak voor bezoekers van de conferentie die onderwijsvragen hadden. Tegelijkertijd konden deelnemers de postersessie bezoeken van de in de ochtend gehouden Second Utrecht Teaching and Learning Conference.

Droogkomische wrap-up

De wrap-up van de dag werd net even anders dan anders ingevuld: de theatermakers van Flunknarf maakten aan de hand van steekwoorden uit het publiek een muzikale, theatrale en komische samenvatting van de dag. Genoeg om over na te praten tijdens de aansluitende borrel!