21 maart 2017

Een beknopte geschiedenis van Nederland

Van de hand van prof. dr. James Kennedy (hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis en decaan van University College Utrecht) verscheen onlangs het boek Een beknopte geschiedenis van Nederland. In het boek worden historische gebeurtenissen geplaatst in een internationaal perspectief.

Wereldwijd geloven veel mensen dat Nederland een uniek land is. Dat heeft te maken met de onttrekking van veel land aan de zee, maar ook met de Nederlandse handelsgeest, de markante culturele erfenis, de religieuze diversiteit en een eeuwenoude traditie van tolerantie. Sinds de negentiende eeuw zien de Nederlanders ook zelf hun land als moreel voorbeeld, een land waarvan de morele superioriteit in buitenlands en binnenlands beleid een inspiratie kan zijn voor anderen. In recente jaren maakt het positieve zelfbeeld over Nederland plaats voor negatieve percepties, nu het land zich volgens velen in een identiteitscrisis bevindt.

Prof. dr. James Kennedy
Prof. dr. James Kennedy

James Kennedy, zoon van een Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder en zijn leven lang al geïnteresseerd en gespecialiseerd in de Nederlandse geschiedenis, is de perfecte auteur voor deze Beknopte geschiedenis van Nederland, van het vroegste begin tot nu. Hij beschrijft niet alleen de historische gebeurtenissen, maar plaatst deze ook in internationaal perspectief en vergelijkt ze met ontwikkelingen in andere Europese landen.

Media-aandacht

Kennedy werd door nrc.next geïnterviewd (24 februari) naar aanleiding van het verschijnen van het boek. Het Nederlands Dagblad (10 maart) plaatste een lovende recensie over het boek: "Kennedy doet meer dan alleen maar samenvatten wat van belang is. Hij kijkt vanuit een eigen invalshoek naar de geschiedenis van Nederland, ontvouwt geregeld een eigen visie en schraagt die met talrijke feiten en analyses. Zijn boek is eerder compact dan beknopt." Ook het Reformatorisch Dagblad (20 maart) interviewde Kennedy naar aanleiding van zijn boek. Kennedy vertelt daarin onder meer dat zijn geschiedschrijving voortkomt uit bewondering voor Nederland. "Tegelijk probeer ik de duistere kanten van de Nederlandse geschiedenis nergens te verhullen", nuanceert hij zijn positieve benadering van de Nederlandse geschiedenis.

 

Interview met James Kennedy door het Reformatorisch Dagblad