28 februari 2017

Groot interview met James Kennedy in NRC over de moeizame tolerantie van Nederland

© iStockphoto.com/dorian2013
© iStockphoto.com/dorian2013

Prof. dr. James Kennedy (hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis en decaan van University College Utrecht) werd geïnterviewd door nrc.next (24 februari) naar aanleiding van zijn onlangs verschenen boek Een beknopte geschiedenis van Nederland​. Daarin ontmantelt hij onder meer de vanzelfsprekendheid van Nederlandse tolerantie en het poldermodel.

Prof. dr. James Kennedy
Prof. dr. James Kennedy

Nederlanders zijn namelijk niet altijd soepel met elkaar in gesprek gegaan, ontdekte Kennedy tijdens het schrijven. "Wat me trof bij het schrijven van Een beknopte geschiedenis is hoe lang en moeizaam het eenwordingsproces was en ook hoe conflictueus", zegt hij.

Tolerantie

Ook nuanceert Kennedy de 'typisch Nederlandse' tolerantie. Hoewel Nederland inderdaad al vrij vroeg betrekkelijk veel vrijheden kende, kende die wel altijd een hiërarchie: "Het is tolereren en getolereerd worden. Dat betekent dat niet alle betrokkenen gelijke rechten hadden en een gelijke positie." Kennedy wil in zijn boek vooral benadrukken dat de tolerantie moeizaam tot stand is gekomen en ook altijd iets moeizaams heeft gehouden. "Tolerantie was hier meer het behouden van de lieve vrede dan de principiële overtuiging dat iedereen het recht op gewetensvrijheid heeft."