Drie Utrechtse wetenschapstalenten naar buitenlandse onderzoeksinstellingen met Rubiconbeurs

Laureaten bij Geesteswetenschappen, Geowetenschappen en UMC Utrecht

Drie onlangs gepromoveerde Utrechtse wetenschappers gaan onderzoek doen aan een instelling in het buitenland met een Rubicon-financiering van NWO en ZonMw. Steije Hofhuis (faculteit Geesteswetenschappen), Lauren Wiesebron (faculteit Geowetenschappen) en Yvonne Koop (UMC Utrecht, Julius Centrum) ontvangen de beurs. 

Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijke stap in hun carrière. De Rubiconbeurs maakt het voor deze jonge onderzoekers mogelijk onderzoek te doen aan een buitenlands instituut dat de beste omgeving biedt voor het onderzoek. In totaal werden veertien Rubiconbeurzen uitgereikt.

Projecten en laureaten

Een al te geruststellend verleden? Migratiegeschiedenis en het hedendaags publiek debat

Dit project zal historische verwijzingen in Duitse, Nederlandse en Amerikaanse publieke debatten kritisch bestuderen.

In het publieke debat over migratie en integratie verwijzen academici, politici en publieke intellectuelen vaak naar het verleden om hedendaagse standpunten te legitimeren. Dit project zal zulke verwijzingen in Duitse, Nederlandse en Amerikaanse publiek debatten kritisch bestuderen. Naar welke dimensies van migratiegeschiedenis wordt verwezen, en zijn de analogieën wetenschappelijk overtuigend?

Buiten adem in de oceaan: Invloed van zuurstofgebrek op het gedrag van kleine zeedieren

Dit project onderzoekt hoe het migratiegedrag van zoöplankton verandert door zuurstofgebrek in een fjordenhabitat en wat de gevolgen zijn voor de mariene voedselketen en de koolstofcyclus.

Zuurstofconcentraties in de oceanen dalen als gevolg van klimaatverandering, wat een effect heeft op zoöplankton: de piepkleine diertjes die centraal staan in mariene ecosystemen. Dit project onderzoekt hoe het migratiegedrag van zoöplankton verandert door zuurstofgebrek in een fjordenhabitat en wat de gevolgen zijn voor de mariene voedselketen en de koolstofcyclus.

De tijdpuzzel ontrafelen: Evalueren hoe het biologische ritme en hartgezondheid samenhangen bij borstkankerpatiënten die chemotherapie ontvangen

Deze studie onderzoekt bij borstkankerpatiënten of het tijdstip van chemotherapie toediening het ontstaan van hartschade beïnvloedt.

Chemotherapie kan leiden tot hartschade, waardoor hartfalen kan ontstaan. Deze studie onderzoekt bij borstkankerpatiënten of het tijdstip van chemotherapie toediening het ontstaan van hartschade beïnvloedt. Onderzoekers willen begrijpen of het interne lichaamsritme, het zgn. circadiaans ritme, een rol speelt bij het ontstaan van hartproblemen, om uiteindelijk hartschade te kunnen voorkomen.

Meer informatie
Meer over Rubicon