De beloften en valkuilen van interdisciplinaire wetenschap

Moderne wetenschappers zijn ruimdenkend, leren van elkaars perspectief en vinden nieuwe creatieve oplossingen voor eeuwenoude problemen. Maar hoe werkt interdisciplinaire samenwerking in de praktijk? In dit project van de Utrecht Young Academy proberen we interdisciplinaire wetenschap te begrijpen op fundamenteel niveau. 

Interdisciplinair teamonderzoek is het model geworden voor wetenschap van de toekomst. Beleidsmakers, universiteiten en beursinstellingen stimuleren de samenwerking tussen wetenschappers uit verschillende disciplines om onderzoeksvragen te beantwoorden die niet door een monodisciplinair team kunnen worden aangepakt. 

Er is echter nog weinig kennis over de succesfactoren en valkuilen van interdisciplinair teamonderzoek. Welk type onderzoeksthema’s lenen zich goed voor een interdisciplinaire aanpak? Hoe beïnvloedt samenwerking de mentaliteit van onderzoekers en de kwaliteit van wetenschap?

Ilona Domen

In dit project zal postdoc Ilona Domen bestuderen welke ingrediënten van interdisciplinair teamwetenschap werken en de voor- en nadelen van interdisciplinaire teams onderzoeken in verschillende omgevingen. Eerder gebruikte Ilona in haar promotieonderzoek een benadering met meerdere methoden om de onderliggende mechanismen te ontdekken waarmee mannen en vrouwen samen de huidige genderhiërarchie in stand houden. Naast haar onderzoek, pleit ze voor verandering op het gebied van mentale gezondheid, diversiteit en inclusie, internationalisering en erkenning en waardering in de wetenschap.