Interdisciplinair Onderzoek

Industrialisering, de digitale samenleving en globalisering brengen elk maatschappelijke uitdagingen met zich mee die voor breed gedragen oplossingen vragen. Samenwerking tussen wetenschappers van verschillende disciplines spelen een belangrijke rol bij het oplossen van complexe vraagstukken zoals klimaatverandering of de circulaire economie. De Utrecht Young Academy biedt een platform voor interdisciplinaire samenwerking. We ondersteunen de uitwisseling van ideeën tussen wetenschappers van verschillende disciplines, stimuleren de groei van interdisciplinaire kennis en onderzoeken de voordelen en beperkingen van een interdisciplinaire aanpak van academische en maatschappelijke vraagstukken.

De aanpak van het platform voor interdisciplinair onderzoek bestaat uit twee activiteiten:

  1. Het organiseren van jaarlijkse bijeenkomsten waarin leden van de Utrecht Young Academy een externe gast (collega) meenemen om te brainstormen over originele ideeën voor interdisciplinaire projecten. Uit deze bijeenkomsten zijn gezamenlijke onderzoeksvoorstellen voortgekomen die zijn ingestuurd voor financiering;
  2. Het verzamelen van ervaringen van academici met interdisciplinair onderzoek en het bespreken van voordelen, beperkingen, tips en trucs.

Wil je jouw ervaring met interdisciplinair onderzoek delen? Neem dan contact op met Niko Wanders (n.wanders@uu.nl).

Blogs

Projecten