David Onnekink benoemd tot bijzonder hoogleraar Ecotheologie aan TU Kampen

David Onnekink. Fotograaf: Koos van Noppen

Universitair hoofddocent Geschiedenis David Onnekink bekleedt vanaf 1 januari 2024 de bijzondere Martine Vonk-leerstoel Ecotheologie aan de Theologische Universiteit Kampen-Utrecht. “Ik wil graag een groene geschiedenis vertellen”, vertelt Onnekink in het Nederlands Dagblad. “Waar liggen onze roots? Dat helpt om na te denken over wat ons nu te doen staat en waar we naartoe gaan.”

Martine Vonk

De Martine Vonk-leerstoel, officieel de leerstoel Christelijk ecologisch denken, is een initiatief van de Theologische Universiteit Kampen-Utrecht en de Martine Vonkstichting. De bijzondere leerstoel is vernoemd naar Martine Vonk (1974-2019), een ecoloog die een verantwoordelijke omgang met het milieu zag als kernaspect van het christelijk geloof. De komende vijf jaar zal Onnekink voortbouwen op Vonks ideeën over het verbinden van theologie en ecologische kwesties en wil hij de geschiedenis van het westers christendom in relatie tot de natuur opnieuw bestuderen.

“Het is jammer dat het nooit tot een goed contact is gekomen tussen brede groepen christenen en de milieubeweging”, zegt Onnekink in het Nederlands Dagblad. Hij hoopt dat het “vanzelfsprekend wordt binnen christelijk Nederland om over christelijk ecologisch denken te spreken, zonder dat we elkaar meteen op politieke punten gaan bevechten.”

In plaats van de gebruikelijke één à twee dagen, is de aanstelling voor de leerstoel drie dagen. “Dat zegt iets over het urgentiegevoel bij de financiële ondersteuners”, zegt Theanne Boer, voorzitter van de Martine Vonkstichting. “We hopen uiteraard dat het niet bij deze vijf jaar blijft.”

David Onnekink

David Onnekink is universitair hoofddocent Geschiedenis van de internationale betrekkingen. Hij was Visiting Professor in Williamsburg (VA), Los Angeles en Tokyo, en is co-auteur van The Dutch in the Early Modern World: A History of a Global Power.

Onnekink is gespecialiseerd in internationale betrekkingen in de vroegmoderne tijd en in het bijzonder geïnteresseerd in religie. Zijn onderzoek richt zich op de wereldwijde geschiedenis van de protestantse zending en het verband met ecologie.

Lees verder

‘David Onnekink aangesteld als bijzonder hoogleraar’, TU Kampen
‘Bijzondere leerstoel Ecologische theologie’, Martine Vonkstichting
‘David Onnekink nieuwe hoogleraar groene theologie. “Een buitengewoon begaafde onderzoeker en docent”’, Nederlands Dagblad
‘Nieuwe hoogleraar groene theologie: “De best scorende landen op milieubeleid zijn protestants”’, Nederlands Dagblad
‘Dr. Onnekink bijzonder hoogleraar christelijke ecologie’, Reformatorisch Dagblad