Burgerrechercheur Robert Helder en "Legalist" oprichter Waleed Mahmoud winnen Maatschappelijke Impact Prijs

Robert Helder
Docent Robert Helder op de nieuwjaarsreceptie van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.

Rechtenstudent Waleed Mahmoud is de winnaar van de Maatschappelijke Impact Prijs 2019 vanwege zijn project The Legalist. Daarin ontwikkelt hij studiemateriaal voor rechtenstudenten en jonge advocaten in het Midden-Oosten. Robert Helder, docent notariaal recht, is de winnaar de categorie medewerkers voor zijn vrijwilligerswerk bij de politie, waarbij hij onder meer witwassen en fraude helpt opsporen.

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie deelde zijn jaarlijkse Maatschappelijke Impact Prijs uit op de nieuwjaarsreceptie in de Geertekerk in Utrecht. Een jury had daarvoor verschillende projecten van studenten en medewerkers beoordeeld die een vrijwillige bijdrage leveren aan het omgaan met maatschappelijke vraagstukken en gelinkt zijn aan het onderwijs en onderzoek van de faculteit. 

Winnaar in de categorie studenten: Waleed Mahmoud

De jury bekroonde dit jaar een internationaal georiënteerd project, van de Egyptische Waleed Mahmoud, student in het Legal Research Master programma. Zijn project The Legalist beslaat een YouTube kanaal, met wekelijkse video's over rechtsgeleerdheid, het opbouwen van een loopbaan in de rechten en het opdoen van juridische vaardigheden, een Facebook pagina, en een website, met blog en dagboeken. Dit biedt hij allemaal gratis aan, om in het Midden-Oosten, waar dit soort informatie duur en schaars is, kennis te verspreiden. 

The Legalist

Waleed Mahmoud, student in het Legal Research Master programma van de Universiteit Utrecht

Dit doet Waleed Mahmoud allemaal met enthousiasme, overtuiging en passie, aldus professor Janneke Gerards – decaan van de Legal Research Master – die hem nomineerde voor de Maatschappelijke Impact Prijs. De jury sloot zich daarbij aan en riep Waleed Mahmoud uit tot winnaar in de categorie studenten van de Maatschappelijke Impact Prijs. Daaraan is een geldbedrag van 1000 euro verbonden, waarmee de winnaar zijn project verder kan doen groeien.

Winnaar categorie medewerkers: Robert Helder

Robert Helder, docent notariaal recht, won de prijs in de categorie medewerkers voor zijn vrijwilligerswerk bij de politie, die hij helpt met het opsporen van financiële misdrijven. Helder werd dankzij zijn vrijwilligerswerk de eerste "burgerrechercheur" van Nederland in 2018.  Hij ondersteunt de politie bij grote onderzoeken in naar het witwassen van geld, naar fraude. Hij analyseert notariële stukken die bijvoorbeeld bij huiszoekingen in beslag zijn genomen en beantwoordt vragen van de politie rondom verdachte transacties en andere kwesties. 

Felicitaties van de burgemeester

Na het winnen van de Maatschappelijke Impact Prijs, kreeg Robert Helder persoonlijk felicitaties van de burgemeester van Zwolle, de plaats waar hij zijn vrijwilligerswerk doet. 

Als burgemeester van Zwolle en portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid hecht ik veel waarde aan de bijzondere inzet en betrokkenheid van Robert Helder. Zeker in een tijd waarin ondermijning in toenemende mate een maatschappelijk probleem is. Het tegengaan van witwassen en fraude op alle fronten, zowel vanuit de politiepraktijk als de wetenschap, is daarbij essentieel. Het bijzondere is dat Robert op beide fronten actief is en op die manier voor de nodige kruisbestuiving zorgt. En dat hij als docent zijn kennis doorgeeft en zijn ervaringen deelt met een volgende generatie juristen en politieagenten. Top!

Peter Snijders, burgemeester van Zwolle
Peter Snijders
Burgemeester van Zwolle
Robert Helder en Mirko Noordegraaf
Robert Helder (links) and vice decaan Maatschappelijke Impact Mirko Noordegraaf.

Robert Helder heeft een eed gezworen toen hij begon aan dit werk, waardoor hij toegang krijgt tot alle relevante politiedocumenten. Hij traint ook politiemensen en brengt rechtenstudenten in contact met de politieorganisatie zodat expertise wordt uitgewisseld en carrièreperspectieven ontstaan voor studenten. 

De jury van de Maatschappelijke Impact Prijs is overtuigd van het feit dat Helder zowel bij de politie kan werken als onafhankelijk academicus kan blijven, terwijl hij toch maatschappelijke problemen aanpakt. Vooral omdat zijn vrijwilligerswerk zorgvuldig is georganiseerd en omdat hij er verantwoording over kan afleggen.

De jury

De jury van de prijs bestond dit jaar uit: 

  • Prof. Mirko Noordegraaf, vice-decaan REBO, voorzitter
  • Rebecca van Musscher, projectleider REBO, secretaris
  • Anne-Wil Dijkstra, Choco Co-Captain, Tony's Chocolonely, lid
  • Prof. Elisabetta Manunza, departement Rechtsgeleerdheid, lid
  • Dr. Hein Roelfsema, departement Economie, lid
  • Prof. Maarten van Bottenburg, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, lid
  • Michelle Kleine Deters, studente Rechtsgeleerdheid en winnaar 2018, lid
New Years reception LEG Faculty
De nieuwjaarsreceptie 2020 van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie in de Geertekerk in Utrecht.
Janneke Plantenga, decaan van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Sybe de Vries, Thibault Schrepel en Mira Scholten van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Studenten van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.

Ale foto's bij dit artikel zijn gemaakt door Robert Oosterbroek.