Bijdragen aan de rol die de universiteit speelt in onze samenleving

Manuel Lokin en Martijn Huysmans
Professor Manuel Lokin (links) en dr. Martijn Huysmans.

Hoogleraar Ondernemingsrecht Manuel Lokin en docent Economie van de Welvaartsstaat Martijn Huysmans zijn toegetreden tot de Utrecht Young Academy. Wat willen ze daar bereiken?

Martijn Huysmans doet onderzoek op het snijvlak van economie en politiek. Hij geeft onder meer les in het bachelorprogramma Politics, Philosophy & Economics (PPE) van de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 2018 aan de KU Leuven met een proefschrift getiteld "Institutional Choice and the Political Economy of Federalism and European Integration". Vanwege zijn kennis over federalisme komt hij wel eens in de Belgische en Nederlandse pers aan het woord over Brexit en over de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging.

Hammen, kazen, beschermde streekproducten

Huysmans weet veel over internationale handelsverdragen (TTIP, CETA). Zijn onderzoek richt zich momenteel op de bescherming en handel van regionale specialiteiten in de EU met geografische aanduidingen zoals Prosciutto di Parma en Gouda Holland. Hij schrijft hier wel eens een opiniestuk over en organiseerde aan de Universiteit Utrecht een experiment met publiek en kazen op het Weekend van de Wetenschap 2019. De vraag was daar: vinden we producten met een beschermd label eigenlijk lekkerder?

Samen kunnen we werken aan de zichtbaarheid en inzet van onderzoek in de maatschappij.

Over zijn toetreding tot de Utrecht Young Academy zegt hij dan ook: "Ik ben erg blij met mijn benoeming. Het is voor mij een manier om geëngageerde onderzoekers te leren kennen in andere departementen en faculteiten. Samen kunnen we dan werken aan de zichtbaarheid en inzet van onderzoek in de maatschappij en binnen de universiteit. Zelf wil ik vooral inzetten op drie thema's: duurzame voeding (sluit aan bij mijn eigen onderzoek naar Europees beschermde streekproducten), mentale gezondheid, en huisvestingsproblematiek."

Ondernemingsrecht en Corporate Governance

Manuel Lokin is sinds december 2018 hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht en sinds kort ook één van de twee programmaleiders van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL), een groep die multidisciplinair onderzoek doet naar de grenzen van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in Nederland, in Europa en daarbuiten. Naast zijn werk als hoogleraar is hij ook advocaat bij het kantoor Stibbe in Amsterdam.

Zijn onderzoek richt zich op het ondernemingsrecht in brede zin. Een belangrijk gedeeltebetreft kapitaalvennootschappen, Corporate Litigation en Corporate Governance.

De onafhankelijkheid, diversiteit en open houding van de Utrecht Young Academy vind ik een ideale omgeving.

Lokin is hoofdredacteur van het Maandblad voor Ondernemingsrecht (MvO) en Ondernemingsrecht Updates en lid van de redactie van de Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation. Hij verzorgt regelmatig postacademisch onderwijs voor advocaten en notarissen en board programs voor bestuurders en commissarissen. 

Hij is naar eigen zeggen "vereerd en enthousiast" over het toetreden tot de Utrecht Young Academy. "Een mooie gelegenheid om in contact te komen met allerlei actieve, inspirerende wetenschappers binnen onze universiteit. De onafhankelijkheid, diversiteit en open houding van de groep schept daarnaast een ideale omgeving om zonder beperkingen na te denken over de toekomst van onderwijs en onderzoek en bij te dragen aan het verbeteren van de rol die de universiteit speelt in onze samenleving. Een unieke kans en ik ben blij dat die mij wordt geboden."