Collegegeld en studiebeurzen voor Nederlanders

Collegegeld

Het collegegeld bedraagt voor dit programma € 2.060 voor voltijdstudenten en € 1.831 voor deeltijdstudenten voor het collegejaar 2018-2019 (wettelijk tarief).

Uitzonderingen op het wettelijk tarief
In een aantal situaties kan het collegegeldtarief afwijken van het tarief hierboven:

  • Als je op of na 1 september 1991 al een master- of doctoraaldiploma in het Nederlands Hoger Onderwijs hebt behaald. Lees meer over de regels.
  • Als je voor een gedeelte van het collegejaar staat ingeschreven. Neem contact op met Studentenservice voor meer informatie.
  • Als je al collegegeld hebt betaald bij een andere Nederlandse instelling voor hoger onderwijs voor het zelfde collegejaar. Meer informatie.

Wijze van betalen
Meer informatie over de wijze van betalen voor Nederlandse en internationale studenten.

Studiefinanciering

Als je voldoet aan voorwaarden met betrekking tot leeftijd, schoolsoort en nationaliteit kun je studiefinanciering aanvragen.

Extra tegemoetkoming studiekosten voor studenten van bepaalde lerarenopleidingen

Onder bepaalde voorwaarden kun je als student van deze opleiding in aanmerking komen voor een extra tegemoetkoming van €3000 of €5000 in je studiekosten. Meer informatie vind je op de site van DUO en op www.mastersvoorhetvo.nl, of download de brochure.

Collegegeld en studiebeurzen voor overige EU/EER en Zwitserse burgers

Collegegeld

Het collegegeld bedraagt voor dit programma € 2.060 voor voltijdstudenten en € 1.831 voor deeltijdstudenten voor het collegejaar 2018-2019 (wettelijk tarief).

Uitzonderingen op het wettelijk tarief
In een aantal situaties kan het collegegeldtarief afwijken van het tarief hierboven:

  • Als je op of na 1 september 1991 al een master- of doctoraaldiploma in het Nederlands Hoger Onderwijs hebt behaald. Lees meer over de regels.
  • Als je voor een gedeelte van het collegejaar staat ingeschreven. Neem contact op met Studentenservice voor meer informatie.
  • Als je al collegegeld hebt betaald bij een andere Nederlandse instelling voor hoger onderwijs voor het zelfde collegejaar. Meer informatie.

Wijze van betalen
Meer informatie over de wijze van betalen voor Nederlandse en internationale studenten.

Studiebeurzen

De Universiteit Utrecht, de Nederlandse overheid en andere organisaties verlenen (studie)beurzen en soortgelijke toelagen. Hieronder een overzicht van de beurzen en leningen waar buitenlandse studenten in Utrecht het vaakst gebruik van maken. Houd er rekening mee dat er slechts beperkte mogelijkheden zijn om een beurs te verkrijgen voor opleidingen die in februari van start gaan.

Ga voor informatie over aanvullende opties naar www.studyin.nl, www.grantfinder.nl of www.scholarshipportal.eu.

Collegegeld en studiebeurzen voor niet-EU/EER burgers

Collegegeld

Het collegegeld voor dit programma bedraagt € 18.690 voor het collegejaar 2018-2019 (niet-EU/EER-instellingstarief).

Uitzonderingen op het instellingstarief*:

Het verschuldigde bedrag kan afwijken van het hierboven genoemde bedrag als je een gedeelte van het collegejaar staat ingeschreven. Neem contact op met Studentenservice als dat het geval is.

* Let op: dit betekent niet dat je automatisch het wettelijk tarief kunt betalen. Je moet ook voldoen aan de overige eisen.

Wijze van betalen

Meer informatie over de wijze van betalen voor internationale studenten en voor Nederlandse studenten.

Studiebeurzen

De Universiteit Utrecht, de Nederlandse overheid en andere organisaties verlenen (studie)beurzen en soortgelijke toelagen. Hieronder een overzicht van de beurzen en leningen waar buitenlandse studenten in Utrecht het vaakst gebruik van maken. Houd er rekening mee dat er slechts beperkte mogelijkheden zijn om een beurs te verkrijgen voor opleidingen die in februari van start gaan.

Ga voor informatie over aanvullende opties naar www.studyin.nl, www.grantfinder.nl of www.scholarshipportal.eu.