Carrièreperspectieven

Aan de slag als leraar

Na je afstuderen heb je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Je bent daarmee bevoegd om les te geven in zowel de onderbouw als de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

De arbeidsmarktperspectieven zijn over het algemeen goed. Wel zijn er verschillen tussen schoolvakken.

Minder vacatures

Voor leraren biologie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, maatschappijleer en Spaans zijn er momenteel minder vacatures.

Meer vacatures

Voor leraren aardrijkskunde, Duits, Engels, filosofie, Frans, informatica, natuurkunde, Nederlands, scheikunde en wiskunde, zijn er op dit moment veel vacatures.

 

Wat maakt een goede docent?

Wat is de waarde van een docent? En wat maakt iemand een goede docent? Docenten van verschillende scholen gaan in gesprek met hun leerlingen. Dat levert openhartige gesprekken op, en misschien nog meer inspiratie om voor dit mooie vak te kiezen.

Andere functies

De Utrechtse universitaire lerarenopleiding is ook een goede voorbereiding op andere functies in de educatieve sector, zoals:

  • docent in het hbo
  • functies bij educatieve dienst of didactisch centrum
  • medewerker bij uitgeverij
  • vakdidactisch onderzoeker
  • functie in voorlichting en journalistiek