Studieprogramma

Het masterprogramma heeft een studielast van 60 EC, verdeeld over één jaar (voltijd) of twee jaar (deeltijd). Vakdidactiek, praktijkstages en pedagogiek zijn kernelementen van de opleiding. Daarnaast volgen studenten twee op het educatieve terrein toegesneden keuzecursussen.

Opbouw van het studieprogramma

Je kunt op twee momenten starten met de opleiding. De opbouw van het programma is gelijk voor beide startmomenten. Als je bent toegelaten tot het U-TEAch-programma, dan kun je alleen starten in september. Hieronder vind je alle studieprogramma's:

Kerncurriculum en keuzecursussen

Het onderwijs van de Utrechtse lerarenopleiding bestaat uit twee modules: de educatieve- en de eerstegraads module. Deze modules bestaan uit de volgende onderdelen: didactische cursussen, praktijkervaring, beroepsvoorbereidende pedagogische- en algemene keuzecursussen.

Het onderwijs vindt plaats op maandag (educatieve module) en dinsdag (eerstegraads module) op de universiteit. De andere dagen ben je beschikbaar voor je stage (of baan).

Beschik je over een eerstegraads of (beperkte) tweedegraads bevoegdheid? Dan kun je vrijstelling krijgen voor de educatieve module. Onder de kop "Heb je al een lesbevoegdheid” kun je hier meer over lezen (zie hieronder).

Praktijkervaring via stage of baan

Veruit de meeste studenten volgen de stagevariant van de opleiding. Het is ook mogelijk om je praktijkervaring tijdens de cursussen Professional in Praktijk 1 en 2 via een baan op te doen. Hieronder vind je meer informatie over de beide varianten.

Meer informatie over de praktijkuren (zoals stageplaatsing en begeleiding) lees je in de stagebrochure.

We hanteren een deadline voor de keuze van de student voor één van de varianten in verband met de hoeveelheid benodigde stageplaatsen. De exacte datum staat in de bijlage bij de toelatingsbeschikking die je krijgt van team Mastertoelating.

Studeren in deeltijd

Je bent deeltijder als je een baan als docent in het voortgezet onderwijs hebt, die groter is dan 0,5 fte, of als je vanwege andere verplichtingen niet voltijd beschikbaar bent voor de opleiding. Houd bij een deeltijdtraject rekening met de volgende zaken:

  • De opleiding duurt 2 jaar.
  • Je moet 20 uur per week beschikbaar zijn voor de opleiding (inclusief praktijkuren).
  • Deelname aan de voltijd startweek (maandag t/m donderdag) is verplicht, óók voor deeltijders.
  • Tijdens het eerste semester van de lerarenopleiding (voor deeltijders het eerste jaar) volg je colleges op maandag tussen 09:00-15:00 uur. In het tweede semester (het tweede jaar voor deeltijders) volg je colleges op dinsdag tussen 11:00-19:00 uur.
  • Voor de praktijkuren moet je minimaal drie dagdelen beschikbaar zijn naast de dagdelen waarop het universitaire onderwijs wordt verzorgd. (Dagdelen variëren naar gelang de roostermogelijkheden van baan of stageschool.)

Heb je al een lesbevoegdheid?

Heb je binnen je bacheloropleiding een educatieve minor in hetzelfde schoolvak als de masteropleiding afgerond? Of heb je een hbo-lerarenopleiding afgerond? Dan beschik je over een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid. Je masterprogramma kan dan verkort worden met een half jaar. Je kunt er ook voor kiezen om die ruimte te gebruiken om je kennis te verdiepen door een keuze te maken uit het ruime aanbod aan keuzecursussen (zie hierboven).

Ook kandidaten in het bezit van de volgende bevoegdheden kunnen aanspraak maken op vrijstellingen (mits tevens in het bezit van een universitair bachelor- en masterdiploma):

  • een tweedegraads bevoegdheid in een ander schoolvak;
  • een eerstegraads bevoegdheid in een ander schoolvak behaald via een universitaire lerarenopleiding;
  • een eerstegraads bevoegdheid in een ander schoolvak behaald via een hbo-master.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieadviseurs.