Studieprogramma

Je kunt starten in september (aanmelddeadline 1 april) of in februari (aanmelddeadline 15 oktober). Echter, als je bent toegelaten tot het U-TEAch programma, kun je alleen starten in september.

Kerncurriculum en keuzecursussen

Het masterprogramma Leraar voorbereidend hoger onderwijs heeft een studielast van 60 EC en duurt in voltijd een jaar, in deeltijd twee jaar. Het onderwijs van de Utrechtse lerarenopleiding is verdeeld in twee opeenvolgende modules: de Educatieve module en de Eerstegraads module. Daarbinnen zijn de volgende drie onderdelen ingebed: didactische cursussen, praktijkervaring, pedagogische- en overige keuzecursussen.

Praktijkervaring via stage of baan

Veruit de meeste studenten volgen de stagevariant van de opleiding. Het is ook mogelijk om je praktijkervaring tijdens de cursussen Professional in Praktijk 1 en 2 via een baan op te doen.

Meer informatie over de praktijkuren (zoals stageplaatsing en begeleiding) lees je in de stagebrochure.

We hanteren een deadline voor de keuze van de student voor één van de varianten in verband met de hoeveelheid benodigde stageplaatsen. De exacte datum staat in de bijlage bij de toelatingsbeschikking die je krijgt via team Mastertoelating.

Studeren in deeltijd

Je bent deeltijder als je een baan als docent in het voortgezet onderwijs hebt, die groter is dan 0,5 fte, of als je vanwege andere verplichtingen niet voltijd beschikbaar bent voor de opleiding. Houd bij een deeltijdtraject rekening met de volgende zaken:

  • De opleiding duurt 2 jaar.
  • Je moet 20 uur per week beschikbaar zijn voor de opleiding (inclusief praktijkuren).
  • Deelname aan de voltijd startweek (maandag t/m donderdag) is verplicht, óók voor deeltijders.
  • Tijdens het eerste semester van de lerarenopleiding (voor deeltijders het eerste jaar) volg je colleges op maandag tussen 09:00-15:00 uur. In het tweede semester (het tweede jaar voor deeltijders) volg je colleges op dinsdag tussen 11:00-19:00 uur.
  • Voor de praktijkuren moet je minimaal drie dagdelen beschikbaar zijn naast de dagdelen waarop het universitaire onderwijs wordt verzorgd. (Dagdelen variëren naar gelang de roostermogelijkheden van baan of stageschool).

Kandidaten met een eerste- of (beperkte) tweedegraads bevoegdheid

Heb je binnen je bacheloropleiding een educatieve minor in hetzelfde schoolvak als de masteropleiding afgerond? Dan beschik je over een beperkte tweedegraads bevoegdheid (voor vmbo-tl en de onderbouw van havo en vwo). Je masterprogramma kan dan verkort worden met een half jaar (voltijd) of een jaar (deeltijd). Je kunt er tevens voor kiezen om die ruimte te gebruiken om je kennis te verdiepen en een keuze te maken uit het ruime aanbod aan keuzecursussen (zie hierboven). Ook kandidaten in het bezit van de volgende bevoegdheden kunnen aanspraak maken op enkele vrijstellingen (mits tevens in het bezit van een universitair bachelor- en masterdiploma): een tweedegraads bevoegdheid in een ander schoolvak, een eerstegraads bevoegdheid in een ander schoolvak behaald via een universitaire lerarenopleiding  en een eerstegraads bevoegdheid in een ander schoolvak behaald via een hbo-master.