Als je bent toegelaten

Na je (voorwaardelijke) toelating is een aantal zaken van belang. Zo is deelname aan de selectie voor de stagevariant (schoolvakken Engels en geschiedenis) een verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure. Voor alle andere schoolvakken is de intakebijeenkomst een voorwaarde voor toelating. Alle studenten starten de opleiding met een verplichte introductie.

Selectiegesprekken stagevariant Engels en geschiedenis

De schoolvakken Engels en geschiedenis hebben een numerus fixus voor de stagevariant. Dit betekent dat er een beperkt aantal stageplaatsen beschikbaar is. Kijk bij Toelating en aanmelden en in het bericht van de afdeling mastertoelating over je vakinhoudelijke toelaatbaarheid voor meer informatie. 

Data selectiegesprekken

De selectiegesprekken vinden - afhankelijk van je startmoment - plaats op een van onderstaande data. Je wordt een week van tevoren uitgenodigd.

Februaristart 2025

Engels

Donderdag 14 november 2024, 11:00 - 17:00 uur

Universiteit Utrecht (binnenstad)

Geschiedenis

Vrijdag 15 november 2024, 09:00 - 17:00 uurUtrecht Science Park

Septemberstart 2025

Engels

Nader te bepalen 

Geschiedenis

Nader te bepalen

 

Intakebijeenkomst

Alle andere studenten zijn verplicht om deel te nemen aan de intakebijeenkomst die de Graduate School of Teaching organiseert. De universiteit wil hiermee een ambitieus studieklimaat stimuleren, de binding met de opleiding vergroten en uitval als gevolg van een niet-passende studiekeuze tegengaan. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de wederzijdse verwachtingen van jou en de opleiding en de intensiteit van het programma. Intake is niet hetzelfde als selectie: je bepaalt zelf of jij en de opleiding een goede match zijn.

Datum intakebijeenkomst

De intakebijeenkomst vindt - afhankelijk van je startmoment - plaats op een van onderstaande data. Je wordt een week van tevoren uitgenodigd.

Februaristart 2025

Donderdag 14 november 2024, 17:00 - 20:00 uur 

Utrecht Science Park

Septemberstart 2025

Nader te bepalen

 

Introductie

Afhankelijk van je startmoment (september of februari) en de module waarmee je start word je uitgenodigd voor introductieactiviteiten die georganiseerd worden door de Graduate School of Teaching (GST).

Meer informatie?

Zie de bijlage bij je toelatingsbeschikking en Intro GST.