Matching

Studenten zijn verplicht deel te nemen aan de matching die de Graduate School of Teaching organiseert. De universiteit wil hiermee een ambitieus studieklimaat stimuleren, de binding met de opleiding vergroten en uitval als gevolg van een niet-passende studiekeuze tegengaan. Tijdens de matchingsbijeenkomst wordt ingegaan op de wederzijdse verwachtingen van jou en de opleiding en de intensiteit van het programma. Matching is niet hetzelfde als selectie: je bepaalt zelf of jij en de opleiding een goede match zijn.

Septemberstart 2018

De matchingsactiviteiten vinden plaats op:

  • Maandag 19 maart (tijd volgt)
  • Donderdag 17 mei (tijd volgt)
  • Woensdag 20 juni (tijd volgt)

Voor welke bijeenkomst je wordt uitgenodigd hangt af van je aanmeldmoment voor het masterprogramma. Je wordt uiterlijk een week van tevoren uitgenodigd.

De schoolvakken Engels, Geschiedenis en Maatschappijleer zijn selectief. Daar doe je mee aan de selectieprocedure. Kijk bij Toelating en Aanmelden voor meer informatie.

Praktische zaken

Als je (voorwaardelijk) bent toegelaten tot dit masterprogramma aan de Universiteit Utrecht zijn er nog een aantal praktische zaken die je aandacht nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

Starten op 14 augustus 2017

Houd er rekening mee dat dit programma start vóór het begin van het officiële academische jaar, namelijk op 14 augustus 2017. Dit is de laatste week van de zomervakantie (regio Midden). Deze voltijdweek is verplicht voor zowel voltijd- als deeltijdstudenten. Je wordt in deze week grondig voorbereid op de start van het nieuwe schooljaar, zodat je gelijk kunt meedraaien op je stageschool. (Je kunt overigens ook in februari starten met dit programma).

Collegegeld betalen

Als je definitief bent toegelaten kun je een machtiging afgeven voor het betalen van je collegegeld. Internationale studenten krijgen bericht over het betalen van het collegegeld.

Foto uploaden voor de collegekaart

Als je definitief bent toegelaten en als je machtiging voor het betalen van je collegegeld bij ons binnen is, krijg je een collegekaart. Zodra je een universitair mailadres hebt, kun je een pasfoto uploaden.

Het introductieprogramma

Heb je een niet-Nederlandse vooropleiding, dan krijg je een uitnodiging voor de Orientation Day (in het Engels).