Als je bent toegelaten

Studenten zijn verplicht deel te nemen aan de matching of intakegesprekken die de Graduate School of Teaching organiseert. De universiteit wil hiermee een ambitieus studieklimaat stimuleren, de binding met de opleiding vergroten en uitval als gevolg van een niet-passende studiekeuze tegengaan.

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de wederzijdse verwachtingen van jou en de opleiding en de intensiteit van het programma. Matching/intake is niet hetzelfde als selectie: je bepaalt zelf of jij en de opleiding een goede match zijn.

Data matching/intake

De matching/intakegesprekken vinden plaats op onderstaande data. Je wordt uiterlijk een week van tevoren uitgenodigd door gst@uu.nl.

Septemberstart 2023:
Maandag 15 mei 2023, 17.00 - 20.00 uur, Utrecht Science Park.
Precieze locatie wordt bekend gemaakt in de uitnodiging.

Februaristart 2024:
Nader te bepalen.

Selectiegesprekken Engels en geschiedenis

De schoolvakken Engels en geschiedenis hebben een numerus fixus voor de stagevariant. Dit betekent dat een beperkt aantal stageplaatsen beschikbaar is. Kijk bij Toelating en aanmelden voor meer informatie. Je wordt uiterlijk een week van tevoren uitgenodigd door gst@uu.nl.

Data selectiegesprekken

  Septemberstart 2023:
  De selectiegesprekken vinden plaats op:

  • Engels: vrijdag 12 mei 2023, 11.00 - 17.00 uur, Utrecht Science Park.
   Precieze locatie wordt bekend gemaakt in de uitnodiging.
  • Geschiedenis: vrijdag 12 mei 2023, 09.00 - 17.00, Utrecht Science Park.
   Precieze locatie wordt bekend gemaakt in de uitnodiging.

  Februaristart 2024:
  De selectiegesprekken vinden plaats op:

  • Engels: nader te bepalen.
  • Geschiedenis: nader te bepalen.

  Startdata van de opleiding: introductie
   

  Start februari 2023

  Bij een start in februari begint de introductie de week voorafgaand aan het tweede semester van het academisch jaar, van maandag 30 januari tot en met donderdag 2 februari 2023. Aanwezigheid bij de Startweek is verplicht voor alle studenten. Je wordt in deze week grondig voorbereid op de start van het nieuwe schooljaar, zodat je de week erna direct kunt meedraaien op je stageschool. Zie de bijlage bij je toelatingsbeschikking voor meer informatie.

  Start september 2023

  Het programma start vóór het begin van het officiële academische jaar, namelijk met een introductie van maandag 14 augustus tot en met donderdag 17 augustus 2023. Dit is de laatste week van de zomervakantie (regio Midden). Aanwezigheid bij de Startweek is verplicht voor alle studenten. Je wordt in deze week grondig voorbereid op de start van het nieuwe schooljaar, zodat je de week erna direct kunt meedraaien op je stageschool. Zie de bijlage bij je toelatingsbeschikking voor meer informatie.