8 februari 2019

Vrouwen zijn in de kunsten nog steeds in de minderheid

© iStockphoto.com

Vrouwen zijn in de kunsten nog steeds in de minderheid, blijkt uit onderzoek van Pauline Salet (afgestudeerde RMA Gender Studies) en Astrid Kerchman (RMA Gender Studies) dat zij in opdracht van Mama Cash hebben uitgevoerd. Op 4 februari spraken zij samen met Nancy Jouwe (onafhankelijk onderzoeker verbonden aan Genderstudies) in De Volkskrant over het gebrek aan vrouwen in de kunsten.

Salet en Kerchman voerden een breed onderzoek uit om te onderzoeken hoe vrouwen er in Nederland voor staan in de kunst. Niet alleen in de beeldende kunst, maar ook in muziek en literatuur zijn vrouwen in de minderheid, concluderen zij.

Onbewuste vooroordelen

Jouwe wijst de lezer op de onbewuste vooroordelen die de norm zijn in de samenleving. Zo gaat het op Nederlandse universiteiten en in kunstopleidingen vaak over mannelijke kunstenaars, schrijvers en musici. Een actieve zet vanuit beleidsmakers en de politiek lijkt Jouwe noodzakelijk ‘Quota kunnen daar onderdeel van zijn.’ Tegelijkertijd waarschuwt zij voor ‘tokenisme’: het fenomeen dat iemand een bepaalde positie inneemt als symbool voor hoe progressief een organisatie is.