Pak racisme en ongelijkheid aan met een Nederlandse Emancipatie Autoriteit

© iStockphoto.com

Prof. mr. Linda Senden (Gender and Diversity) beoogt op de website Toezine.nl dat racisme en ongelijkheid in Nederland moeten worden aangepakt. De onderzoeksgroep Gender and Diversity, waar zij onderdeel van uitmaakt, bracht onlangs een manifest uit waarin de groep pleit voor een Nederlandse Emancipatie Autoriteit (NEMA).

Institutioneel racisme

En vorige week gaf ook onze eigen minister-president toe: er is sprake van institutioneel racisme in Nederland

Senden: “27 procent van de Nederlanders ervaart discriminatie. Discriminatie van etnische minderheden op de arbeidsmarkt en die van de lhbtqi-gemeenschap blijven bijvoorbeeld een hardnekkig probleem. Dat grote groepen nog niet de kans krijgen deel te nemen aan de samenleving zoals zij willen, blijkt ook uit de massale anti-racisme-protesten in ons land. En vorige week gaf ook onze eigen minister-president toe: er is sprake van institutioneel racisme in Nederland. Wie dat toegeeft, weet dat uit dat racisme discriminatie en ongelijkheid voortkomen.”

MeToo-beweging

Senden en collega’s pleiten juist nu voor een NEMA, omdat ze denken dat de tijd er rijp voor is. “Door de MeToo-beweging van de afgelopen jaren is er meer aandacht voor gendergelijkheid. De recente demonstraties laten al helemaal zien dat we er als maatschappij klaar voor zijn om niet alleen over non-discriminatie, gelijke kansen en gelijke behandeling te praten, maar dat mensen ook meer daadkracht willen zien ter bescherming ervan. Laten we daarom ook nu de discussie over een NEMA starten.”