Onderzoek toont aan: een belediging is als een klap in het gezicht

Marijn Struiksma bij ZME Science

X-ray van iemand met hoofdpijn © iStockphoto.com/peterschreiber.media
© iStockphoto.com/peterschreiber.media

Figuurlijk was het al langer bekend, maar nu wijst ook onderzoek het uit: verbale beledigingen kunnen echt voelen als een mini-klap in het gezicht.  ZME Science sprak neurowetenschapper Marijn Struiksma over haar bevindingen.

Woorden doen wél pijn

Vaak wordt nog gezegd dat woorden geen pijn doen, maar dit klopt echt niet, zag Struiksma. Verbale beledigingen doen wel degelijk pijn.

“Bovendien, in tegenstelling tot complimenten, waarvan het effect vrij snel lijkt af te nemen, lijken beledigingen hun angel niet te verliezen”, vertelt Struiksma. “Zelfs na veel herhaalde beledigingen, geven de beledigingen een ‘mini-klap in het gezicht’.”

Taal en emoties

Dr. Marijn Struiksma
Dr. Marijn Struiksma

Tijdens Struiksma’s onderzoek ontvingen 79 vrouwen beledigingen, complimenten en neutrale uitspraken. Via EEG registreerde ze de huidgeleiding om de kortetermijnimpact te vergelijken. 

De exacte manier waarop woorden hun beledigende, emotioneel negatieve lading kunnen afleveren, is nog niet goed begrepen, vertelt Struiksma, maar haar onderzoek toont aan dat deze woorden zelfs in een laboratoriumomgeving een diepe, negatieve impact kunnen hebben.

Evolutie

Hoewel de verklaring voor de reactie op beledigingen nog niet is ontdekt, denkt Struiksma dat een evolutionaire uitleg mogelijk is.

“Beledigingen vormen een bedreiging voor jezelf en voor je reputatie”, legt ze uit. “Voor leden van een ultrasociale soort die gespecialiseerd is in samenwerking, moeten dat soort bedreigingen niet licht worden opgevat.”