2 mei 2019

Ingrid Robeyns op SocialeVraagstukken.nl

'Neem extreem rijken mee in discussie over sociaal beleid'

© iStockphoto.com

Op 2 mei verscheen een artikel van prof. dr. Ingrid Robeyns (Ethiek Instituut) op SocialeVraagstukken.nl. Robeyns pleit er daarin voor dat extreme rijkdom onderdeel moet worden van het sociaal beleid. 

Prof. dr. Ingrid Robeyns

Het sociaal contract, dat elke samenleving impliciet heeft, geeft ruimte aan grote ongelijkheid tussen (extreem) armen en (extreem) rijken. In haar boek Rijkdom toont Robeyns aan dat extreme rijkdom vanuit maatschappelijk oogpunt problematisch is. In 'Maak extreme rijkdom onderdeel van het sociaal beleid' laat Robeyns zien dat een aantal daarvan relevant zijn voor het sociaal beleid. 

gevaar voor democratie en ecologische crisis

"Ten eerste is extreme rijkdom een gevaar voor de democratie: wie extreem rijk is, heeft meer mogelijkheden zijn stempel op de politiek te drukken, en kan daardoor zorgen voor beleid waardoor de extreem rijken nog rijker worden", aldus Robeyns. Het sociaal beleid moet de gevolgen daarvan vervolgens weer aanpakken met maatregelen die nadelig zijn voor mensen die "via arbeid hun inkomen verwerven". Ten tweede zijn er verbanden tussen de ecologische crisis en extreme rijkdom. De extreem rijken stoten gemiddeld meer broeikasgassen uit, maar dragen niet meer bij aan financiële middelen die nodig zijn om die uitstoot te verminderen. 

heersende mensbeeld

Ook het heersende mensbeeld waarbij zowel successen als problemen aan individuele verdiensten worden toegeschreven, vormt een verband tussen extreme rijkdom en het sociaal beleid. "Dit individualistische mensbeeld leidt ertoe dat we extreme rijkdom vooral toeschrijven aan de acties van de rijken zelf", aldus Robeyns.