Jan Luiten van Zanden over de Brede Welvaartsindicator

Oudegracht Utrecht © iStockphoto.com/kruwt
Oudegracht in Utrecht © iStockphoto.com/kruwt

Op 16 februari bracht koningin Máxima een digitaal werkbezoek aan de Universiteit Utrecht, waar onderzoekers hun onderzoek naar een 'Brede Welvaartsindicator' aan haar presenteerden. Prof. dr. Jan Luiten van Zanden (Geschiedenis en Kunstgeschiedenis) vertelde aan radioprogramma Utrecht is Wakker over deze nieuwe manier om welvaart te meten.

Prof. dr. Jan Luiten van Zanden. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Jan Luiten van Zanden. Foto: Ed van Rijswijk

Brede Welvaartsindicator

"Normaal kijken we naar het nationaal inkomen als maatstaf voor onze welvaart," zegt Luiten van Zanden. "Maar wij denken dat het belangrijk is om ook naar andere aspecten van welzijn te kijken." Dat zijn bijvoorbeeld de levensverwachting en het onderwijsniveau. Deze 'Brede Welvaartsindicator' helpt beleidsmakers om te bepalen of hun beleid succesvol is: door alleen naar het nationaal inkomen te kijken, wordt er niet voldoende duidelijk wat er speelt in de samenleving en hoe mensen dit ervaren.

Welvaart in Utrecht

Hoe zit het met de brede welvaart in Utrecht? Luiten van Zanden vertelt dat Utrecht in tegenstelling tot andere grote steden niet veel concentraties van lage inkomens heeft, en dat de bevolking relatief hoogopgeleid is. Aan de andere kant heeft de stad wel te kampen met milieuvervuiling en hoge woningprijzen. Ondanks deze moeilijkheden komt Utrecht (als het gaat om objectieve indicatoren) over het algemeen positief uit het onderzoek.