Het Friese academisch onderwijs moet beter, stelt hoogleraar Peter Schrijver

Peter Schrijver in De Taalstaat

Foto: Rupert Ganzer via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

“Het Fries is een prachtige taal met een prachtige geschiedenis”, zegt hoogleraar Keltische talen en cultuur Peter Schrijver in de Taalstaat. Hij schreef mee aan een advies over het beschermen van van het Fries van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, waarin wordt aanbevolen om een volwaardige bacheloropleiding Fries in te richten.

Europees handvest

“Nederland heeft in 2005 een belangrijk Europees verdrag geratificeerd”, vertelt Schrijver. In dit Europees handvest van minderheidstalen staan allerlei voorzieningen voor de bescherming van het Fries, waaronder over het Friese academisch onderwijs. “Als je vergelijkt wat er tussen het moment van ratificering en nu veranderd is, dan zie je een dramatische verslechtering van de positie van het Fries aan Nederlandse universiteiten.”

Interesse

Het Fries is een studentarm vak, legt Schrijver uit. Om de kleine universitaire studies overeind te houden is het volgens hem van groot belang dat deze zeer toegankelijk zijn. Dit kan door veel en diverse cursussen aan te bieden die ook openstaan voor studenten van andere studies, op het gebied van bijvoorbeeld taalkunde, geschiedenis en literatuur. “Je ziet vaak dat studenten in de keuzeruimte die ze hebben in hun bacheloropleiding zoiets als Fries willen gaan kiezen.”

“Ga studeren wat je interesseert”, geeft Schrijver als advies mee aan toekomstige studenten. Daarom is het volgens hem ook belangrijk dat de universitaire studie Fries een veelzijdig en interessant programma heeft. “Het ingewikkelde en vreemde en exotische heeft het Fries ook, maar dat wordt te weinig gezien, helaas.”