Cok Bakker in verschillende media over Islamitisch onderwijs

© iStockphoto.com

Het aantal leerlingen op islamitische basisscholen is in de afgelopen tien jaar met ruim 60 procent toegenomen. Prof. dr. Cok Bakker (Religiewetenschap) sprak bij verschillende kranten en radiostations over de populariteit van het  Islamitisch onderwijs. 

"Het is een illusie om te denken dat als je scholen allemaal openbaar maakt, deze allemaal hetzelfde worden"

Niet iedereen juicht de groei van islamitische scholen toe. Sommigen tegenstanders pleiten voor afschaffing van wetsartikel 23, waarin de vrijheid van onderwijs staat beschreven. "Dat vind ik te kort door de bocht", zegt Bakker. "Ik snap dat verzuiling op basis van geloof misschien te ouderwets is geworden. Maar het is een illusie om te denken dat als je scholen allemaal openbaar maakt, deze allemaal hetzelfde worden. Dan gaan juist weer andere variabelen meespelen; sociaal-economische factoren, de wijk waarin de school staat, etniciteit." (NPO Radio 1)

Pluriforme samenleving

Gökhan Çoban, voorzitter van de koepelvereniging Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) meent dat de geloofsidentiteit van islamitische scholen in positieve zin bijdraagt aan de onderwijskwaliteit. Bakker zet hier vraagtekens bij: "Het staat natuurlijk buiten kijf dat kinderen beter leren in een omgeving die vertrouwd is en veilig aanvoelt. Maar, voor diversiteit valt ook iets te zeggen. Daar kun je immers ook van leren. We leven nu eenmaal in een pluriforme samenleving, je moet met verschillen kunnen omgaan." (De Volkskrant) 

* in een eerdere versie van dit artikel stond dat islamitische basisscholen de laatste vijf jaar als beste scoren op de Cito-toets. Gemiddeld is dat niet zo; de gemiddelde Cito-score van islamitische basisscholen ligt volgens de Dienst Uitvoering Onderwijs lager dan het landelijke gemiddelde.