Prof. dr. Cok Bakker

Prof. dr. Cok Bakker

Hoogleraar
Religiewetenschap
030 253 1841
c.bakker@uu.nl

Prof.dr. Cok Bakker is theoloog/religiewetenschapper (1988) en onderwijskundige (1991) en is hoogleraar Didactiek van Levensbeschouwelijke vorming. Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen onderwijs en levensbeschouwing in brede zin, zoals die zich manifesteert in onderwijsbeleid, de specifiek Nederlandse onderwijsverzuiling, opvattingen over organisatie- en schoolidentiteit en de professionele, persoonlijke en levensbeschouwelijke biografie van beroepsbeoefenaren in het algemeen en leraren in het bijzonder.

Vanaf 2012 is een samenwerkingsrelatie aangegaan met de Hogeschool Utrecht om als lector een onderzoeksgroep te leiden op het thema Normatieve professionalisering (lector en lectoraat). Het begeleiden van (promotie-)onderzoek binnen deze gecombineerde onderzoeksgroep UU/HU is kerntaak.

Bakker is redacteur van de internationale serie 'Religious Diversity and Education in Europe' (Münster/New York: Waxmann) en naast de activiteiten aan de UU/HU is hij - voor max. één dag per week - als adviseur, begeleider, toezichthouder of docent betrokken bij diverse onderwijsinstellingen, veelal in relatie tot vraagstukken op het gebied van levensbeschouwelijke diversiteit.

 

 

 

 

Leeropdracht
Levensbeschouwelijke Vorming
Oratiedatum
15-04-2004