Claassen: "Richt sociale audit op om bedrijven te controleren"

© iStockphoto.com

Zouden burgers een rol moeten spelen bij het tot de orde roepen van bedrijven? Hoogleraar Politieke Filosofie en Economische Ethiek prof. dr. Rutger Claassen schreef er een opiniestuk over in het NRC.

Professor Rutger Claassen. Photo: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Rutger Claassen

Rol van de burger

"De uitspraak van de Haagse rechtbank in de zaak van Milieudefensie tegen Shell maakt veel los. Het gaat hier over het klimaat, over mensenrechten, maar ook over de rol van de rechter in een democratische rechtsstaat," schrijft Claassen. Volgens hem wordt in dit soort kwesties de potentiële rol van de burger te vaak over het hoofd gezien. Eerder deed hij al een voorstel om een 'sociale audit' op te richten, waarmee bedrijven gecontroleerd kunnen worden door burgers.

Sociale audit

In een audit zouden bedrijven elke vijf of zes jaar beoordeeld kunnen worden door door loting gekozen burgers. De 'score' van de bedrijven kan gekoppeld worden aan premies en boetes. "Zo wordt ondernemerschap op maatschappelijke waardecreatie ook financieel aantrekkelijk." Daarnaast worden burgers in een maatschappelijke relatie met bedrijven betrokken. "Door een sociale audit zouden burgers gedwongen worden zich constructief op te stellen, en zich de vraag te stellen: wat verwachten wij eigenlijk van onze (grote) bedrijven?"