24 juni 2019

Antoine Buyse in The Guardian over de protesten in Sudan en Hong Kong

Hong Kong 1 July Protests
Hong Kong 1 July Protests, winhorse (iStock)

Op 18 juni verscheen een opiniestuk van prof. dr. Antoine Buyse (Internationaal en Europees Recht) in The Guardian. Buyse beargumenteert dat de manier waarop wordt geprotesteerd verandert en dat daarbij internationale gelijkenissen zijn aan te wijzen. 

Antoine Buyse
Prof. dr. Antoine Buyse

"The massive demonstrations of recent weeks in Hong Kong and Sudan may seem to be totally disparate events. But they have more in common than meets the eye", aldus Buyse in The Guardian. De dreiging die heerst vanuit overheden om protesten - al dan niet met geweld - te onderdrukken maakt dat protestbewegingen creatiever worden met de manier waarop ze opereren. Zowel in Hong Kong als in Sudan kijken protestbewegingen naar het verleden om te bepalen wat er anders moet. 

nieuwe manieren om protest te voeren

Zo wordt er in Hong Kong op een meer anonieme wijze opgeroepen tot protest en in Sudan heeft social media en het internet een belangrijke plaats ingenomen in het protest. "These tactics may not always yield immediate results and violent setbacks may still occur, as Sudan shows, but they do prevent the total stifling of protest movements", aldus Buyse.