Onderzoek naar impact van microplastics op gezondheid vrouwen

Vrouwen in leeftijd van 18-45 jaar uit regio Utrecht kunnen zich aanmelden als deelnemer

Hoeveel microplastics krijg jij dagelijks binnen? Je ademt ze niet alleen in, ze komen ook in grote hoeveelheden in je lichaam terecht via onder andere eten, drinken en cosmetica. Hoe schadelijk microplastics zijn, is nog onbekend. Maar dat ze in jouw lichaam aanwezig zijn en zelfs in de placenta en het vruchtwater terechtkomen, is volgens onderzoekers voldoende reden tot zorg.

Een zwangere vrouw en een foetus zijn vaak kwetsbaarder voor blootstelling aan vervuiling. Wij willen weten wat de impact van microplastics op hun gezondheid is.

De placenta is een gevoelig en belangrijk orgaan voor moeder en foetus. Een zwangere vrouw en een foetus zijn kwetsbaarder voor blootstelling aan vervuiling. Het roept de vraag op of microplastics de gezondheid van de vrouw en de groei en ontwikkeling van een foetus kunnen beïnvloeden. Utrechtse onderzoekers gaan het verder onderzoeken en jij kunt meedoen.

Samen met 100 vrouwen uit de regio Utrecht, in de leeftijd van 18-45 jaar, brengen onderzoekers van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht in kaart hoeveel microplastics in hun lichaam aanwezig zijn en wat de impact van externe factoren is.

Wat wordt er van mij verwacht?

De onderzoekers komen tijdens het vier maanden durende onderzoek een aantal keer bij je op bezoek. Dit bezoek neemt zo’n 30-60 minuten in beslag.

  • Ze meten de hoeveelheid microplastics in jouw lichaam door middel van bloed- en urineonderzoek;
  • Ze verzamelen stof bij jou in huis en meten hoeveel microplastics dit bevat;
  • Via vragenlijsten brengen ze in kaart wat de invloed van externe factoren is, zoals eetgewoontes, voedselverpakking en kleding.

Wat levert het onderzoek op?

Na ongeveer een jaar delen de onderzoekers de uitkomsten van het onderzoek.

  • Het onderzoek geeft inzicht in de bronnen van microplastics waaraan mensen worden blootgesteld;
  • Het levert jou informatie op over jouw persoonlijke blootstelling aan microplastics en hoe zich dit verhoudt tot andere huishoudens;
  • De resultaten van het onderzoek kunnen worden gebruikt om richtlijnen te ontwikkelen die helpen om microplastics te verminderen;
  • De resultaten hebben impact op toekomstige onderzoeken naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van microplastics.

Hoe kan ik me aanmelden?

Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier van AURORA, zoals het Europese onderzoeksproject heet. Nadat je je hebt aangemeld voor het onderzoek, nemen de onderzoekers contact met je op en ontvang je meer informatie over het onderzoek. Ze zullen duidelijkheid geven over hoe zij jouw gegevens verzamelen, gebruiken en bewaren. Maar ook hoe ze jouw privacy beschermen. Daarna kun je een definitieve keuze maken.

Voor jouw deelname ontvang je een bol.com kaart ter waarde van 25 euro.

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor dit onderzoek

Wat zijn microplastics?

Microplastics zijn stukjes plastic die kleiner zijn dan 5 mm. Ze zijn afkomstig van grotere plastic producten, zoals plastic drinkflessen en opbergbakjes. Ze komen vrijwel overal voor: van diep in de zee tot hoog in de bergen. En dus ook in jouw lichaam en leefomgeving.

Het grootste deel van de microplastics dat in jouw lichaam terechtkomt, poep je weer uit. Maar recent onderzoek heeft aangetoond dat een klein deel in je bloedbaan terechtkomt. Via het bloed kunnen ze vervolgens in elk plekje van je lichaam terechtkomen en mogelijk bijdragen aan gezondheidsschade.