Selectieprocedure en selectiecriteria

Geneeskunde heeft een maximum aantal plaatsen. Voor 2020 - 2021 zijn dit er 304. Geneeskunde in Utrecht selecteert door middel van de volgende selectiecriteria (zie artikel 4 van het reglement van de opleiding Geneeskunde voor de volledige beschrijving):

 • Score kennistoets
 • Score non-cognitieve toets
 • Score voor reflectie op aspecten van motivatie
 • Overgangscijfers 5-6 vwo

Iedereen die goed scoort op de kennistoets, maakt een goede kans op een kansrijk rangnummer (1 t/m 304).

Aan de hand van de selectiecriteria worden studenten geselecteerd die voldoen aan het volgende profiel: 
De opleiding Geneeskunde in Utrecht wil graag studenten verwelkomen die bereid en in staat zijn vlot een pittige studie te doorlopen en gemotiveerd zijn om hun energie te steken in scholing in de academische taken van patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De opleiding is zo ingericht dat vooral studenten die stevig in hun schoenen staan en bereid zijn vroeg verantwoordelijkheid te dragen op deze gebieden, daarin worden gestimuleerd. We verwachten dat je ook kritisch naar je eigen gedrag kunt kijken, je goed kunt inleven in anderen en met veel verschillende typen mensen kunt samenwerken. Je moet openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en dus bereid zijn om te blijven leren, mee te denken en samen te werken. We willen dat je bewust hebt gekozen voor de Utrechtse opleiding Geneeskunde.

Selectieprocedure

Stap 1 – keuze maken

 • Open dag bezoeken: 15 of 16 november 2019
 • Verzoek tot inschrijven via Studielink vanaf 1 oktober tot en met uiterlijk 15 januari 
  Let op! Je hebt hier een DigiD voor nodig. De aanvraag van een DigiD bij de Rijksoverheid kost 5 dagen.
  Let op! Schrijf je in voor de bachelor Geneeskunde en kies het juiste collegejaar (start september 2020).
 • Internationaal diploma: uiterlijk 31 januari diploma laten controleren door het Admissions Office

Stap 2 – oriëntatie

 • Na inschrijving in Studielink ontvang je op zijn vroegst begin november het vragenformulier met daarin oriënterende vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen. Aan de hand van deze vragen kun je nog één keer bepalen of de opleiding geneeskunde bij jou past.

  Let op! Als je je voor meerdere opleidingen van de Universiteit Utrecht hebt aangemeld, ontvang je per opleiding een bericht met het verzoek een vragenformulier in te vullen. Je doorloopt dus een procedure per opleiding! Heb je daarnaast een buitenlands diploma, dan wordt voor de diplomacontrole ook nog een apart proces opgestart. Het is van belang om elk proces volledig te doorlopen en alle gevraagde acties uit te voeren.

Stap 3 – voorbereiding op selectiedag

 • Vragenformulier invullen en verzenden: uiterlijk 31 januari 2020. De vragen over vooropleiding zijn een verplicht onderdeel van de selectieprocedure.
  Let op! Kandidaten die hun vragenformulier niet op tijd hebben teruggestuurd mogen niet deelnemen aan de selectiedag en krijgen geen rangnummer. Zij verspelen hiermee wel een selectiepoging voor geneeskunde.
 • Studiestof kennistoets bestuderen: je krijgt (op zijn vroegst begin december 2019) toegang tot de stof nadat je in het vragenformulier de vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen hebt ingevuld.
  Let op! Wil je zeker zijn van toegang tot de studiestof in de kerstvakantie? Schrijf je dan voor einde werkdag 9 december in Studielink in en beantwoord de vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen voor einde werkdag 13 december. Van 25 december t/m 1 januari is de UU gesloten.
 • Woonachtig buiten Europa of aantoonbaar verblijf buiten Europa (minimaal 3 maanden)? Neem uiterlijk op 24 januari 2020 contact op via GNKaanmelding@umcutrecht.nl. Je moet uiterlijk 31 januari 2020 besluiten of je kiest voor online deelname of voor deelname op locatie.
 • Extra voorzieningen nodig? Neem uiterlijk 31 januari 2020 contact op met de studieadviseurs van de opleiding via adviseurs@umcutrecht.nl.
 • Voorbereiding op de non-cognitieve toets is niet mogelijk
 • Lees de informatie over de selectiedag goed. Deze informatie wordt toegestuurd op 13 februari 2020. 

Stap 4 – selectiedag

 • Datum: zaterdag 29 februari 2020
 • Locatie: Educatorium, Utrecht Science Park
 • Je maakt een kennistoets en een non-cognitieve toets en reflecteert op aspecten van motivatie; dit kost in totaal een halve dag
 • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname

Stap 5 – uitslag selectie

 • Aan de hand van de vier selectiecriteria wordt de uitslag van de selectie bepaald in de vorm van een ranking
 • Je ontvangt je rangnummer via Studielink: 15 april 2020
 • Als je rangnummer kansrijk genoeg is voor plaatsing (1 t/m 304) krijg je direct een plaats aangeboden
 • Het is ook mogelijk dat je later dan 15 april een plaats aangeboden krijgt als een andere kandidaat zich terugtrekt of gezakt is.
 • Let op! Houd vanaf 15 april wekelijks je e-mail inclusief je spam mail in de gaten om na te gaan of je een plaats aangeboden krijgt. Doe dit ook in je vakantie!

Stap 6 – inschrijving afronden

 • Als je een plaats aangeboden krijgt, moet je die binnen 2 weken via Studielink accepteren. Doe je dit niet dan ben je je plaats kwijt en kun je geen geneeskunde studeren.

Meer weten?

Bekijk de algemene aanmeldingsstappen die je moet doorlopen voor een opleiding met numerus fixus.

Informatie over oriëntatie op de studie

Het invullen van de oriënterende vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen in het vragenformulier is een verplicht onderdeel van je inschrijving. Als je de vragen niet uiterlijk 31 januari 2020 invult, kun je niet meedoen aan de selectieprocedure van de opleiding Geneeskunde in Utrecht. Nadat je de vragen hebt ingevuld, bepaal je zelf of je definitief wil meedoen aan de selectieprocedure.
Let op! Als je op basis van vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen in het vragenformulier besluit dat je toch geen Geneeskunde in Utrecht wil studeren, schrijf je dan uiterlijk 15 januari uit in Studielink. Doe je dit na 15 januari? Dan telt je inschrijving als selectiepoging en kun je later één keer minder meedoen aan een selectieprocedure voor geneeskunde in Nederland.

We vragen je onder andere hoe belangrijk geneeskunde studeren voor jou is en stellen vragen over jouw persoonlijkheid. Er zijn geen goede of foute antwoorden; we willen alleen dat je nadenkt of de opleiding bij jou past. Mocht je erachter komen dat de opleiding niet bij je past, dan kun je je op een andere opleiding oriënteren. De gegevens die je bij het beantwoorden van deze vragen bij ons aanlevert, zullen op geen enkele wijze meewegen bij de beslissing of we je zullen selecteren voor de opleiding, dus ook niet later in de selectieprocedure. 

Na afronding van de vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen en je definitieve keuze voor de opleiding Geneeskunde, neem je definitief deel aan onze selectieprocedure. Die bestaat uit het beantwoorden van vragen over je vooropleiding in het vragenformulier (uiterlijk 31 januari 2020), zelfstudie en een selectiedag waarop je twee toetsen aflegt en reflecteert op aspecten van motivatie. 

Bekijk de vragen over studie- en beroepskeuze, de aanvullende vragen en de profielbeschrijving van het type student dat we zoeken.

Let op! Het vragenformulier wordt vanaf begin november verstuurd naar het emailadres dat je in Studielink hebt ingevuld. Iedereen die dan al ingeschreven staat, ontvangt het formulier direct. Iedereen die zich vanaf begin november inschrijft in Studielink, ontvangt het formulier binnen twee werkdagen na inschrijving. Neem vanaf 1 november contact op met GNKaanmelding@umcutrecht.nl als je je voor, op of na 1 november hebt ingeschreven en je twee werkdagen na je verzoek tot inschrijving nog geen vragenformulier in je mailbox hebt ontvangen (check ook je spam mailbox).

Informatie over de selectiecriteria en ranking

De kennistoets

De kennistoets gaat over geselecteerde onderwerpen van de vakgebieden anatomie en fysiologie. Deze onderwerpen bereiden voor op het eerste blok van de opleiding, Vorm & Functie. Te zijner tijd worden hier de onderwerpen opgesomd die je gaat bestuderen voor de kennistoets.

Kennis over deze stof is van belang voor het geneeskundig handelen. De leerstofopgave komt uit boeken die ook tijdens de geneeskundeopleiding worden gebruikt en die gedurende de voorbereidingstijd voor de kennistoets digitaal beschikbaar worden gesteld. Alle studiestof is in het Engels.

De kennistoets is een multiple choice toets die digitaal wordt afgenomen. De toetstaal is Nederlands. De kennistoets is pittig, bestaat uit 60 tot 80 vragen en duurt anderhalf uur. Om goed voorbereid aan de toets te beginnen adviseren wij om ruim de tijd te nemen voor het bestuderen van de studiestof. Het is dus raadzaam je vroeg in te schrijven, omdat je dan meer tijd hebt om te studeren.

Hieronder worden vijf oefenvragen getoond. Dit geeft een indruk van het type vragen en het niveau dat je kunt verwachten. 

Let op! De onderwerpen van deze oefenvragen wijken mogelijk af van de onderwerpen die je dit jaar moet bestuderen.

1. Welke beweging vindt plaats in een coronaal vlak en om een voor-achterwaartse as?

a. extensie
b. adductie
c. endorotatie (=internal rotation)
d. plantairflexie

2. Welk orgaan heeft een ventraal mesenterium?

a. maag
b. jejunum
c. colon transversum
d. nier

3. Tijdens de gastrulatie worden de lichaamsassen gedefinieerd. De dorsale-ventrale as van het embryo:

a. is in dit stadium gelijk aan de ectoderm-endoderm as
b. wordt in dit stadium gedefinieerd door de primitief streep (primitive streak)
c. is in dit stadium gelijk aan de mediale-laterale as

4. De kaliumconcentratie van het bloed en de extracellulaire vloeistof van  een patient wordt verhoogd van 5 mM naar 7 mM. Wat is hiervan het effect op de rustmembraanpotentiaal van een zenuwcel?

a. geen effect
b. depolarisatie
c. repolarisatie
d. hyperpolarisatie

5. Tijdens inspanning neemt de diffusie van O¬2 uit het bloed naar de weefsels (spieren) toe doordat in het capillaire bloed:

a. de CO2-spanning daalt
b. de pO2-spanning stijgt
c. de temperatuur daalt
d. de pH daalt

Sleutel-oefenvragen-kennistoets.jpg

Let op! Vanaf begin december geven wij toegang tot de studiestof. Neem dan ook pas na 1 december contact op met GNKaanmelding@umcutrecht.nl als je drie werkdagen nadat je de vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen in het vragenformulier hebt beantwoord nog geen toegang tot de studiestof hebt gekregen (check ook je spam mailbox).

De non-cognitieve toets

Tijdens de selectiedag maak je de non-cognitieve toets. Dit is een toets over sociaal en professioneel gedrag. In de toets worden diverse situaties geschetst die je in je huidige leven of in de eerste jaren van de studie zou kunnen meemaken. Er wordt gevraagd naar hoe jij in deze situaties zou reageren of wat jouw visie zou zijn. Er is geen voorbereiding op deze toets mogelijk.

De non-cognitieve toets is een multiple choice toets die digitaal wordt afgenomen. De toetstaal is Nederlands. De toets duurt een uur.

Reflectie op aspecten van motivatie

Tijdens de selectiedag reflecteer je op aspecten van motivatie die wij in de vorm van een aantal vragen aan je voorleggen. Met dit selectiecriterium wordt vastgesteld waar jouw motivatie voor de opleiding uit bestaat en wordt jouw reflectieve vermogen op dit vlak (motivatie voor de opleiding) bepaald. Kandidaten krijgen van tevoren geen concrete informatie, waardoor gerichte voorbereiding niet mogelijk is.

De reflectie op aspecten van motivatie is een open vragen toets die digitaal wordt afgenomen. De toetstaal is Nederlands. De toets duurt een half uur.
Omdat de score voor dit selectiecriterium wordt bepaald aan de hand van de antwoorden die je op de selectiedag geeft, heeft het geen zin om op eigen initiatief een motivatiebrief aan ons te sturen. Dergelijke brieven worden niet in behandeling genomen. Als jij het belangrijk vindt om bijvoorbeeld jouw werkervaring of vrijwilligerswerk te benoemen dan kun je die ervaringen verwerken in jouw reflectie op aspecten van motivatie. 

Let op! Alleen aan kandidaten die gezien hun score op de kennistoets en non-cognitieve toets kans maken op een (redelijk) kansrijk rangnummer wordt een score toegekend voor de reflectie op aspecten van motivatie.

International applicants
International applicants will not be given the opportunity to take the kennis- and non-cognitieve toets in English or write their reflections on aspects of motivation in English. All tests are in Dutch. The only way to make a chance to be admitted to our study programme is to make the tests and they will be very hard if you don't understand Dutch. Indeed, officially you have until August 31st 2020 to pass the Dutch language exam, but the whole selection procedure is in Dutch.

Vragen over vooropleiding en overgangscijfers in het vragenformulier

Nadat je de vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen in het vragenformulier hebt ingevuld (zie voor meer informatie de knop Informatie over oriëntatie op de studie), beantwoord je de vragen over je vooropleiding in het vragenformulier. 

Bij de vragen over vooropleiding wordt gevraagd naar gevolgde vooropleiding(en) en overgangscijfers 5-6 vwo. De overgangscijfers zijn het selectiecriterium. De vragen over vooropleiding leveren belangrijke achtergrondinformatie bij die overgangscijfers en zijn daarom ook verplicht om in te vullen. Stages, vrijwilligerswerk, sportactiviteiten of andere nevenactiviteiten worden in de selectieprocedure niet meegewogen. Deze kun je dan ook niet doorgeven bij de vragen over je vooropleiding. Als je deze activiteiten van belang vindt dan kun je die benoemen in jouw reflectie op aspecten van motivatie. Je hoeft in ieder geval niet op eigen initiatief een cv aan ons te sturen. Dergelijke documenten worden niet in behandeling genomen.

Let op! Het beantwoorden van de vragen over vooropleiding is een verplicht onderdeel van de selectieprocedure. Het vragenformulier moet uiterlijk 31 januari 2020 worden teruggestuurd. Ben je te laat dan word je niet uitgenodigd voor de selectiedag, mag je de toetsen niet maken en krijg je geen rangnummer voor de opleiding Geneeskunde.

Overgangscijfers 5-6 vwo

Je moet je overgangsrapportcijfers van 5 naar 6 vwo in het vragenformulier invullen. Het gaat daarbij om de vakken Nederlands, Engels, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Wiskunde A of B.

Wij vragen bewust naar deze overgangscijfers, zodat we alle kandidaten op een zo objectief mogelijke manier met elkaar kunnen vergelijken. De meeste mensen die zich aanmelden, zijn namelijk nog 6-vwo scholier en beschikken nog niet over eindexamencijfers op het moment dat de uitslag van de selectie wordt bepaald.

Naast het invullen van je cijfers in het vragenformulier, moet je ze ook via datzelfde vragenformulier uploaden. We maken gebruik van een cijferlijstverklaring die je hier kan downloaden. Vul het bovenste deel van het formulier zelf in, laat het onderste deel invullen door je middelbare schooldecaan en laat het ook door je decaan ondertekenen en bestempelen. Scan vervolgens de ingevulde cijferlijstverklaring in en sla het op als pdf. Upload deze pdf op de juiste plek in het vragenformulier. Als je zelf niet (meer) beschikt over jouw overgangscijfers, vraag die dan tijdig op bij je oude middelbare school. Houd hierbij rekening met een paar dagen verwerkingstijd.

Wanneer je overgangscijfers bezit, vul deze dan altijd in, ook als die niet zo goed zijn. Dat heeft geen negatieve invloed op je deelnamekansen.
Doe je vwo of heb je vwo gedaan, maar ben je deficiënt in één of meer vakken, laat die vakken dan leeg in het vragenformulier. Het heeft geen negatieve invloed op je deelnamekansen als je deficiënt bent in één of meer vakken.

Let op! Het is niet de bedoeling dat je in het vragenformulier of in de cijferlijstverklaring iets anders invult dan wat er gevraagd wordt. Neem bij twijfel contact met ons op via GNKaanmelding@umcutrecht.nl.

Geen overgangscijfers?
Je mag ook aan onze selectieprocedure meedoen als je geen regulier vwo doet of hebt afgerond. Denk hierbij aan mensen die (in 1 of meer jaar) vwo op het VAVO doen, aan mensen met een buitenlands diploma, of aan mensen die een havo-diploma behaalden en vervolgens een hbo-propedeuse of een hbo-diploma. Deze mensen hoeven de vraag over de 5-6 vwo overgangscijfers niet in te vullen. Het heeft geen negatieve invloed op je deelnamekansen als je geen 5-6 vwo overgangscijfers hebt.

Ranking

De selectiecriteria zijn (zie artikel 4 van het reglement van de opleiding Geneeskunde voor de volledige beschrijving):

 • Score kennistoets
 • Score non-cognitieve toets
 • Score voor reflectie op aspecten van motivatie
 • Overgangscijfers 5-6 vwo

Ranking vindt allereerst plaats op basis van de score voor de kennistoets. Een kandidaat die beter scoort op de kennistoets dan een andere kandidaat krijgt een kansrijker rangnummer. Vervolgens wordt, aan de hand van een van tevoren vastgestelde systematiek, het definitieve rangnummer achtereenvolgens bepaald door de score op de non-cognitieve toets, de score voor de reflectie op aspecten van motivatie en de overgangscijfers 5-6 vwo. Iedereen die goed scoort op de kennistoets, maakt een goede kans op een kansrijk rangnummer (1 t/m 304). Hoe kansrijker het rangnummer, hoe meer kans een kandidaat maakt op een bewijs van toelating.

Echter, bij het behalen van een voldoende hoge score voor de kennistoets in combinatie met opvallend lage scores voor de non-cognitieve toets en/of voor de reflectie op aspecten van motivatie kan een expertpanel, aan de hand van een van tevoren vastgestelde systematiek, bepalen of het rangnummer hetzelfde blijft of minder kansrijk wordt t.o.v. de in de voorgaande alinea beschreven werkwijze.

Programma selectiedag

De selectiedag is op zaterdag 29 februari 2020 en vindt plaats in het Educatorium op Utrecht Science Park. Bekijk de plattegrond.

Tijdens de selectiedag maak je een kennistoets en een non-cognitieve toets en reflecteer je op aspecten van motivatie. Om geselecteerd te kunnen worden voor de opleiding Geneeskunde in Utrecht moet je op zaterdag 29 februari aanwezig zijn en alle toetsen maken. Alleen wanneer je woonachtig bent buiten Europa of aantoonbaar minimaal 3 maanden buiten Europa verblijft en niet in Utrecht aanwezig kunt zijn op de selectiedag, word je in de gelegenheid gesteld om online deel te nemen aan de selectie. Op de hoofdpagina over selectie vind je de te volgen procedure. 

De kennistoets duurt 1,5 uur, de non-cognitieve toets duurt 1 uur, het reflecteren op aspecten van motivatie duurt een half uur. Tussendoor is wisseltijd ingeroosterd. Dit betekent dat je maximaal een halve dag aanwezig bent in het Educatorium. Op 13 februari word je per email geïnformeerd over de precieze tijd waarop je wordt verwacht, hoe je naar het Educatorium kunt reizen, waar je je moet melden en wat je bij je moet hebben. Ook krijg je dan bericht over de regels die gelden tijdens de toetsen.

Kort na de selectiedag krijg je bericht over de vervolgstappen van de selectieprocedure. 

Contact

Als je nog vragen hebt over je inschrijfverzoek en de selectie, kijk dan eerst of je vraag beantwoord wordt op de pagina met veelgestelde vragen. Staat het antwoord er niet tussen? Mail dan naar GNKaanmelding@umcutrecht.nl. Wil je graag telefonisch contact? Laat dan je telefoonnummer achter in de mail. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Contact met studieadviseurs

Je kunt met je vragen ook terecht bij één van de studieadviseurs van de opleiding Geneeskunde.