Selectieprocedure en selectiecriteria

Geneeskunde is een opleiding met een numerus fixus. Voor het studiejaar 2023-2024 zijn er 304 plaatsen in Utrecht. 

Geneeskunde in Utrecht selecteert door middel van de volgende selectiecriteria (zie artikel 4 van het reglement van de opleiding Geneeskunde voor de volledige beschrijving):

 • Score kennis- en inzichttoets
 • Score non-cognitieve toets
 • Score voor reflectie op aspecten van motivatie
 • Vwo-cijfers

Iedereen die goed scoort op de kennis- en inzichttoets, maakt een goede kans op een kansrijk rangnummer (1 t/m 304).

Aan de hand van de selectiecriteria worden studenten geselecteerd die voldoen aan het volgende profiel: 

De opleiding Geneeskunde in Utrecht wil graag studenten verwelkomen die bereid en in staat zijn vlot een pittige studie te doorlopen en gemotiveerd zijn om hun energie te steken in scholing in de academische taken van patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De opleiding is zo ingericht dat vooral studenten die stevig in hun schoenen staan en bereid zijn vroeg verantwoorde­lijk­heid te dragen op deze gebieden, daarin worden gestimuleerd. We verwachten dat je ook kritisch naar je eigen gedrag kunt kijken, je goed kunt inleven in anderen en met veel verschillende typen mensen kunt samenwerken. Je moet openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en dus bereid zijn om te blijven leren en mee te denken. We willen dat je bewust hebt gekozen voor de Utrechtse opleiding Geneeskunde­.

Selectieprocedure in zes stappen

Stap 1 – keuze maken

Stap 2 – oriëntatie

 • Na inschrijving in Studielink ontvang je, op zijn vroegst begin november, het vragenformulier.
 • Het vragenformulier start met enkele algemene vragen, waaronder twee ‘aanvink’-vragen waarmee je kunt bevestigen dat je het selectiereglement en de selectiewebsite hebt gelezen. Op de selectiewebsite staat de oriëntatieprocedure met vragen over studie- en beroepskeuze en met informatie over het selectie- en opleidingsprofiel dat de opleiding nastreeft (dit document wordt z.s.m. en in ieder geval uiterlijk op 1 oktober op deze website gepubliceerd). Aan de hand van de oriëntatieprocedure kun je nog één keer bepalen of de opleiding geneeskunde  echt bij jou past en besluit je definitief of je meedoet aan de selectieprocedure.

  Let op! Als je je voor meerdere opleidingen aan de Universiteit Utrecht hebt aangemeld, ontvang je per opleiding een bericht met het verzoek een vragenformulier in te vullen. Je doorloopt dus een procedure per opleiding! Heb je daarnaast een buitenlands diploma, dan wordt voor de diplomacontrole ook nog een apart proces opgestart. Het is van belang om elk proces volledig te doorlopen en alle gevraagde acties uit te voeren.

Stap 3 – voorbereiding op selectiedag

 • Vragenformulier invullen en verzenden op uiterlijk 31 januari 2023. 
  Let op! Kandidaten die hun vragenformulier niet op tijd hebben verzonden mogen niet deelnemen aan de selectiedag en krijgen geen rangnummer. Zij verspelen hiermee een selectiepoging voor geneeskunde.
 • Studiestof kennisdeel van de kennis- en inzichttoets bestuderen: je krijgt, op zijn vroegst begin december 2022, toegang tot de stof nadat je in het vragenformulier de algemene vragen hebt ingevuld en opgeslagen.
  Let op! Wil je zeker zijn van toegang tot de studiestof in de kerstvakantie? Schrijf je dan voor einde werkdag 6 december in Studielink in en beantwoord de vragen einde werkdag 10 december. Van 26 december t/m 30 december is de Universiteit Utrecht gesloten.
 • Extra voorzieningen nodig? Neem uiterlijk 31 januari 2023 contact op met de studieadviseurs van de opleiding via adviseurs@umcutrecht.nl.
 • Voorbereiding op het inzichtsdeel van de kennis- en inzichttoets, de non-cognitieve toets en reflectie op aspecten van motivatie is niet mogelijk.
 • Lees de informatie over de selectiedag goed. Deze informatie ontvang je begin februari 2023 via mail.

Stap 4 – selectiedag

 • Datum: zaterdag 18 februari 2023
 • Locatie: in principe op het Utrecht Science Park. De selectietoetsen worden op locatie afgenomen. Als het ten gevolge van overheidsmaatregelen i.v.m. corona niet mogelijk zal zijn om de selectieprocedure op de aangekondigde wijze uit te voeren, zal zo spoedig mogelijk een besluit worden genomen en worden gecommuniceerd over een alternatief. Dit zal gebeuren op basis van de mogelijkheden die de wet en regelgeving biedt.
 • Je maakt een kennis- en inzichttoets en een non-cognitieve toets en reflecteert op aspecten van motivatie; dit kost in totaal een halve dag.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Stap 5 – uitslag selectie

 • Aan de hand van de vier selectiecriteria wordt de uitslag van de selectie bepaald in de vorm van een ranking
 • Je ontvangt je rangnummer via Studielink: 15 april 2023
 • Als je rangnummer kansrijk genoeg is voor plaatsing (1 t/m 304) krijg je direct een plaats aangeboden
 • Het is ook mogelijk dat je later dan 15 april een plaats aangeboden krijgt als een andere kandidaat zich terugtrekt of gezakt is.
 • Let op! Houd vanaf 15 april wekelijks je e-mail - inclusief je spam mail - in de gaten om na te gaan of je een plaats aangeboden krijgt. Doe dit ook in je vakantie!

Stap 6 – inschrijving afronden

 • Als je een plaats aangeboden krijgt, dien je die binnen twee weken via Studielink accepteren. Doe je dit niet? Dan ben je je plaats kwijt en kun je geen geneeskunde studeren. Check regelmatig je mail- en spambox. 

Meer weten?

Bekijk de algemene aanmeldingsstappen die je moet doorlopen voor een opleiding met numerus fixus.

Informatie over oriëntatie op de studie

Het invullen van de oriënterende vragen over studie- en beroepskeuze helpt je om nog één keer te bepalen of de opleiding Geneeskunde bij jou past (dit document wordt z.s.m. en in ieder geval uiterlijk op 1 oktober op deze website gepubliceerd). Het wordt dan ook sterk aanbevolen om deze vragen voor jezelf te beantwoorden. Nadat je de vragen hebt beantwoord, bepaal je dus zelf of je definitief wil meedoen aan de selectieprocedure.

Let op! Als je op basis van de oriënterende vragen over studie- en beroepskeuze besluit dat je toch geen geneeskunde in Utrecht wil studeren, schrijf je dan uiterlijk op 15 januari uit via Studielink. Doe je dit na 15 januari, dan telt je inschrijving als selectiepoging en kun je later één keer minder meedoen aan een selectieprocedure voor geneeskunde in Nederland.

De vragen gaan onder andere over hoe belangrijk geneeskunde studeren voor jou is en over jouw persoonlijkheid. Er zijn geen goede of foute antwoorden; we willen alleen dat je erover nadenkt of de opleiding bij jou past. Mocht je na het invullen van deze vragen erachter komen dat de opleiding niet bij je past, dan kun je je op een andere opleiding oriënteren.

Toegang tot studiestof

Hier wordt uitgelegd wanneer en hoe je toegang krijgt tot de studiestof voor het kennisdeel van de kennis- en inzichttoets. Doorloop hiervoor de volgende stappen:

 1. Schrijf je op Studielink in voor de bacheloropleiding Geneeskunde in Utrecht.
 2. Vanaf begin november ontvang je automatisch het vragenformulier.
 3. Het vragenformulier bestaat uit 2 tabbladen met inhoudelijke vragen:
  • Tabblad 1: Algemene vragen;
  • Tabblad 2: Vooropleiding. Hier vul je je vwo cijfers in en upload je de cijferlijstverklaring.
 4. Vanaf begin december ontvang je automatisch toegang tot de studiestof voor het kennisdeel van de kennis- en inzichttoets als je alle vragen op tabblad 1 van het vragenformulier hebt beantwoord. Studiestof wordt op elke maandag en donderdag toegewezen. Dus heb je tabblad 1 en 2 ingevuld dan kun je vanaf begin december de eerstvolgende maandag of donderdag bericht over de studiestof verwachten.
 5. Niet iedereen kan de vragen op tabblad 2 meteen beantwoorden, een deel van de kandidaten kan ze pas na 15 januari invullen. Dat is niet erg. Dit heeft geen invloed op het toekennen van studiestof. Maak je dus geen zorgen of je op tijd je studiestof ontvangt. Zolang je de vragen op tabblad 1 hebt beantwoord, ontvang je hier vanaf begin december vanzelf bericht over.

Let op: het beantwoorden van de vragen over vooropleiding van het vragenformulier is verplicht. De vwo-cijfers behoren namelijk tot één van de vier selectiecriteria.
Het volledig ingevulde vragenformulier moet uiterlijk 31 januari 2023 worden ingediend. Ben je te laat, dan word je niet uitgenodigd voor de selectiedag, mag je de toetsen niet maken en krijg je geen rangnummer voor de opleiding Geneeskunde.

Informatie over de selectiecriteria en ranking

De kennis- en inzichttoets

Tijdens de selectiedag maak je de kennis- en inzichttoets. Deze toets bevat een mix van kennis- en inzichtvragen. Voor het kennisdeel worden studiestof en een aantal voorbeeldvragen beschikbaar gesteld. Voor het inzichtdeel is geen voorbereiding mogelijk. Het betreft geen specifieke vwo stof maar zal aansluiten op algemeen vwo niveau.

De kennis- en inzichttoets is een gesloten vragen toets. De toetstaal is Nederlands. Wel kan het zijn dat je tijdens het inzichtdeel van de kennis- en inzichttoets een klein stukje tekst uit een Engelstalig artikel moet lezen. De kennis- en inzichttoets is pittig, bestaat uit verschillende soorten vragen en duurt anderhalf uur. Om goed voorbereid aan de toets te beginnen adviseren wij om ruim de tijd te nemen voor het bestuderen van de studiestof van het kennisdeel. Het is dus raadzaam je tijdig in te schrijven, omdat je dan meer tijd hebt om te studeren.

Het kennisdeel van de kennis- en inzichttoets gaat over geselecteerde onderwerpen van de vakgebieden anatomie en fysiologie. Deze onderwerpen bereiden voor op het eerste blok van de opleiding, Vorm & Functie. Te zijner tijd worden hier de onderwerpen opgesomd die je gaat bestuderen. 

De leerstofopgave komt uit boeken die ook tijdens de geneeskunde opleiding worden gebruikt en die gedurende de voorbereidingstijd voor het kennisdeel van de kennis- en inzichttoets digitaal beschikbaar worden gesteld. Alle studiestof is in het Engels.

Hieronder worden vijf voorbeeldvragen voor het kennisdeel van de kennis- en inzichttoets getoond. Het doel van de voorbeeldvragen is om je een indruk te geven van het type vragen en de mate van diepgang die je kunt verwachten in het kennisdeel van de kennis- en inzichttoets.

Let op! De onderwerpen van deze voorbeeldvragen wijken mogelijk af van de onderwerpen die je dit jaar moet bestuderen.

1. Welke beweging vindt plaats in een coronaal vlak en om een voor-achterwaartse as?

a. extensie
b. adductie
c. endorotatie (=internal rotation)
d. plantairflexie

2. Welk orgaan heeft een ventraal mesenterium?

a. maag
b. jejunum
c. colon transversum
d. nier

3. Tijdens de gastrulatie worden de lichaamsassen gedefinieerd. De dorsale-ventrale as van het embryo:

a. is in dit stadium gelijk aan de ectoderm-endoderm as
b. wordt in dit stadium gedefinieerd door de primitief streep (primitive streak)
c. is in dit stadium gelijk aan de mediale-laterale as

4. De kaliumconcentratie van het bloed en de extracellulaire vloeistof van  een patient wordt verhoogd van 5 mM naar 7 mM. Wat is hiervan het effect op de rustmembraanpotentiaal van een zenuwcel?

a. geen effect
b. depolarisatie
c. repolarisatie
d. hyperpolarisatie

5. Tijdens inspanning neemt de diffusie van O¬2 uit het bloed naar de weefsels (spieren) toe doordat in het capillaire bloed:

a. de CO2-spanning daalt
b. de pO2-spanning stijgt
c. de temperatuur daalt
d. de pH daalt

Sleutel-oefenvragen-kennistoets.jpg

Let op! Vanaf begin december geven wij toegang tot de studiestof. Neem dan ook pas na 1 december contact op met GNKaanmelding@umcutrecht.nl als je drie werkdagen nadat je de algemene vragen in het vragenformulier hebt beantwoord, nog geen toegang tot de studiestof hebt gekregen (check ook je spam mailbox).

De non-cognitieve toets

Tijdens de selectiedag maak je de non-cognitieve toets. Dit is een toets over sociaal en professioneel gedrag. In de toets worden diverse situaties geschetst die je in je huidige leven of in de eerste jaren van de studie zou kunnen meemaken. Er wordt gevraagd naar hoe jij in deze situaties zou reageren of wat jouw visie zou zijn. Er is geen voorbereiding op deze toets mogelijk.

De non-cognitieve toets is een gesloten vragen toets. De toetstaal is Nederlands en de toets duurt een uur.

Reflectie op aspecten van motivatie

Tijdens de selectiedag reflecteer je op aspecten van motivatie die wij in de vorm van een aantal vragen aan je voorleggen. Je geeft daarbij niet alleen antwoord op een aantal vragen over je motivatie voor de opleiding Geneeskunde, je wordt ook gevraagd te reflecteren op die motivatie. Met dit selectiecriterium wordt vastgesteld waar jouw motivatie voor de opleiding uit bestaat en wordt jouw reflectieve vermogen op dit vlak (motivatie voor de opleiding) bepaald. Kandidaten krijgen van tevoren geen concrete informatie, waardoor gerichte voorbereiding niet mogelijk is.

De reflectie op aspecten van motivatie is een open vragen toets. De toetstaal is Nederlands en de toets duurt een half uur.

Omdat de score voor dit selectiecriterium wordt bepaald aan de hand van de antwoorden die je op de selectiedag geeft, heeft het geen zin om op eigen initiatief een motivatiebrief aan ons te sturen. Dergelijke brieven worden niet in behandeling genomen. Als jij het belangrijk vindt om bijvoorbeeld jouw werkervaring of vrijwilligerswerk te benoemen dan kun je die ervaringen verwerken in jouw reflectie op aspecten van motivatie. 

Let op! Alleen aan kandidaten die een opvallend lage score behalen voor de non-cognitieve toets wordt een score toegekend voor de reflectie op aspecten van motivatie

International applicants

International applicants will not be given the opportunity to take the kennis- en inzichttoets and the non-cognitieve toets in English or write their reflection on aspects of motivation in English. All tests are in Dutch. The only way to make a chance to be admitted to our study programme is not only to meet all entry requirements, but also to make the tests and they will be very hard if you don't understand Dutch. Indeed, officially you have until August 31st 2023 to pass the Dutch language exam, but the whole selection procedure is in Dutch.

Vragen over vooropleiding en vwo-cijfers in het vragenformulier

Nadat je de algemene vragen in het vragenformulier hebt ingevuld (zie voor meer informatie de knop Informatie over oriëntatie op de studie), beantwoord je de vragen over je vooropleiding in het vragenformulier. 

Bij de vragen over vooropleiding wordt gevraagd naar gevolgde vooropleiding(en) en vwo-cijfers. De vwo-cijfers behoren tot één van de vier selectiecriteria. De vragen over vooropleiding leveren belangrijke achtergrondinformatie bij die vwo-cijfers en zijn daarom ook verplicht om in te vullen.

Stages, vrijwilligerswerk, sportactiviteiten of andere nevenactiviteiten worden in de selectieprocedure niet meegewogen. Deze kun je dan ook niet doorgeven bij de vragen over je vooropleiding. Als je deze activiteiten van belang vindt, dan kun je die benoemen in jouw reflectie op aspecten van motivatie. Je hoeft ook niet op eigen initiatief een cv aan ons te sturen. Dergelijke documenten worden niet in behandeling genomen.

Let op! Het beantwoorden van de vragen over vooropleiding en vwo-cijfers is een verplicht onderdeel van de selectieprocedure. Het vragenformulier moet uiterlijk 31 januari 2023 worden verzonden. Ben je te laat dan word je niet uitgenodigd voor de selectiedag, mag je de toetsen niet maken en krijg je geen rangnummer voor de opleiding Geneeskunde.

Vwo-cijfers

In dit onderdeel van het vragenformulier vul je de vwo cijfers in van de vakken Nederlands, Engels, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Wiskunde A of B. Wanneer je dit schooljaar eindexamen doet, vul je je schoolexamencijfers (SE-cijfers) met peildatum 13 januari 2023 (cijfers behaald t/m 12-1-2023) in. Wanneer je al eerder eindexamen hebt gedaan, kun je kiezen welke cijfers je invult: je overgangscijfers van 5 naar 6 vwo of je SE-cijfers op je eindexamenlijst. Eindexamencijfers zijn niet toegestaan. Naast het invullen van je cijfers in het vragenformulier, moet je ze ook via een cijferlijstverklaring uploaden in het vragenformulier. 

Vul het bovenste deel van het formulier zelf in, laat het onderste deel invullen door je middelbare schooldecaan en laat het ook door je decaan ondertekenen, dateren en bestempelen. Scan vervolgens de ingevulde cijferlijstverklaring in en sla het op als pdf. Upload deze pdf op de juiste plek in het vragenformulier.

Als je zelf niet (meer) beschikt over jouw vwo-cijfers, vraag die dan tijdig op bij je oude middelbare school. Uiteraard adviseren wij een en ander dan volledig digitaal af te handelen. Houd daarbij rekening met een paar dagen verwerkingstijd.

Doe je vwo of heb je vwo gedaan, maar ben je deficiënt in één of meer vakken?
Laat die vakken dan leeg in het vragenformulier. Het heeft geen negatieve invloed op je deelnamekansen als je deficiënt bent, omdat bij kandidaten met deficiënties het gemiddelde berekend wordt over de wel beschikbare cijfers en wordt geregistreerd welke vakken ontbreken.

Het heeft geen negatieve gevolgen voor je selectiepoging als je vwo-cijfers niet zo goed zijn, omdat dit selectiecriterium maar heel gering meeweegt in de ranking. Daarover hoef je je dus geen zorgen te maken.

Heb je geen vwo-cijfers?
Je mag ook aan onze selectieprocedure meedoen als je geen regulier vwo doet of hebt afgerond. Denk hierbij aan mensen met een buitenlands diploma, of aan mensen die een havo-diploma behaalden en vervolgens een hbo-propedeuse of een hbo-diploma. Deze mensen hoeven de vraag over de vwo-cijfers niet in te vullen. Het heeft geen negatieve invloed op je deelnamekansen als je geen vwo-cijfers hebt. Kandidaten met een afwijkende vooropleiding worden namelijk ingedeeld in de gemiddelde cijfercategorie (gemiddeld cijfer tussen 7,0 en 7,49). Besef wel dat toelating alleen mogelijk is als je uiterlijk 31 augustus voldoet aan de toelatingseisen en succesvol hebt meegedaan met de selectieprocedure. Zie voor meer informatie de pagina over toelating.

Ranking

De selectiecriteria zijn (zie artikel 4 van het reglement van de opleiding Geneeskunde voor de volledige beschrijving):

 • Score kennis- en inzichttoets
 • Score non-cognitieve toets
 • Score voor reflectie op aspecten van motivatie
 • Vwo-cijfers

De wijze van ranking is als volgt:

 1. Ranking vindt allereerst plaats op basis van de score voor de kennis- en inzichttoets. Een kandidaat die beter scoort op de kennis- en inzichttoets dan een andere kandidaat krijgt een kansrijker rangnummer. Vervolgens wordt, aan de hand van een van tevoren vastgestelde systematiek, het definitieve rangnummer achtereenvolgens bepaald door de score op de non-cognitieve toets, de score voor de reflectie op aspecten van motivatie (indien toegekend, zie punt 2) en de vwo-cijfers. Iedereen die goed scoort op de kennis- en inzichttoets, maakt een goede kans op een kansrijk rangnummer (1 t/m 304). Hoe kansrijker het rangnummer, hoe meer kans een kandidaat maakt op een bewijs van toelating.
 2. Wanneer een kandidaat een opvallend lage score op de non-cognitieve toets behaalt, dan wordt dat beschouwd als een indicator dat de betreffende kandidaat zich hierin nog moet ontwikkelen. In dat geval is er reden om de reflectie op aspecten van motivatie te beoordelen en beide criteria in samenhang te beschouwen, zodat een breder beeld van het non-cognitieve totaalprofiel van de kandidaat ontstaat.
 3. Bij het behalen van een voldoende hoge score voor de kennis- en inzichttoets in combinatie met een negatief beoordeeld non-cognitief totaalprofiel, bepaalt een expertpanel, aan de hand van een van tevoren vastgestelde systematiek, of het rangnummer hetzelfde blijft of minder kansrijk wordt ten opzichte van de bij punt 1 beschreven werkwijze.
Praktische zaken

Lees deze praktische zaken goed door wanneer je definitief besluit je in te schrijven voor de opleiding Geneeskunde in Utrecht.

Algemeen

Zorg ervoor dat je je zaken op tijd regelt en niet last-minute voor de deadlines. Je hebt anders kans dat er niet meer op tijd een antwoord gegeven kan worden met alle gevolgen van dien.

Heb je een vraag over de selectie? Mail dan alleen aan GNKaanmelding@umcutrecht.nl en niet aan allerlei andere e-mailadressen. Bij GNKaanmelding ben je meteen op de juiste plaats. Wij beantwoorden alleen e-mails van kandidaten. Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer indien je deze hebt. Lees altijd eerst de informatie op de selectiepagina nog eens goed door. Kijk vooral ook bij het onderdeel Veelgestelde vragen. Meestal is het antwoord daar al te vinden. Mail alleen als je het antwoord op je vraag daar echt niet kunt vinden.
Heb je een vraag over de studiestof? Op Blackboard vind je de studiestof en de instructies over het bestuderen van de studiestof. Er worden verder geen vragen (over de mail) beantwoord over de studiestof.

Inschrijven

Schrijf je in voor de bachelor Geneeskunde, niet voor de master. Krijg je na inschrijving geen uitnodiging voor het invullen van het vragenformulier? Meld dit dan direct en niet pas op 14 januari. Dit geldt ook voor het ontvangen van de studiestof na inschrijving. Deze studiestof wordt begin december vrijgegeven op elke maandag en donderdag tot 1 februari. Het duurt na toewijzing nog minimaal één dag voor je op Blackboard kunt inloggen en bij de studiestof kunt.

Vul vóór 10 december het vragenformulier voldoende ver in als je toegang wilt krijgen tot de studiestof voor de kerstvakantie. In week 52 worden geen mails beantwoord en wordt er geen studiestof verstrekt. Hou hier rekening mee in je planning. Stel je vragen aan GNKaanmelding@umcutrecht.nl en niet via andere mailadressen, want de kans is groot dat je geen (juist) antwoord ontvangt.

Belangrijk: check, na inschrijving in Studielink, ook regelmatig je spambox. Soms komen berichten daar in terecht.

Inlogproblemen

De inloggegevens voor OSIRIS Online Application en de inlog voor Blackboard zijn niet hetzelfde. Dit zijn twee verschillende accounts. Hou de inloggegevens goed uit elkaar.

Inloggen in Osiris online application is voor het invullen van het vragenformulier en voor het uploaden van de cijferlijstverklaring. Heb je inlogproblemen bij Osiris online application? Wijzig dan je wachtwoord. Ben je het wachtwoord vergeten of heb je dit niet ontvangen? Herstel dan zelf het wachtwoord. Klik op 'Wachtwoord vergeten?'.

Inloggen in Blackboard is voor toegang tot de studiestof. Ervaar je inlogproblemen op Blackboard? Refresh dan eerst je scherm, verwijder cookies en probeer in te loggen op een vaste computer die is aangesloten op het netwerk. Heb je geen e-mail met inloggegevens ontvangen of houd je inlogproblemen, probeer dan eerst je wachtwoord te wijzigen.

 • Klik op Forgot password? onder de gele knop Continue
 • Voer in het scherm dat daarna opent je Solis-ID in. Dit is je studentnummer.
 • Volg daarna de stappen die in je scherm verschijnen.
 • Sinds 14 januari 2021 kan alleen nog in Blackboard worden ingelogd via 2 factor authenticatie (2FA). 2FA stel je hier in. Loop je tegen problemen aan of heb je aanvullende vragen? Dan verwijzen wij je door naar de UU IT servicedesk. Hier staan verschillende manieren vermeld waarop je hen een vraag kunt stellen.

Vragenformulier en cijferlijstverklaring

Dit is de juiste cijferlijstverklaring en daarop kun je de gewenste keus maken. Je moet het formulier cijferlijstverklaring laten ondertekenen door je decaan van school en het door de school laten waarmerken. Het is de bedoeling dat je teruggaat naar je oude school voor de stempel en handtekening van de decaan. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om persoonlijk bij je middelbare school langs te gaan, dan mag je de lijst ook per mail naar je school sturen en hem daar laten ondertekenen en per mail retour laten sturen. Ik raad je aan om contact op te nemen met het centrale contactpunt van je middelbare school, zij kunnen je waarschijnlijk helpen aan het emailadres van je decaan.

Vul het vragenformulier in en dien het in via OSIRIS Online Application. Maak gebruik van webbrowsers Chrome of Firefox. Upload (indien van toepassing) altijd éérst je cijferlijstverklaring en dien dan pas het vragenformulier definitief in. Als je het vragenformulier definitief hebt ingestuurd dan kun je er niets meer in wijzigen of er aan toevoegen. Let op: dien het vragenformulier wel definitief in vóór 31 januari 2022.

Programma selectiedag

De selectiedag zal op zaterdag 18 februari 2023 plaatsvinden op het Utrecht Science Park in Utrecht. Dit betekent dat alle selectiekandidaten de toetsen op locatie maken. Als het ten gevolge van eventuele overheidsmaatregelen i.v.m. corona niet mogelijk zal zijn om de selectieprocedure op de aangekondigde wijze uit te voeren, zal zo spoedig mogelijk een besluit worden genomen en worden gecommuniceerd over een alternatief. Dit zal gebeuren op basis van de mogelijkheden die de wet en regelgeving biedt.

Tijdens de selectiedag maak je een kennis- en inzichttoets en een non-cognitieve toets en reflecteer je op aspecten van motivatie. Om geselecteerd te kunnen worden voor de opleiding Geneeskunde in Utrecht moet je op zaterdag 18 februari 2023 alle toetsen maken.

Begin februari word je per e-mail geïnformeerd over deze dag.
Kort na de selectiedag krijg je bericht over de vervolgstappen van de selectieprocedure.

Contact

Als je nog vragen hebt over je inschrijfverzoek en de selectie, kijk dan eerst of je vraag beantwoord wordt op de pagina met veelgestelde vragen. Staat het antwoord er niet tussen? Mail dan naar GNKaanmelding@umcutrecht.nl en geef duidelijk aan wat je vraag is. Vermeld in je mail ook altijd je naam en studentnummer (indien je deze hebt). Als het niet lukt jouw mail schriftelijk te beantwoorden, dan nemen we telefonisch contact met je op. 

Contact met studieadviseurs

Je kunt met je vragen ook terecht bij één van de studieadviseurs van de opleiding Geneeskunde.