Selectieprocedure en selectiecriteria

Geneeskunde heeft een maximum aantal plaatsen. Voor 2019 - 2020 zijn dit er 304.
Geneeskunde in Utrecht selecteert door middel van de volgende selectiecriteria:

 • Uitslag kennistoets
 • Uitslag non-cognitieve toets
 • Score voor reflectie op aspecten van motivatie
 • Overgangscijfers 5-6 vwo

De score van de kennistoets weegt het zwaarste mee.

Aan de hand van de selectiecriteria worden studenten geselecteerd die voldoen aan het volgende profiel: 
De opleiding Geneeskunde in Utrecht wil graag studenten verwelkomen die bereid en in staat zijn vlot een pittige studie te doorlopen en gemotiveerd zijn om hun energie te steken in verdere scholing in de academische taken van patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De opleiding is zo ingericht dat vooral studenten die stevig in hun schoenen staan en bereid zijn vroeg verantwoordelijkheid te dragen op deze gebieden, daarin worden gestimuleerd. We verwachten dat je ook kritisch naar je eigen gedrag kunt kijken, je goed kunt inleven in anderen en met veel verschillende typen mensen kunt samenwerken. Je moet openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en dus bereid zijn om te blijven leren, mee te denken en samen te werken. We willen dat je bewust hebt gekozen voor de Utrechtse opleiding Geneeskunde.
 

Selectieprocedure

Stap 1 – keuze maken

 • Open dag bezoeken: 16 of 17 november 2018
 • Verzoek tot inschrijven via Studielink vanaf 4 oktober tot en met uiterlijk 15 januari 
  Let op! Je hebt hier een DigiD voor nodig. De aanvraag van een DigiD bij de Rijksoverheid kost 5 dagen.
  Let op! Schrijf je in voor de bachelor Geneeskunde en kies het juiste collegejaar (start september 2019).
 • Internationaal diploma: uiterlijk 31 januari diploma laten controleren door het Admissions Office

Stap 2 – oriëntatie

 • Na inschrijving in Studielink ontvang je op zijn vroegst begin november 2018 het vragenformulier met daarin oriënterende vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen. Aan de hand van deze vragen kun je nog één keer bepalen of de opleiding geneeskunde bij jou past.

  Let op! Als je je voor meerdere opleidingen van de Universiteit Utrecht hebt aangemeld, ontvang je per opleiding een bericht met het verzoek een formulier in te vullen. Je doorloopt dus een procedure per opleiding! Heb je daarnaast een buitenlands diploma, dan wordt voor de diplomacontrole ook nog een apart proces opgestart. Het is van belang om elk proces volledig te doorlopen en alle gevraagde acties uit te voeren.

Stap 3 – voorbereiding op selectiedag

 • Vragenformulier invullen en verzenden: uiterlijk 31 januari 2019. De reflectie op aspecten van motivatie en de vragen over vooropleiding zijn een verplicht onderdeel van de selectieprocedure.
  Let op! Kandidaten die hun vragenformulier niet op tijd hebben teruggestuurd mogen niet deelnemen aan de selectiedag en krijgen geen rangnummer. Zij verspelen hiermee wel een selectiepoging voor geneeskunde.
 • Studiestof kennistoets bestuderen: je krijgt (op zijn vroegst begin december 2018) toegang tot de stof nadat je in het vragenformulier de vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen hebt ingevuld.
 • Let op! Wil je zeker zijn van toegang tot de studiestof in de kerstvakantie? Schrijf je dan voor einde werkdag 10 december in Studielink in en vul de vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen voor einde werkdag 14 december in. Van 25 december t/m 1 januari is de UU gesloten.
 • Woonachtig op Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint Maarten: Laat het uiterlijk 21 januari weten via GNKaanmelding@umcutrecht.nl.
 • Functiebeperking: neem uiterlijk 21 januari contact op met de studieadviseurs van de opleiding via adviseurs@umcutrecht.nl.
   
 • Stap 4 – selectiedag
 • Datum: zaterdag 2 maart 2019
 • Locatie: Educatorium, De Uithof Utrecht
 • Je maakt een kennistoets en een non-cognitieve toets; dit kost in totaal een halve dag
 • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname
 • Stap 5 – uitslag selectie
 • Aan de hand van de vier selectiecriteria wordt de uitslag van de selectie bepaald in de vorm van een ranking
 • Je ontvangt je rangnummer via Studielink: 15 april 2019
 • Als je rangnummer gunstig genoeg is voor plaatsing (1 t/m 304) krijg je direct een plaats aangeboden
 • Het is ook mogelijk dat je later dan 15 april een plaats aangeboden krijgt als een andere kandidaat zich terugtrekt of gezakt is.
 • Let op! Houd vanaf 15 april wekelijks je e-mail inclusief je spam mail in de gaten of je een plaats aangeboden krijgt. Doe dit ook in je vakantie!

Stap 6 – inschrijving afronden

 • Als je een plaats aangeboden krijgt, moet je die binnen 2 weken via Studielink accepteren.  Doe je dit niet dan ben je je plaats kwijt en kun je geen Geneeskunde studeren

Meer weten?

Bekijk de algemene aanmeldingsstappen die je moet doorlopen voor een opleiding met numerus fixus.

Informatie over oriëntatie op de studie

Het invullen van de oriënterende vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen in het vragenformulier is een verplicht onderdeel van je inschrijving. Als je de vragen niet uiterlijk 31 januari 2019 invult, kun je niet meedoen aan de selectieprocedure van de opleiding Geneeskunde in Utrecht. Nadat je de vragen hebt ingevuld, bepaal je zelf of je definitief wil meedoen aan de selectieprocedure.
Let op! Als je op basis van vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen in het vragenformulier besluit dat je toch geen Geneeskunde in Utrecht wil studeren, schrijf je dan uiterlijk 15 januari uit in Studielink. Doe je dit na 15 januari? Dan telt je inschrijving als selectiepoging en kun je later één keer minder meedoen aan een selectieprocedure voor geneeskunde in Nederland.

We vragen je onder andere hoe belangrijk geneeskunde studeren voor jou is en stellen vragen over jouw persoonlijkheid. Er zijn geen goede of foute antwoorden; we willen alleen dat je nadenkt of de opleiding bij jou past. Mocht je erachter komen dat de opleiding niet bij je past, dan kun je je op een andere opleiding oriënteren. De gegevens die je bij het beantwoorden van deze vragen bij ons aanlevert, zullen op geen enkele wijze meewegen bij de beslissing of we je zullen selecteren voor de opleiding, dus ook niet later in de selectieprocedure. 

Na afronding van de vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen en je definitieve keuze voor de opleiding Geneeskunde, neem je definitief deel aan onze selectieprocedure. Die bestaat uit het reflecteren op aspecten van motivatie, het beantwoorden van vragen over je vooropleiding in het vragenformulier (uiterlijk 31 januari 2019), zelfstudie en een selectiedag waarop je twee toetsen aflegt. 

Bekijk hier de vragen over studie- en beroepskeuze, de aanvullende vragen en de profielbeschrijving van het type student dat we zoeken.

Let op! Het vragenformulier wordt vanaf begin november 2018 verstuurd naar het emailadres dat je in Studielink heb ingevuld. Als je je voor die datum hebt ingeschreven en je twee weken na 1 november nog geen vragenformulier in je mailbox hebt ontvangen (check ook je spam mailbox), neem dan contact op met GNKaanmelding@umcutrecht.nl. Neem ook contact met ons op als je je op of na 1 november 2018 hebt ingeschreven en je twee weken na je verzoek tot inschrijving nog geen vragenformulier in je mailbox hebt ontvangen (check ook je spam mailbox).

Informatie over de selectiecriteria en ranking

De kennistoets

De kennistoets gaat over geselecteerde onderwerpen van de vakgebieden anatomie en fysiologie. Deze onderwerpen bereiden voor op het eerste blok van de opleiding, Vorm & Functie. De onderwerpen die dit jaar getoetst worden, zijn bewegingsleer en hoofd-hals voor anatomie en het zenuwstelsel voor fysiologie.

Kennis over deze stof is van belang voor het geneeskundig handelen. De leerstofopgave komt uit boeken die ook tijdens de opleiding Geneeskunde worden gebruikt en die gedurende de voorbereidingstijd digitaal beschikbaar worden gesteld. Alle studiestof is in het Engels.

De kennistoets is een schriftelijke multiple choice toets. De toets wordt in het Nederlands afgenomen. De kennistoets is pittig, bestaat uit 60 tot 80 vragen en duurt anderhalf uur. Om goed voorbereid aan de toets te beginnen, adviseren wij om ruim de tijd te nemen voor het bestuderen van de studiestof. Het is dus raadzaam je vroeg in te schrijven, omdat je dan meer tijd hebt om te studeren.

Hieronder worden vijf oefenvragen getoond. Deze vragen geven een indruk van het type vragen en het niveau dat je kunt verwachten.

Let op! De onderwerpen van deze oefenvragen wijken mogelijk af van de onderwerpen die je dit jaar moet bestuderen.

1. Welke beweging vindt plaats in een coronaal vlak en om een voor-achterwaartse as?

a. extensie
b. adductie
c. endorotatie (=internal rotation)
d. plantairflexie

2. Welk orgaan heeft een ventraal mesenterium?

a. maag
b. jejunum
c. colon transversum
d. nier

3. Tijdens de gastrulatie worden de lichaamsassen gedefinieerd. De dorsale-ventrale as van het embryo:

a. is in dit stadium gelijk aan de ectoderm-endoderm as
b. wordt in dit stadium gedefinieerd door de primitief streep (primitive streak)
c. is in dit stadium gelijk aan de mediale-laterale as

4. De kaliumconcentratie van het bloed en de extracellulaire vloeistof van  een patient wordt verhoogd van 5 mM naar 7 mM. Wat is hiervan het effect op de rustmembraanpotentiaal van een zenuwcel?

a. geen effect
b. depolarisatie
c. repolarisatie
d. hyperpolarisatie

5. Tijdens inspanning neemt de diffusie van O¬2 uit het bloed naar de weefsels (spieren) toe doordat in het capillaire bloed:

a. de CO2-spanning daalt
b. de pO2-spanning stijgt
c. de temperatuur daalt
d. de pH daalt

Sleutel-oefenvragen-kennistoets.jpg

Let op! Als je twee weken nadat je de vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen in het vragenformulier hebt beantwoord nog geen toegang tot de studiestof hebt gekregen (check ook je spam mailbox), neem dan contact op met GNKaanmelding@umcutrecht.nl.

De non-cognitieve toets

Tijdens de selectiedag maak je de non-cognitieve toets. Dit is een toets over sociaal en professioneel gedrag. In de toets worden diverse situaties geschetst die je in je huidige leven of in de eerste jaren van de studie zou kunnen meemaken. Er wordt gevraagd naar hoe jij in deze situaties zou reageren of wat jouw visie zou zijn. Er is geen voorbereiding op deze toets mogelijk.

De non-cognitieve toets is een schriftelijke multiple choice toets. De toets wordt in het Nederlands afgenomen en duurt een uur.

International applicants

International applicants will not be given the opportunity to take the kennis- and non-cognitieve toets in English. Both tests are in Dutch. The only way to make a chance to be admitted to our study programme is to make the tests and they will be very hard if you don't understand Dutch. Indeed, officially you have until August 31st 2019 to pass the Dutch language exam, but the whole selection procedure is in Dutch.

Reflectie op aspecten van motivatie en vragen over vooropleiding in het vragenformulier

Nadat je de vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen in het Vragenformulier hebt ingevuld (zie voor meer informatie de knop Informatie over oriëntatie op de studie), reflecteer je op aspecten van motivatie en beantwoord je de vragen over je vooropleiding in het vragenformulier. Je hoeft dus niet op eigen initiatief een cv of een motivatiebrief aan ons te sturen.

Bij de reflectie op aspecten van motivatie geef je antwoord op een aantal door ons gestelde vragen.

Bij de vragen over vooropleiding wordt gevraagd naar vooropleiding(en) en overgangscijfers 5-6 vwo. Stages, vrijwilligerswerk, sportactiviteiten of andere nevenactiviteiten worden in de selectieprocedure niet meegewogen. Deze kun je dan ook niet doorgeven bij de vragen over je vooropleiding. Als je deze activiteiten zelf wel van belang vindt dan kun je die benoemen bij de reflectie op aspecten van motivatie.

Let op! Dit is een verplicht onderdeel van de selectieprocedure. Het vragenformulier moet uiterlijk 31 januari 2019 worden teruggestuurd. Ben je te laat dan word je niet uitgenodigd voor de selectiedag, mag je de toetsen niet maken en krijg je geen rangnummer voor de opleiding Geneeskunde.

Overgangscijfers 5-6 vwo

Je moet je overgangsrapportcijfers van 5 naar 6 vwo in het vragenformulier invullen. Het gaat daarbij om de vakken Nederlands, Engels, natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde A of B.

Wij vragen bewust naar deze overgangscijfers, zodat we alle kandidaten op een zo objectief mogelijke manier met elkaar kunnen vergelijken. De meeste mensen die zich aanmelden, zijn namelijk nog 6-vwo scholier en beschikken nog niet over eindexamencijfers op het moment dat de uitslag van de selectie wordt bepaald.
Naast het invullen van je cijfers in het vragenformulier, moet je ze ook via datzelfde vragenformulier uploaden. We maken gebruik van een cijferlijstverklaring die je hier kan downloaden. Vul het bovenste deel van het formulier zelf in, laat het onderste deel invullen door je middelbare schooldecaan en laat het ook door je decaan ondertekenen en bestempelen. Scan vervolgens de ingevulde cijferlijstverklaring in en sla het op als pdf. Upload deze pdf op de juiste plek in het vragenformulier. Als je zelf niet (meer) beschikt over jouw overgangscijfers, vraag die dan tijdig op bij je oude middelbare school. Houd hierbij rekening met een paar dagen verwerkingstijd.

Wanneer je overgangscijfer bezit, vul deze dan altijd in, ook als die niet zo goed zijn. Dat heeft geen negatieve invloed op je deelnamekansen. Doe je vwo of heb je vwo gedaan, maar ben je deficiënt in één of meer vakken? Laat die vakken dan leeg in het vragenformulier. Het heeft geen negatieve invloed op je deelnamekansen als je deficiënt bent in één of meer vakken. Je mag ook aan onze selectieprocedure meedoen als je geen regulier vwo doet of hebt afgerond. Denk hierbij aan mensen die (in 1 of meer jaar) vwo op het VAVO doen en aan mensen met een buitenlands diploma, met een hbo-propedeuse of met een hbo-diploma. Deze mensen hoeven de vraag over de 5-6 vwo overgangscijfers niet in te vullen. Het heeft geen negatieve invloed op je deelnamekansen als je geen 5-6 vwo overgangscijfers hebt.

Let op! Het is niet de bedoeling dat je in het formulier iets anders invult dan wat er wordt gevraagd. Neem bij twijfel contact met ons op via GNKaanmelding@umcutrecht.nl.

Geen overgangscijfers?
Je mag ook aan onze selectieprocedure meedoen als je geen regulier vwo doet of hebt afgerond. Denk hierbij aan mensen die (in 1 of meer jaar) vwo op het VAVO doen en aan mensen met een buitenlands diploma, met een hbo-propedeuse of met een hbo-diploma. Deze mensen hoeven de vraag over de 5-6 vwo overgangscijfers niet in te vullen. Het heeft geen negatieve invloed op je deelnamekansen als je geen 5-6 vwo overgangscijfers hebt.

Ranking

De selectiecriteria zijn: 

 • Uitslag kennistoets
 • Uitslag non-cognitieve toets
 • Score voor reflectie op aspecten van motivatie
 • Overgangscijfers 5-6 vwo

Ranking vindt allereerst plaats op basis van de kennistoets. Een kandidaat die beter scoort op de kennistoets dan een andere kandidaat krijgt een gunstiger rangnummer. Vervolgens wordt het definitieve rangnummer achtereenvolgens bepaald door de score op de non-cognitieve toets, de score voor de reflectie op aspecten van motivatie en de overgangscijfers 5-6 vwo. Iedereen die dus goed scoort op de kennistoets, maakt een goede kans op een gunstig rangnummer (1 t/m 304). Hoe gunstiger het rangnummer, hoe meer kans een kandidaat maakt op een Bewijs van toelating.

Echter, er wordt een ongunstiger rangnummer toegekend bij het behalen van score ‘x’ voor de kennistoets in combinatie met slechte scores voor de non-cognitieve toets en/of voor de reflectie op aspecten van motivatie dan bij het behalen van score ‘x’ voor de kennistoets in combinatie met voldoende scores voor de non-cognitieve toets en/of voor de reflectie op aspecten van motivatie.

Programma selectiedag

De selectiedag is op zaterdag 2 maart 2019 en vindt plaats in het Educatorium in Utrecht Science Park in Utrecht. Bekijk de plattegrond Utrecht Science Park.

Tijdens de selectiedag maak je een kennistoets en een non-cognitieve toets. Om geselecteerd te kunnen worden voor de opleiding Geneeskunde in Utrecht moet je op zaterdag 2 maart aanwezig zijn en beide toetsen maken. Alleen wanneer je woonachtig bent op Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint Maarten en niet in Utrecht aanwezig kunt zijn op de selectiedag, word je in de gelegenheid gesteld om op een andere manier mee te doen aan de selectie.Op de hoofdpagina over selectie vind je de te volgen procedure.

De kennistoets duurt anderhalf uur, de non-cognitieve toets duurt 1 uur. Tussendoor is wisseltijd ingeroosterd. Dit betekent dat je maximaal een halve dag aanwezig bent in het Educatorium. Op 15 februari word je per mail geïnformeerd over de precieze tijd waarop je wordt verwacht, hoe je naar het Educatorium kunt reizen, waar je je moet melden en wat je bij je moet hebben. Ook krijg je dan bericht over de regels die gelden tijdens de toetsen.
Kort na de selectiedag krijg je bericht over de vervolgstappen van de selectieprocedure.

Contact

Als je nog vragen hebt over je inschrijfverzoek en de selectie, kijk dan eerst of je vraag beantwoord wordt op de pagina met veelgestelde vragen. Staat het antwoord er niet tussen? Mail dan naar GNKaanmelding@umcutrecht.nl.

Contact met studieadviseurs

Je kunt met je vragen ook terecht bij één van de studieadviseurs van de opleiding Geneeskunde.