Werk je graag met mensen en wil je iets voor ze betekenen? Ben je goed in de exacte vakken en wil je alles weten over het menselijk lichaam? Dan is de opleiding Geneeskunde wellicht een goede match voor jou!

Bij Geneeskunde staat behandeling van de patiënt met diens ziekte centraal. Tijdens de opleiding Geneeskunde leer je veel over het menselijk lichaam, ziekten en gezondheid. Ook praktische en communicatieve vaardigheden zijn heel belangrijk. Hoe prik je bijvoorbeeld bloed? Hoe onderzoek je iemand? En hoe voer je een goed gesprek met een patiënt of collega?

#1
Beste opleiding Geneeskunde
Keuzegids 2024
3e jaar
Vroege start met coschappen

Als enige in Nederland: Coschap in je derde jaar

Geneeskunde in Utrecht is de enige Nederlandse geneeskundeopleiding die studenten zo vroeg in de opleiding laat meelopen in de medische zorg. Zo kom je al vroeg met patiënten in contact. Je eerste coschap begint in het ziekenhuis en bij een huisarts. Om vast te kunnen stellen wat een patiënt mankeert, leer je als arts om uit te gaan van de klachten van de patiënt en deze te toetsen aan de theoretische kennis die je hebt over het menselijk lichaam, ziekte en gezondheid. Ook wetenschappelijke, praktische en communicatieve vaardigheden zijn van belang. Op deze manier maak je al kennis met huisartsgeneeskunde, interne geneeskunde en chirurgie in de huisarts- en ziekenhuispraktijk.

Gegrepen door het vak

Geneeskunde is een interessante, maar ook lange en intensieve opleiding. De opleiding tot arts duurt zes jaar, waarvan drie jaar bachelor en drie jaar master. Beide worden afgesloten met een diploma. Na ontvangst van het masterdiploma ben je basisarts. Daarna kun je je nog specialiseren. Vooral tijdens de coschappen maak je lange dagen. Veel geneeskundestudenten ervaren die dagen niet als lang en zwaar, omdat ze gegrepen worden door het vak!

Door mijn eigen huisarts ben ik geneeskunde gaan studeren. Ik ging naar een consult en dacht daarna ‘wow, wat een mooi vak is dat eigenlijk’.

Waarom in Utrecht?

De Utrechtse opleiding Geneeskunde volg je in het Universitair Medisch Centrum Utrecht, één van de grootste en meest vooraanstaande gezondheidscentra in Nederland. Het UMC Utrecht is een unieke opleidingsplek die alle studenten gelijke mogelijkheden biedt om hun unieke talenten, vaardigheden en ervaring te ontwikkelen volgens de visie van De Nieuwe Utrechtse School. Daarin staan  samenwerken, kritisch en creatief denken en het patiëntenperspectief centraal. Al vanaf dag één van je opleiding kun je zo samen met je docenten en medestudenten een verschil maken in de gezondheid en het leven van mensen. Binnen het UMC Utrecht is er ruimte voor iedereen.

Onderwijs om goed met elkaar te kunnen samenwerken in zorg en onderzoek
Artsen en onderzoekers kunnen hun functie niet alleen uitvoeren. Zij hebben te maken met verschillende professionals die zich ook voor de patiënt inzetten zoals verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten, laboratoriummedewerkers en anderen. Het is daarom belangrijk dat studenten onderwijs krijgen waarin ze leren hoe de professionals in de verschillende beroepsgroepen denken en samenwerken.

In het UMC Utrecht vindt zorg en onderzoek plaats binnen de thema’s:

  • Hart en vaten
  • Hersenen
  • Infectie & Immuniteit
  • Kanker
  • Regeneratieve geneeskunde en stamcellen
  • Kinderen

Lees meer over het vakkenpakket in het studieprogramma, het honourspgrogramma als je houdt van een extra uitdaging of ontdek wat je allemaal kunt doen met een Bachelor Geneeskunde-diploma na de opleiding

Studie in Cijfers

Wil je deze studie vergelijken met het landelijk gemiddelde van deze opleiding? Bekijk de resultaten van Studie in Cijfers. Bron: Studiekeuze123

In het kort

Diploma: 
BSc (Bachelor of Science)
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
3 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2024-2025): € 2.530

Instellingstarief 2024-2025: € 23.135 (EU), € 26.686 (niet-EU)

Meer informatie over collegegeld
Toelating: 
Selectie
Croho code: 
56551
Brochure: 
Brochure aanvragen