Extra uitdaging

Het honoursprogramma wil jou als geneeskundestudent vroeg in de opleiding uitdagen om je wetenschappelijke ambitie te koppelen aan academische vorming en verbreding. We willen je stimuleren om het beste uit jezelf te halen!

Wat houdt honoursonderwijs in?

Het honoursprogramma is gericht op verdieping en verbreding van kennis en vaardigheden ten opzichte van het reguliere onderwijsprogramma. Bij verdieping moet je vooral denken aan het doen van wetenschappelijk onderzoek in een richting die past bij jouw persoonlijke ambitie. Verbreding wordt bereikt door aandacht te besteden aan geneeskunde in de maatschappelijke context. Denk hierbij aan thema’s als medische ethiek, gezondheidsrecht en wetenschapsfilosofie.

In bovenstaande video vertellen een aantal studenten over hun ervaringen met het Honoursprogramma.

Hoe meld ik me aan?

Het eerste jaar van het honoursprogramma bachelor is oriënterend. De activiteiten staan open voor iedere student die geïnteresseerd is in extra uitdaging. Daarna vindt definitieve selectie plaats voor het tweede en derde jaar.

Meer weten?

Lees meer over het honoursprogramma bachelor of bekijk de honoursflyer.

Universiteitsbrede honoursprogramma's

In deze interdisciplinaire programma’s krijgen studenten de kans om hun diverse interesses te verkennen terwijl ze samenwerken met studenten uit verschillende vakgebieden aan uiteenlopende maatschappelijke en academische vraagstukken. Hiermee ontwikkelen studenten de vaardigheid om complexe maatschappelijke kwesties te benaderen vanuit een breder perspectief. In een steeds meer onderling verbonden wereld is het vermogen om samen te werken met mensen uit diverse vakgebieden een essentiële vaardigheid. Na voltooiing van deze honoursprogramma’s ontvangen de studenten een honourscertificaat tijdens een feestelijke ceremonie. De volgende programma's worden aangeboden:

Voor meer informatie over honours programma's aan de UU, ga naar de Honours College website, de honours Instagram of stuur een e-mail naar honourscollege@uu.nl.